ESQUERDA UNIDA APOIA AS REIVINDICACIÓNS DO COMITÉ DE EMPRESA DO CONCELLO CON RESPECTO Á RETRIBUCIÓN DOS COMPLEMENTOS

O GOBERNO MUNICIPAL INCUMPRE UNHA VEZ MÁIS OS ACORDOS PLENARIOS

No mes de setembro de 2018 aprobábase un novo convenio colectivo do persoal laboral do Concello de Ponteareas despois de que permanecera sen actualizarse dende 1999. A aprobación deste novo convenio actualizado, case 20 anos despois debeuse sen dúbida á firmeza da representación sindical das traballadoras e traballadores do concello e tamén hai que dicilo, pola presión que exerceu Esquerda Unida  sobre o  goberno municipal para forzalo a sentarse coa representación sindical. De feito, a falta de compromiso por parte dos partidos da xunta de goberno, BNG, PSOE e ARdT, era tal que Esquerda Unida veuse forzada a utilizar a baza de non aprobar os orzamentos municipais se os representantes do concello non se sentaban a negociar. Finalmente e despois de moitos meses de negociación, aprobouse o novo convenio.

Entre outras cousas, o convenio aprobado unanimemente polo pleno de Ponteareas no ano 2018 contemplaba uns novos complementos para certos postos de traballo: o complemento de perigosidade e o de penosidade. Estes novos complementos, porque así o impuxeron dende o goberno municipal, comezaríanse a retribuír a partires do ano 2020 porque dicían que o concello non podía nese momento facerse cargo do aumento de gasto. Pois ben, xa pasou todo 2020 e o concello aínda non comezou a pagar eses complementos.

Esquerda Unida considera unha falta de respecto cara ao persoal municipal e mesmo ao propio pleno municipal por parte do goberno municipal o incumprimento reiterado dos acordos plenarios. De un goberno que se di de esquerda esperaríase unha política laboral distinta á practicada polos anteriores gobernos da dereita, o que dende logo non está a acontecer. Por iso dende Esquerda Unida lembrámoslle ao goberno municipal de Ponteareas que o convenio é lei e que resultaría penoso que a representación do persoal do concello tivera que recorrer aos tribunais para facelo cumprir, polo que instamos ao goberno municipal e en particular ao concelleiro de persoal a que rectifiquen a súa postura.

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

O GOBERNO DE PONTEAREAS TEIMA EN ENGANAR SOBRE O FUTURO DA XESTIÓN DA AUGA

A TENENTE DE ALCALDE NÉGASE A DAR DETALLES DA DOCUMENTACIÓN CONTRATA A LAGARES OCA

En agosto de 2020, o goberno municipal de Ponteareas contratou os traballos de elaboración da documentación técnica para unha nova licitación dos servizos de abastecemento, saneamento e depuración de augas en Ponteareas. Unha vez rematado o prazo de execución en febreiro de este ano, Esquerda Unida solicitou información sobre o contido dos documentos da nova licitación, pero dende o Concello seguen a evitar dar resposta claramente. Pola contra, na resposta dada pola tenente de alcalde Cristina Fernández, téntase enganar outra vez indicando que no pleno no que se acordou a creación de unha comisión para determinar a forma máis sostible de xestión da auga, o inicio do proceso de remunicipalización, xa se falaba de asesoramento externo. Pero o certo é que o que se permitía era un asesoramento para a comisión. Nada que ver con contratar unha empresa para licitar un novo contrato, que é xusto o contrario do aprobado no pleno de decembro de 2018.

Por iso, dende Esquerda Unida queremos denunciar unha vez máis a falta de escrúpulos do BNG e do PSOE, que non soamente incumpren o acordo plenario de decembro de 2018 para crear unha comisión que determinara a forma de xestión máis sostible da auga como primeiro paso para a remunicipalización do servizo, se non que ademais tentan enganar continuamente con esta cuestión.

Esquerda Unida seguirá a reclamar o cumprimento do acordo plenario de decembro de 2018 onde se aprobou por unanimidade o inicio do proceso de remunicipalización da xestión do ciclo da auga en Ponteareas. Ademais, EU lembra que a  xestión directa dos servizos básicos é unha prioridade para calquera organización política que se considere minimamente de esquerdas.

ESQUERDA UNIDA PONTEAREAS PÍDELLE AO GOBERNO LOCAL QUE ACLARE CAL É A SÚA INTENCIÓN COA XESTIÓN DA AUGA

Esquerda Unida  quere que o goberno de Ponteareas explique á veciñanza cal é a intención do executivo con respecto ao futuro da xestión do ciclo da auga no concello. Esquerda Unida lembra unha vez máis o compromiso adquirido por todos os partidos que están na corporación de iniciar o proceso de remunicipalización da xestión da auga proposto por Esquerda Unida e aprobado por unanimidade na anterior lexislatura.

Pola contra, o sete de agosto do ano pasado o goberno municipal de Ponteareas resolveu contratar á empresa Lagares Oca a redacción da nova licitación do servizo de xestión da auga unha vez que o contrato con Viaqua estaba a piques de rematar. Esquerda Unida quere aclarar que isto aconteceu porque o goberno municipal incumpriu o acordo plenario e non fixo nada do acordado no pleno de decembro de 2018 no que se aprobou a proposta de EU.

Posteriormente, no pleno do 30 de setembro de 2020, o goberno municipal aprobou a continuidade do contrato con Viaqua mentres non se resolvera o futuro da xestión. A partires de aquí comezaron as evasivas por parte do alcalde de Ponteareas tentando confundir á veciñanza dicindo que non estaba claro aínda o futuro da xestión cando xa contratara a redacción dun novo contrato de xestión cunha empresa privada. Mesmo tentou confundir á veciñanza nun medio de comunicación dicindo que o acordado en pleno non era iniciar o proceso de remunicipalización. Certamente a proposta de EU aprobada polo pleno foi a da creación dunha comisión para determinar a forma de xestión máis sostible, pero o alcalde sabe perfectamente e así se aclarou en todo momento, que  este era un trámite necesario para iniciar o proceso de remunicipalización.

Unha vez pasados os seis meses do prazo que tiña a empresa para a redacción dos documentos do novo contrato, o alcalde debería explicar á veciñanza de Ponteareas o contido dos mesmos sen máis mentiras nin marrulladas.

O CONCELLO DE PONTEAREAS PRIVATIZARÁ A XESTIÓN DA CALDEIRA DE BIOMASA

O goberno de Ponteareas en mans do BNG e do PSOE, adxudicou o pasado 22 de xaneiro un contrato para a redacción dos pregos de licitación de varios servizos, entre eles a subministración de acha e o mantemento da caldeira de biomasa. Repítese deste xeito a mesma forma de proceder que normalmente se atribúe aos partidos de dereitas e aos neoliberais: inversión pública para o beneficio privado.

Esquerda Unida lémbralle ao goberno municipal de Ponteareas que a xestión privada dos servizos resta poder ao público para entregarllo ás empresas privadas cuxo único obxectivo é obter beneficios e non a calidade dos servizos. Dende esta organización lembrámoslle tamén que a coalición de goberno do estado suprimiu as regras fiscais impostas polo PP e que limitaban a economía municipal, polo que sería un bo momento para contratar máis persoal municipal ou mesmo crear unha empresa municipal de servizos que podería xestionar todos estes servizos privatizados. Deste xeito dende o goberno local poderíase promover directamente o emprego no noso concello e poñer os recursos municipais a favor das persoas e non para a obtención de beneficios por parte de empresas especializadas en lucrarse do común.

En todo caso, Esquerda Unida lamenta a actitude do goberno municipal que non dubida en reducir o peso do público en favor das privatizacións como fixo por exemplo pechando o taller municipal, polo que ve difícil que a súa liña política varíe e comecen a defender o público.

Esquerda Unida Ponteareas reclama unha Escola Infantil pública que garanta os dereitos de toda a veciñanza

Recentemente coñeceuse a apertura de expediente sancionador por parte da Xunta de Galicia ao Concello de Ponteareas debido a irregularidades na ampliación da Escola Infantil entre os anos 2006 e 2007, cando Ponteareas estaba gobernada polo Partido Popular. Segundo o propio goberno municipal, a Xunta de Galicia obrigou ao peche de dúas aulas e para poder solucionar as irregularidades sería necesario pechar a escola durante un curso, algo impensable para Esquerda Unida Ponteareas tendo en conta a necesidade de contar con este servizo.

Esquerda Unida Ponteareas denuncia que as prácticas que o Partido Popular levo adiante durante moitos anos en Ponteareas seguen a ter consecuencias dramáticas para a poboación e esixe responsabilidades ao PP local por realizar obras ilegais.

A sentenza destes días non fai máis que agravar a realidade existente, xa que as prazas da Escola Infantil xa eran insuficientes antes deste procedemento sancionador por parte da Xunta de Galicia. De feito a construción dunha nova escola infantil en Ponteareas é unha necesidade que contempla o Concello dende fai anos e mesmo se contempla no Plan de Ordenación Municipal, pendente de aprobar a localización desta nova escola infantil nos terreos que lindan co parque Ferro Ucha. A construción dunha nova escola infantil viría a solucionar os problemas existentes pero isto está parado de momento dada a demora da aprobación no PXOM. Por outro lado a Xunta de Galicia négase a aportar fondos para a nova escola infantil ata que non estea aprobado o PXOM e o Concello de Ponteareas non redacte o proxecto para a súa construción.

Esquerda Unida Ponteareas ofrece ás forzas políticas con representación no pleno municipal que apliquen a lexislación vixente e fomenten dende o Pleno Municipal a declaración de interese autonómico.

Esquerda Unida Ponteareas, dende a súa posición de oposición sen representación no pleno, insta publicamente ao alcalde de Ponteareas a que promova ante a Xunta de Galicia esta declaración de interese autonómico que aportaría saída a unha realidade que condiciona o benestar presente e futuro das persoas con crianzas na etapa educativa 0-3 anos. Está máis que demostrada a necesidade de avanzar o antes posible na construción dunha nova escola infantil en Ponteareas.

EVA SOLLA VALORA OS ORZAMENTOS DA XUNTA DE GALICIA PARA PONTEAREAS

A Coordinadora Nacional de Esquerda Unida, Eva Solla, acompañada do Coordinador Local de EU en Ponteareas, Lino Costas, valorou esta tarde en Ponteareas os orzamentos da Xunta de Galicia con respecto ao Concello de Ponteareas.

Eva Solla fixo un repaso ás demandas que se veñen realizando dende fai tempo para Pontareas, que Esquerda Unida leva reclamando dende fai anos e que seguen sen ter resposta por parte da Xunta.

Entre as necesidades mencionadas pola Coordinadora Nacional, atópase a situación dos centros educativos do concello, en particular CEIP Fermín Bouza Brei, centro para o que a comunidade educativa leva anos reclamando melloras nas instalacións para resolver os distintos problemas de falta de eficiencia enerxética, humidades e accesibilidade e que a día de hoxe seguen sen ser atendidas. O propio Pleno Municipal aprobou en varias ocasións mocións solicitando á Xunta de Galicia melloras nestes centros sen que se obtivera resposta por parte da Xunta de Galicia.

Cabe tamén mencionar a falta de partida para saneamento no Concello. En particular Eva Solla mencionou a situación da parroquia de Ribadetea, na que a veciñanza leva anos mobilizándose para acadar a instalación da rede de saneamento. Neste sentido, no ano 2019 Eva Solla e Marcos Cal visitaron a parroquia de Ribadetea como deputados do Parlamento de Galicia  para coñecer as demandas da veciñanza en materia de saneamento, froito do cal presentaron alegacións aos orzamentos da Xunta de Galicia que non foron atendidas polo PP.

A maiores mencionou tamén, entre outras cuestións, a falta de investimento no Centro de Saúde de Ponteareas, un centro de saúde para o que o pleno de Ponteareas xa reclamara no 2018 melloras tanto no aspecto da accesibilidade coma na dotación de persoal e que seguen sen ter resposta por parte da Xunta de Galicia.

Por outra banda tamén falou da falta de partida para a reforma da N-403 ao seu paso por Ponteareas, polo que a día de hoxe descoñecemos se esta obra se vai a realizar realmente.

ESQUERDA UNIDA SOLICITA AO ALCALDE DE PONTEAREAS QUE SE IMPLIQUE COAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES DE MADERAS IGLESIAS

As cento corenta persoas que traballan na empresa Maderas Iglesias atópanse nunha grave situación polo perigo do peche da súa empresa. Esta situación é resultado da débeda que arrastra dende o estoupido da crise económica do 2008. Ademais, dende vai anos están a ver como o persoal da empresa é cada vez menor, pasando de ser oitocentas traballadoras e traballadores a soamente cento corenta na actualidade. Dende entón o persoal está mobilizándose na defensa dos seus postos de traballo. Dentro destas mobilizacións, reuníronse o pasado 14 de setembro coa alcaldesa do Porriño para pedirlle a intermediación e formar unha fronte común entre todos os concellos nos que residen as traballadoras e traballadores da empresa. Entre estes concellos atópase Ponteareas. A día de hoxe soamente contestaron á proposta feita polo goberno do Porriño, os concellos de Salceda de Caselas e Mondariz. Chámanos atención que o goberno ponteareá non ofreza resposta a esta solicitude, xa na plantilla de Maderas Iglesias atópanse 23 persoas que residen na nosa vila.  

Esquerda Unida Ponteareas entende que o goberno de Ponteareas debería estar á altura e facer o posible para defender os postos de traballo da nosa veciñanza.

Por todo isto, dende Esquerda Unida Ponteareas instamos a Xosé Represas e ao goberno local a unirse á fronte común co concello do Porriño para reclamar á Xunta a máxima implicación na resolución do conflito e garantir que as traballadores e os traballadores poidan manter o seu medio de vida. Isto faise máis relevante porque estamos a falar dunha empresa que neste momento conta con suficiente carga de traballo para poder seguir adiante e o único que a fai perigar son as débedas coa banca.

ESQUERDA UNIDA LAMENTA A PRÓRROGA DO CONTRATO DE VIAQUA

O ALCALDE MINTE CANDO DI QUE NON TEÑEN DECIDIDO O FUTURO DA XESTIÓN DA AUGA

No pasado pleno do 1 de outubro o goberno de Ponteareas composto por BNG e PSOE, acordou prorrogar o contrato da actual empresa concesionaria do ciclo da auga Viaqua. Segundo o alcalde, isto faise porque a día de hoxe o Concello aínda non dispón da documentación que foi retirada polo xulgado no marco do caso Patos , o que impide facer os trámites necesarios para resolver o fin do contrato e decidir o “futuro da xestión”. 

O certo é que “o futuro da xestión” xa o teñen decidido BNG e PSOE, xa que o pasado agosto contrataron por 18.000 euros a unha empresa para redactar os pregos do novo contrato. É dicir, que xa teñen decidido seguir privatizando o servizo por moito que tenten dar a entender outra cousa. De aí ven a negativa do alcalde a responder aos requirimentos da oposición cando lle lembraban que no ano 2018 se acordou iniciar o proceso de remunicipalización da xestión da auga.

Esquerda Unida considera necesario lembrar que dende que se aprobou a proposta levada a pleno por esta organización no ano 2018,  para que se puidera comezar a tempo o cambio da xestión privatizada á xestión directa, o goberno de Ponteareas non fixo absolutamente nada ao respecto, indubidablemente coa clara intención de non cumprir o acordo plenario. Para EU, a xestión do BNG e do PSOE en pouco ou nada se diferencia da do PP cando se trata de asuntos de calado.

Esquerda Unida ten claro que dende o goberno municipal pretenden seguir enganando á veciñanza sobre as súas verdadeiras intencións ata que xa estean os feitos consumados. BNG e PSOE apostan pola privatización como bos servidores da banca e das grandes empresas que son.  Soamente coa presión veciñal se poderá cambiar o rumbo que xa ten tomado este goberno municipal. De todas nos depende que unha multinacional se siga a lucrar co que é dos veciñas e veciños ou que a xestión do ciclo da auga sexa levada directamente polo concello. Por Esquerda Unida non vai a quedar.

COMUNICADO DE ESQUERDA UNIDA DE PONTEAREAS CON RESPECTO Á REDE DE CALOR

 • Denunciamos o alarmismo creado a partires da construción da caldeira de biomasa. Non é certo que supoña un risco a maiores para a saúde da veciñanza. Agora mesmo xa se están a emitir gases no casco urbano pola queima de combustibles fósiles dedicados á calefacción. O que se pretende coa rede de calor é precisamente reducir a produción de gases. Lembremos que na propia residencia de maiores existe actualmente unha caldeira de gasóleo. O mesmo sucede no Centro Social, na Casa do Concello e na Escola Infantil Municipal. Todas estas caldeiras serán eliminadas nesta primeira fase da rede de calor. Consideramos lamentable a actitude dalgún partido político, que coa única intención de sacar proveito electoral, crea unha alarma inxustificada entre a poboación.
 • Denunciamos a falta de transparencia do concello e a falta de participación da veciñanza. Estamos seguros de que esta situación non se daría se dende o concello se explicara á veciñanza o que se pretendía facer na zona tal e como se fixo con outras obras. Ademais debería darse a oportunidade á cidadanía de que puidera presentar as súas consideracións. Queda bastante claro que goberno municipal soamente utiliza a participación e información pública na medida en que lle serve para facer propaganda. Se non fose así, non estaría metido nun caixón dende 2017 o Regulamento de Participación Veciñal que presentou Esquerda Unida no Concello. Polo tanto podemos dicir que neste momento o goberno municipal está a pagar o prezo da súa propia política escurantista.
 • Propoñemos suspender a construción da obra para informar á veciñanza e contemplar a posibilidade de cambiar o proxecto sempre e cando non se perda a subvención. O concello, en atención á mobilización popular debería atender ás inquedanzas dos veciños e non continuar coa obra mentres non se aclare a cuestión. En todo caso queremos deixar claro que pomos por diante que se constrúa a rede de calor.
 • Esquerda Unida votou favorablemente a este proxecto no 2019. É certo que o tempo para analizar a obra non foi o suficiente. Como era habitual dende a alcaldía se facían chegar os proxectos con moi pouco tempo de antelación para poder estudalos. Isto levounos a que no seu momento non fomos conscientes da redución do espazo na residencia de maiores que esta obra trae adherida. Este sería o principal inconveniente da rede de calor. Por iso consideramos que o concello debería formularse a posibilidade de cambiala de lugar, mais non por un suposto prexuízo da calidade ambiental do aire no casco urbano.
 • Os servizos eliminados deben ser repostos.  Tendo en conta que foi eliminado o parque biosaudable da residencia dos maiores, este debe ser reposto.
 • Os recursos para alimentar a caldeira debe ser mediante acordo coas comunidades de montes  da comarca. Deberíase contemplar tamén acordos con empresas privadas que xeren residuos susceptibles de queimar na caldeira. Defendemos a utilización de restos forestais para a utilización como biomasa, pero non a utilización masiva da mesma xa que isto levaría consigo a degradación dos montes.
 • Deberán realizarse medicións continuas de emisión de gases e ruídos. Aínda que estamos convencidas de  que a caldeira de biomasa non suporá de ningunha maneira un aumento dos gases nin dos ruídos no entorno, consideramos necesario realizar medicións periódicas de gases e ruídos para manter á veciñanza informada.
 • Crear un protocolo de transporte para o abastecemento da caldeira e a retirada de residuos. Buscando deste xeito minimizar as posibles molestias á veciñanza.
 • A xestión da caldeira deberá ser pública. En ningún caso a rede de calor debe ser unha escusa para poñer os recursos públicos ao servizo do lucro privado. Se o concello necesita novo persoal para xestionar a rede, que o contrate. Sabemos que a intención do alcalde con respecto ao primeiro proxecto de rede de calor era darlle a xestión a unha empresa privada. Isto é inadmisible para EU.

ESQUERDA UNIDA DE PONTEAREAS RECLAMA QUE SE GARANTA A ACCESIBILIDADE UNIVERSAL NA PRAIA DA FREIXA

A agrupación local de EU ven de enviar un escrito a todos os partidos da corporación municipal para que fagan cumprir a lei 10/2014, de accesibilidade de Galicia, nas obras promovidas polo concello.

No Pleno Municipal do 20 de marzo de 2018 aprobouse o “proxecto de execución de acondicionamento de construción, recuperación e posta en valor da Praia Fluvial de A Freixa”, este proxecto non garante o acceso universal a un parque público, contravindo a lexislación sobre accesibilidade. Neste pleno o concelleiro de EU abstívose na votación deste proxecto, debido a que a documentación non foi enviada con tempo suficiente para poder analizala adecuadamente.

A lei 10/2014 de accesibilidade de Galicia, que constitúe un texto integrador para desenvolver a diversidade de disposicións sobre accesibilidade, ten como obxectivos acadar unha sociedade inclusiva e accesible que garanta a autonomía das persoas, evite a discriminación e favoreza a igualdade de oportunidades para toda a cidadanía, especialmente para as persoas que teñen discapacidades. Esta lei establece as bases para a supresión de barreiras na edificación, nos espazos urbanos, no transporte e na comunicación, e para a promoción da accesibilidade e a mellora da calidade de vida e a autonomía das persoas con discapacidade e mobilidade reducida.

Tras a demanda dun veciño, consistente en adecuar o entorno da praia da Freixa co obxecto de garantir a accesibilidade universal neste espazo público, estudamos o proxecto aprobado, observando con sorpresa que o proxecto non cumpre a normativa obrigatoria relativa á accesibilidade. Entre outros aspectos, non se habilitan itinerarios accesibles, aseos adaptados nin prazas de aparcamento accesibles.

Ante esta situación de vulneración dos dereitos das persoas con discapacidade e tras as consultas pertinentes a asociación ADAPTA, EU Ponteareas enviou un escrito aos partidos con representación na corporación municipal para solicitar que o Pleno Municipal de Ponteareas aprobe as seguintes medidas:

 1. Revisión do “proxecto de execución de acondicionamento de construción, recuperación e posta en valor da Praia Fluvial de A Freixa”, para a súa adaptación á normativa vixente en materia de accesibilidade.
 2. Que este proxecto contemple a habilitación dun itinerario accesible que enlace ambas as marxes do río no entorno da praia da Freixa.
 3. Que se publicite o proxecto modificado, así como todas as obras promovidas polo ente local, para que as asociacións e persoas interesadas poidan supervisar e aportar melloras a estes proxectos. A tal efecto demandamos que se desenvolva o regulamento de participación promovido por EU na pasada lexislatura.
 4. Que se realice un estudo para habilitar un itinerario accesible desde o casco urbano de Ponteareas ata a praia da Freixa, considerando a posibilidade de utilizar este itinerario para dar servizo a parroquia de Bugarín. 

Noticias relacionadas co ámbito de Esquerda Unida de Ponteareas

A %d blogueros les gusta esto: