• Por unha sociedade libre de violencia de xénero.

  • Arquivo

  • Categorías

  • Secións

    #QuerellaBárcenas 1º de Maio Aconfesionalidade Administración AGE Alberto Garzón Aleas EU Asemblea Municipal Asemblea Nacional Asemblea Veciñal Auga Autonómicas 2012 Concentracións Consello Escolar Municipal Consello Político Nacional Corporación Municipal Cultura Deporte E.T.A.P. Economía Emerxencia Social Emprego Ensino Público Europeas 2014 Eva Solla Folga Xeral IBI III República Información Informe Político José Cuevas Juan Fajardo Limpeza Lino Costas Lixo LOMCE Maiores Manifestacións Marchas da Dignidade Medio Ambiente Mocidade Muller Municipais 2015 Orgullo Orzamentos Pablo F. Urbieta Palestina Participación Cidadá Patricia Pardo Pensións Políticas Sociais Programa Aberto PXOM Ramón Vázquez Rebelión Democrática Recortes Reforma Laboral Román Alonso Sanidade Servizos Públicos Servizos Sociais Sindicato Labrego Sáhara Traballo Transparencia Transporte Troika Unión Europea Urbanismo Vivenda Willy Meyer Xabier Ron Xustiza Yolanda Carballido Yolanda Díaz
  • Panel de control

  • Estatísticas

    • 11,303 Visitas
  • Advertisements

EU SOLICITA AO PLENO A RETIRADA DA COMPETENCIA DE SERVIZOS SOCIAIS AO CONCELLEIRO RESPONSABLE

A XUNTA DE GOBERNO EVITA O DEBATE E VOTACIÓN DA MOCIÓN

ESQUERDA UNIDA levou unha moción de urxencia ao Pleno Municipal celebrado onte, 15 de maio, para darlle fin ás irregularidades do Centro de Reparto de Alimentos (CRA), xestionado pola concellería de Servizos Sociais.

A agrupación de Ponteareas tivo coñecemento de que dende os Servizos Sociais do Concello se está facendo asinar ás persoas usuarias do CRA un documento onde se comprometen a “non utilizar os servizos de calquera outra entidade pública ou privada” polo mesmo servizo. Tendo en conta que a achega de alimentos ás persoas sen recursos por parte do CRA é claramente insuficiente para acadar unha alimentación adecuada, resulta especialmente grave que se tente privar a estas persoas da posibilidade de complementar os produtos que reciben dende o Centro de Reparto de Alimentos cos que poidan adquirir por outras vías.

É certo que o CRA de Ponteareas é un Organismo Asociado de Reparto (OAR) autorizado polo Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) dentro do Programa de Axuda Alimentaria do Fondo de Axuda Europea para as persoas máis desfavorecidas (FEAD), e que como tal, recibe alimentos do mesmo e ten que adecuarse ás esixencias establecidas por este organismo. É coñecido que o FEGA establece o impedimento ás persoas destinatarias finais dos alimentos de acudir a máis dunha OAR a recibir os mesmos. Pero o certo é que no documento que se está a facer asinar ás persoas usuarias do CRA de Ponteareas non se establece a limitación de utilizar unha soa OAR, se non que se pretende impedir que estas persoas poidan utilizar o servizo de calquera outra organización, estean consideradas ou non unha OAR e reciban ou non os alimentos a través das canles establecidas polo FEGA.

Non existe, polo tanto, ningún impedimento legal ou de outro tipo para que as persoas usuarias do CRA de Ponteareas poidan recibir alimentos de parte de outro tipo de organizacións que non estean integradas no FEAD. Deste xeito EU entende que estamos ante un intento de coacción totalmente inxustificada ás persoas sen recursos do noso Concello. Unha coacción sen ningunha base legal coa que se ameaza ás persoas usuarias do CRA coa posibilidade de ser apartados da utilización do mesmo se recorren ao mesmo tempo a outra organización.

Hai que engadir por outra banda, que no Consello Sectorial Social celebrado o 8 de xullo de 2016, o Concelleiro de Servizos Sociais, o Sr. Troncoso, comprometeuse a ordenar a retirada dun cartel colocado no CRA que establecía do mesmo xeito, o impedimento ás persoas usuarias de utilizar ao mesmo tempo o CRA e calquera outra organización. Este compromiso por parte do Concelleiro de Servizos sociais produciuse ante a reclamación de varias persoas membros do Consello Sectorial Social e despois de recoñecer que non existía ningún impedimento legal para que as persoas usuarias do CRA de Ponteareas puideran ao mesmo tempo ser beneficiarias de outras organizacións que non constituíran unha OAR.

Ante a gravidade destes feitos, que constitúen unha coacción e humillación ás persoas máis desfavorecidas do noso Concello precisamente por parte do organismo que debería preocuparse da súa seguridade e benestar, ESQUERDA UNIDA presentou unha moción de urxencia para instar ao Concelleiro de Servizos sociais a informar debidamente ás persoas usuarias do CRA de Ponteareas con respecto á nulidade do documento feito asinar ás mesmas, e para reprobar e retirar a delegación da competencia de Servizos Sociais ao concelleiro Manuel Troncoso por actuar ou permitir que se actúe de xeito totalmente improcedente con respecto a estas persoas.

Ao ser de urxencia, a moción non pode ser debatida nin votada se non se aproba primeiro a súa urxencia polo pleno. E para a súa aprobación fai falta a maioría absoluta. Onte, nin o concelleiro de Servizos Sociais, nin o resto da Xunta de Goberno estiveron a favor do seu debate no Pleno Municipal.

Advertisements

ESQUERDA UNIDA DENUNCIA O SILENCIO DO ALCALDE NO TEMA DO LINDANO

2018_03_23 Foto visita canteira.4

Canteira de Parada, Xinzo, Ponteareas

O pasado día 20 de febreiro deste ano, ante unha proposta de ESQUERDA UNIDA, o alcalde de Ponteareas comprometeuse a dar explicacións antes do pleno de marzo sobre as actuacións realizadas polo concello con respecto á vertedura de lindano nunha canteira de Parada na parroquia de Xinzo.

A proposta presentada por EU solicitaba que se pediran explicacións ao Concello de O Porriño e á Xunta de Galicia con respecto ás actuacións levadas a cabo cando se trasladaron terras contaminadas por lindano dende as obras de saneamento no barrio de O Contrasto no concello de O Porriño ata a canteira, así como das levadas a cabo para a súa descontaminación.

ESQUERDA UNIDA denuncia que a día de hoxe, cando xa pasaron dous plenos dende aquel compromiso, o alcalde de Ponteareas segue sen dar explicacións. Tampouco ten a información de se o Concello de Ponteareas realizou algún tipo de actuación ao respecto. A agrupación considera que estamos ante un novo incumprimento por parte da Xunta de Goberno e de desprezo polos demais grupos da Corporación, ademais de un posible abandono de funcións.

Pola contra, EU de Ponteareas quere agradecer as diferentes actuación levadas a cabo no Parlamento de Galicia pola Coordinadora Nacional de ESQUERDA UNIDA e deputada de En Marea, Eva Solla, con respecto a todo este proceso. Grazas ás preguntas realizadas pola deputada de EU puidemos saber que na actualidade aínda non está feito por parte da Consellería de Medio Ambiente o Proxecto Detallado de Descontaminación, xa que afirman, seis meses despois de ter coñecemento da vertedura, estar a agardar polos resultados da investigación exploratoria contratada pola empresa explotadora da canteira.

ESQUERDA UNIDA considera que estamos ante un deixamento con respecto a un problema grave de contaminación dun produto altamente tóxico, tanto por parte da Xunta de Galicia como por parte dos concellos de O Porriño e Ponteareas.

ESQUERDA UNIDA CONSTATA OS INCUMPRIMENTOS NA XESTIÓN DO CD ÁLVARO PINO

ESQUERDA UNIDA rexistrou unha proposta no Concello de Ponteareas na que insta ao Alcalde a realizar un informe técnico sobre a xestión do Complexo Deportivo Álvaro Pino.

O 1 de agosto de 2011 foi formalizado o contrato de concesión e cesión da explotación do servizo público do complexo deportivo municipal Álvaro Pino do Concello de Ponteareas coa empresa Insdega XXI S.L. Un contrato de 15 anos de duración coa posibilidade de prorrogalo 10 anos máis.

Este contrato está suxeito aos pregos de cláusulas administrativas e técnicas que contemplan, entre outras cousas, a obriga do concello a facerse cargo do 25% dos custes da enerxía eléctrica, o que supón un gasto para o concello duns 20.000€ anuais, e asumir os recibos de auga e lixo.

Por outra banda, establece a obriga da empresa concesionaria de facerse cargo do mantemento e limpeza das instalacións, das reformas menores e unha inversión mínima no primeiro ano do contrato de 185.000€.

A maiores na oferta da empresa, segundo a que esta obtivo a puntuación necesaria para facerse coa concesión, contemplábanse unha serie de inversións por valor de 451.065,62€, IVE incluído, de acordo a un calendario establecido pola propia empresa. Estas inversións consistían en : construción de spa ou zona wellness, adecuación da piscina pequena, electrólise salina, piscina exterior, nova sala de actividades, división da actual sala, nova aula en pavillón, equipos salter para a 3ª idade, sistema de renovación de aire, adecuación de dúas salas como vestiarios e sala de servizos complementarios, equipamento de enfermería, reformas no pavillón, reformas na piscina, aplicación da auditoría enerxética e pista de pádel.

ESQUERDA UNIDA considera que a empresa concesionaria pode non estar cumprindo con todas as obrigas contempladas nos pregos. A agrupación puido constatar por exemplo, a falta de mantemento da pista do pavillón anexo á piscina, e entenden ademais que non todas as obras contempladas como “outra inversión” foron realizadas de acordo ao calendario proposto pola propia empresa. Ou directamente non foron feitas.

ESQUERDA UNIDA entende que é unha obriga do concello velar polo cumprimento do contrato por parte da empresa concesionaria e aplicar -de darse o caso- as pertinentes sancións, feitos polos que propuxeron ao Alcalde de Ponteareas facer un informe sobre o cumprimento do contrato e dar conta do mesmo aos Grupos da Corporación Municipal.

DEPUTADAS VISITAN A ZONA DA VERTEDURA DE LINDANO EN PONTEAREAS

2018_03_23 Foto visita canteira.1_2

O pasado venres 23 de marzo, a Coordinadora Nacional de ESQUERDA UNIDA e deputada no Parlamento de Galicia por En Marea, Eva Solla e a deputada por IU no Parlamento Europeo, Paloma López, visitaron a canteira de Parada en Xinzo, onde se produciron as verteduras de terras con lindano procedentes das obras de saneamento de O Contrasto en O Porriño. Na visita foron acompañadas por Lino Costas e Pedro Ocampo, concelleiros de EU-son en Ponteareas e O Porriño respectivamente.

2018_03_23 Foto visita canteira.2_2Nesta zona contaminada reuníronse con membros da Xunta Directiva da traída de augas de Parada-Rocha, que explicaron ás deputadas os pormenores das súas actuacións para garantir a non contaminación das augas destinadas ao abastecemento desde que se detectou a vertedura de lindano.

2018_03_23 Foto visita canteira.3_2
Posteriormente, a xuntanza foi con membros da asociación ecoloxista ADENCO co obxectivo de coñecer o resultado das súas reclamacións ante o Concello de Ponteareas, a Xunta de Galicia e a Valedora do Pobo con respecto á vertedura de lindano.

2018_03_23 Foto visita canteira.4A visita estivo enmarcada dentro da xornada que adicaron as deputadas a coñecer de primeira man a situación das zonas de O Porriño afectadas polas verteduras de lindano así como a zona da canteira de Xinzo en Ponteareas, o que lles servirá de base para continuar as distintas xestións que están levando a cabo ao respecto tanto no Parlamento de Galicia como no Parlamento Europeo con respecto a estas verteduras altamente contaminantes.

2018_03_23 Foto visita canteira.5
ESQUERDA UNIDA lembra que a pesares de que o alcalde de Ponteareas comprometeuse -a proposta do concelleiro de EU-son, Lino Costas- a dar explicacións documentadas das súas actuacións con respecto ás verteduras de lindano na canteira de Xinzo como moi tarde no pleno do 20 de marzo, dita información non foi trasladada a día de hoxe.

ESQUERDA UNIDA DE PONTEAREAS DENUNCIA REPRESALIAS DO CONCELLO NA ESCOLA INFANTIL

ESQUERDA UNIDA denuncia que ante as reclamacións das traballadoras da Escola Infantil Municipal, a concelleira de benestar pretende negarlles o dereito de utilización do comedor da escola.

Deste xeito, a semana pasada colocouse na Escola Infantil unha advertencia na que se indica que a partires do 18 de marzo, o persoal “non come na escola infantil municipal”.

Escola infantil nota comedor

As traballadoras da Escola Infantil iniciaron a finais de 2017 unha serie de reclamacións para que se lles recoñeza a categoría de “técnico de puericultura”, xa que no actual cadro de persoal constan como “auxiliar de puericultura”, categoría que xa non existe a día de hoxe.

Ante as iniciais negativas do concello a este recoñecemento decidiron deixar de facer tarefas a maiores que van máis alá das súas responsabilidades, como son a preparación de festas e outros eventos extraordinarios. Finalmente o concello aceptou incluílas na categoría de “técnico de puericultura” no borrador do novo convenio colectivo a aprobar, pero as traballadoras manteñen a decisión de non facer labores extraordinarias como medida de presión para que isto se manteña na aprobación definitiva.

ESQUERDA UNIDA lamenta que en vez de recorrer ao diálogo, o alcalde optara por introducir no horario da escola infantil a unha empresa privada para dar clases de educación musical e ademais, utilizar a vía represiva negándolles ás traballadoras o dereito de utilizar o comedor da Escola Infantil.

Así mesmo, ESQUERDA UNIDA lémbralle á Xunta de Goberno que este tipo de medidas represivas, ademais de ser impropias dun goberno que se di de esquerdas poderían tamén ser ilegais ao estar implicitamente recoñecido no Regulamento da Escola Infantil o dereito do persoal da mesma a utilizar o comedor. Así, no artigo 22 do citado regulamento exponse que “O persoal de cociña é o encargado de atender á comida e á merenda dos nenos/as e do persoal”.

ESQUERDA UNIDA rexeita esta actitude por parte da Xunta de Goberno e pedirá explicacións no pleno por este comportamento ruín.

ESQUERDA UNIDA DE PONTEAREAS MANIFESTA O ACERTO DE NON TER ENTRADO NA XUNTA DE GOBERNO

O pasado venres 16 de marzo, ESQUERDA UNIDA de Ponteareas celebrou un foro no Auditorio Municipal coa intención de achegar á cidadanía o traballo desenvolvido dende xuño de 2015, data na que por vez primeira esta agrupación obtivo representación no concello.

Os relatores foron Lino Costas, coordinador e concelleiro de EU-son, e Patricia Pardo, a responsable de organización de EU Ponteareas.

Na presentación deixaron clara a súa posición feminista, ecoloxista e pola defensa da clase traballadora. Esta liña política, afastada das políticas de BNG, PSOE e ARDT foi a prioridade na decisión de non entrar a formar goberno con estes partidos. A día de hoxe, manifestaron, queda demostrado que estaban no certo.

De xeito ameno e moi próximo falaron das diversas propostas presentadas e aprobadas no pleno municipal, o apoio ás diferentes mobilizacións cidadás, á participación activa para mellorar os servizos sociais da vila, e a defensa das traballadoras e traballadores do municipio entre outras.

Por outra banda, lembraron tamén a oposición total que tivo esta agrupación a situacións vergoñentas propiciadas polo actual goberno tripartito: como a concesión da medalla de ouro ao franquista, inhabilitado e condenado ex alcalde José Castro, o intento de privatización da estación de autobuses, os excesos do PXOM actualmente paralizado, ou a irresponsabilidade do alcalde nas recentes verteduras de lindano.

Destacaron o sorprendente afán privatizador desta Xunta de Goberno, que lonxe de tentar estudar as formas de remunicipalizar os servizos, conseguen superar ao PP privatizando por máis anos e por máis cartos.

O público asistente interesouse sobre todo nos servizos públicos, no mal estado das rúas da vila e na precariedade laboral das traballadoras e traballadores municipais.

ESQUERDA UNIDA NO CONCELLO DE PONTEAREAS

Evento en fb

2018_03_16 eu no concello_mini

ESQUERDA UNIDA conseguiu en maio de 2015, o apoio necesario para ter representación no goberno do Concello de Ponteareas. Por vez primeira desde o inicio da democracia, ten voz na vida política ordinaria municipal, unha formación transformadora, rebelde, feminista e alternativa ao sistema socioeconómico que nos obriga a ter unhas condicións de vida precarias.

Presentabámonos entón co obxectivo de dar a batalla polos servizos públicos de calidade, por construír unha democracia participativa e polo control da veciñanza nas tarefas do goberno municipal. Presentamos numerosas iniciativas nestes anos para avanzar na conquista destes obxectivos.

Neste tempo vimos desenvolvendo un intenso traballo político co esforzo voluntario das persoas que formamos parte da Asemblea Municipal de ESQUERDA UNIDA, asemblea aberta a calquera veciña ou veciño da vila. A través desta asemblea elaboramos e decidimos as posicións políticas do noso representante no pleno, Lino Costas.

A todas aquelas persoas que queiran informarse e preguntar sobre as actividades da Asemblea Municipal de EU e o seu concelleiro, así como as que desexen formular calquera suxestión, achega ou queixa, estades convidadas a asistir o vindeiro venres 16 de marzo a un foro no que compartiremos todas as experiencias e visións acumuladas na actividade política municipal nestes últimos anos.

Abriremos as portas da sala multiusos do Auditorio Municipal ás 19:30. Intervirán neste acto Patricia Pardo e Lino Costas. AGARDÁMOSTE!

eu-ponteareas@esquerdaunida.org

euponteareas.wordpress.com

facebook/twitter: @EUPonteareas

%d bloggers like this: