• Arquivo

  • Categorías

  • Secións

    #QuerellaBárcenas 1º de Maio Aconfesionalidade Administración AGE Alberto Garzón Aleas EU Asemblea Municipal Asemblea Nacional Asemblea Veciñal Auga Autonómicas 2012 Concentracións Consello Escolar Municipal Consello Político Nacional Corporación Municipal Cultura Deporte E.T.A.P. Economía Emerxencia Social Emprego Ensino Público Europeas 2014 Eva Solla Folga Xeral IBI III República Información Informe Político José Cuevas Juan Fajardo Limpeza Lino Costas Lixo LOMCE Maiores Manifestacións Marchas da Dignidade Medio Ambiente Mocidade Muller Municipais 2015 Orgullo Orzamentos Pablo F. Urbieta Palestina Participación Cidadá Patricia Pardo Pensións Políticas Sociais Programa Aberto PXOM Ramón Vázquez Rebelión Democrática Recortes Reforma Laboral Román Alonso Sanidade Servizos Públicos Servizos Sociais Sindicato Labrego Sáhara Traballo Transparencia Transporte Troika Unión Europea Urbanismo Vivenda Willy Meyer Xabier Ron Xustiza Yolanda Carballido Yolanda Díaz
  • Panel de control

  • Estatísticas

    • 11.900 Visitas
  • Advertisements

ESQUERDA UNIDA TRABALLA CONTRA A PRIVATIZACIÓN DOS SERVIZOS DA AUGA

ESQUERDA UNIDA de Ponteareas rexistrou unha proposta no Concello para iniciar o proceso de remunicipalización dos servizos de abastecemento de auga potable e de saneamento e depuración.

Estes servizos son xestionados pola empresa Viaqua, anteriormente Aquagest, dende o ano 1989. Nun principio a empresa concesionaria xestionaba unicamente o servizo de abastecemento de auga potable, pero no ano 1998 ampliouse o contrato ao saneamento e depuración de augas residuais, prorrogándoo ademais ata o ano 2020 e posteriormente, no ano 2013, ampliouse á xestión da Estación de Tratamento de Auga Potable (ETAP). Cabe lembrar que esta última ampliación do contrato que o estendeu á xestión da ETAP, motivou que se rexistrara o Concello de Ponteareas no marco da investigación da Operación Patos. Naquel rexistro, axentes de aduanas incautaron a documentación relativa ao expediente de contratación do Concello de Ponteareas con Viaqua, documentación que a día de hoxe non foi devolta polo xulgado.

Tendo en conta que o contrato coa empresa concesionaria remata no ano 2020 e dada a tramitación esixida legalmente para poder recuperar o servizo, EU considera que o proceso de remunicipalización debe iniciarse xa mesmo para poder recuperar para o Concello a xestión do servizo. Para isto, a Lei Reguladora de Bases de Réxime Local, esixe que se determine a “forma máis sostible e eficiente” de xestionar o servizo, o que obriga á creación dunha comisión que elabore unha memoria a ese respecto.

Para ESQUERDA UNIDA, a auga é un ben público básico que nunca debeu saír da xestión pública e que non debe estar condicionado polos intereses do mercado. EU considera que a remunicipalización deste servizo fará unha maior racionalización do mesmo, cambiando as actuais tarifas que establecen un consumo mínimo excesivo; mellorará a xestión do mesmo e garantirá unhas condicións laborais dignas para os traballadores e traballadoras do mesmo.

Advertisements

ESQUERDA UNIDA SOLICITA UN PLENO EXTRAORDINARIO PARA APROBAR A RPT

Logo de que na mañá do pasado venres 21 se chegara a un acordo entre representantes sindicais do Concello de Ponteareas, ESQUERDA UNIDA solicita a celebración dun pleno extraordinario para levar a aprobación canto antes tanto o Convenio de Laborais como o Acordo de Funcionarios e a Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello. Unha vez logrado este acordo soamente quedaría pendente a redacción final do documento da RPT e a sinatura do mesmo por parte da representación sindical para poder levar o documento a Pleno, algo que debe facerse coa maior brevidade.

EU é consciente de que o acordo acadado despois dunha tensa negociación entre a representación sindical e a do concello, que estivo a punto de romperse pola actitude autoritaria deste último, pode non satisfacer a todas as traballadoras e traballadores. Aínda así, trátase dun primeiro paso importante na mellora das súas condicións laborais e para minimizar as discriminacións salariais instauradas no concello polos gobernos municipais anteriores.

Rematados este acordos, o Concello debería levalos coa máxima brevidade para a súa aprobación polo Pleno Municipal incluíndo na mesma sesión a resolución das emendas ao orzamento municipal de 2018, algo para o que agora si que poderían contar co apoio de ESQUERDA UNIDA. Esta organización condicionou dende o primeiro intre a aprobación dos orzamentos á aprobación da RPT, algo do que era perfectamente coñecedor o alcalde de Ponteareas. Pola contra, decidiu convocar un Pleno Extraordinario para a resolución das alegacións e a aprobación definitiva dos Orzamentos de 2018, un día antes da reunión da Mesa Xeral de Negociación onde se trataría este documento, feito que motivou que EU votara en contra do tratamento dos asuntos e non puidera celebrarse.

Para ESQUERDA UNIDA, o feito de que o Concello tentara aprobar os orzamentos antes da negociación da RPT, soamente pode ser interpretado como un intento de verse coas mans libres e así poder ser máis intransixentes, se cabe, na negociación.

Aínda así, EU ratifica que a pesares de todas as trampas por parte do Concello, unha vez aprobada a RPT, e dadas as relativas melloras para o concello contempladas nos novos orzamentos de 2018, poderá contar co apoio de ESQUERDA UNIDA para a aprobación definitiva dos mesmos.

ESQUERDA UNIDA ESIXE SERIEDADE Á HORA DE APROBAR OS ORZAMENTOS

ESQUERDA UNIDA de Ponteareas votou no pleno extraordinario deste xoves en contra da urxencia de tratar a resolución das alegacións presentadas ao orzamento de 2018 aprobado inicialmente.

Esta organización sempre vinculou o apoio definitivo dos orzamentos ao remate da RPT do Concello, algo que está aínda en proceso. A Mesa Xeral de Negociación está convocada para este venres, por tanto EU non ten a certeza de que a RPT sexa realizada.

De convocarse o pleno para tratar as alegacións dos orzamentos en tempo e forma, este podería celebrase o luns ou o martes da seguinte semana. É dicir, un ou dous dias hábiles despois de finalizado o proceso da RPT. Este feito por si mesmo deixa en evidencia que o tratamento do asunto pola vía de urxencia non estaba motivado en absoluto.

ESQUERDA UNIDA considera que de todas estas cuestións era perfectamente coñecedor o alcalde de Ponteareas, que preferiu arriscarse a que non fora aprobada a súa proposta para tratar pola vía de urxencia as alegacións dos orzamentos a negociar con EU a data de celebración do Pleno.

A diferencia entre celebrar o pleno pola vía ordinaria ou facelo por vía de urxencia estaría unicamente en que pola vía ordinaria este se celebraría con posterioridade á celebración da Mesa Xeral de Negociación, momento no que ESQUERDA UNIDA xa tería coñecemento do resultado da mesma. O que é máis, a Xunta de Goberno podería obter o apoio de EU á urxencia do asunto, se convocara o Pleno para tratar as alegacións aos Orzamentos de 2018 o propio venres pola tarde despois da xuntanza da Mesa Xeral de Negociación.

ESQUERDA UNIDA leva tres anos demostrando a súa disposición a chegar a acordos con flexibilidade para non entorpecer o labor da Xunta de Goberno. Pero o que non vai a tolerar esta organización son actitudes prepotentes por parte do alcalde.

Por outra banda, EU lembra que se as presas da Xunta de Goberno para aprobar definitivamente os orzamentos tivesen bases sólidas, podería convocar na mesma tarde do xoves -unha vez rexeitada a súa proposta- unha convocatoria de Comisión Informativa en tempo e prazo para celebrar canto antes o Pleno e debater as alegacións dor orzamentos.

O PECHE DA UNITARIA DE SAN MATEO É UNHA DECISIÓN POLÍTICA

classroom-672196_1920Logo da xuntanza mantida entre representantes de pais e nais de San Mateo e do concello -co Secretario Xeral Técnico de Ensino e a Subdirectora de Centros- ESQUERDA UNIDA ve clara a intención do goberno da Xunta de Galicia de pechar progresivamente as escolas unitarias.

Os argumentos legais manifestados polos representantes do goberno galego para evitar neste momento a matricula na unitaria de San Mateo ao alumnado cuxas familias teñen interese en facela non son máis que o punto a onde verdadeiramente querían chegar dende a Xunta. Indican agora, logo de que en anteriores reunións aseguraran o contrario, que unha vez publicada a orde de modificación dos centros escolares onde se suprime a unidade de San Mateo, sería incorrer en prevaricación se neste momento se aceptaran matriculacións na mesma.

Pero o certo é que por unha banda, non se promove desde as instancias educativas a matriculación do alumnado en escolas unitarias. Tal e como indicaron os representantes das familias, se a Xunta tivera interese en manter abertas as unitarias, promovería como primeira opción para o alumnado a súa matriculación na escola unitaria máis próxima, cousa que non está a facer.

Por outra banda é un feito, e así o asegurou tamén o secretario técnico, que a súa política é que unha vez pechada unha escola unitaria, non se volva a abrir.

Polo tanto, con estas dous sinxelas cuestións conseguen que cada vez que hai un baixón puntual de alumnado, a unitaria se peche para sempre.

Aplican a man dura ao ensino público mentres seguen a aumentar recursos á educación concertada.

ESQUERDA UNIDA considera que se a Xunta tivera interese en manter aberta a unitaria non tería máis que emitir unha modificación parcial, tal e como se fai noutras ocasións e para diversas cuestións, da orde do 16 de xullo na que entre outras se suprime a unidade de San Mateo.

Sen dúbida, estamos ante unha decisión política do goberno do PP ante a que, soamente coa loita das nais e pais de San Mateo xunto co apoio do resto da comunidade educativa, veciñanza e Corporación municipal, se pode facer fronte.

EU DE PONTEAREAS RECLAMA RESPONSABILIDADE AO GOBERNO MUNICIPAL NA NEGOCIACIÓN COS SINDICATOS

Logo de que na pasada reunión da Mesa Xeral de Negociación do Concello de Ponteareas se aprobaran por unanimidade os documentos do Convenio Colectivo e o Acordo Regulador, ESQUERDA UNIDA rexistrou unha solicitude para asinar canto antes estes documentos e levalos ao pleno de setembro.

O acordo acadado entre a Xunta de Goberno e a representación sindical do Concello supón unha boa nova para o conxunto das traballadoras e traballadores do mesmo. Agora ben, para que estes documentos sexan efectivos deben ser asinados polas partes e aprobados no Pleno. Cabe lembrar que o Convenio Colectivo xa foi sometido a votación a principios de ano e aprobado igualmente por unanimidade, quedando pendentes tanto o Acordo Regulador de Funcionarios como a Relación de Postos de Traballo (RPT).

Nestes intres e unha vez aprobados os documentos, queda pendente a aprobación da RPT, documento onde se determina o organigrama do Concello e a valoración dos postos de traballo (que organiza a súa vez o nivel de Complemento Específico que lle corresponde a cada posto de traballo).

A negociación da RPT atópase aínda pendente de rematar. O motivo de que non se chegue a acordo con respecto a este último documento é a intención do goberno municipal de agrupar distintos postos de traballo nunha mesma denominación. Así, pretenden por exemplo agrupar a auxiliares de biblioteca e administrativos nunha mesma denominación chamada “Oficial Administrativo”, e a postos de moi distinta natureza como axudantes de cociña, de limpeza, conserxes ou peóns de vías e obras nunha mesma denominación chamada “Oficios Varios”. A intención desta unificación por parte do Concello é poder dispoñer libremente deste persoal para asignalo a distintas tarefas, algo que dende os sindicatos cuestionan.

Para EU, o feito é que se ben podería aceptarse algún tipo de unificación de postos, non se pode pretender que, por exemplo, unha auxiliar de biblioteca faga tarefas de auxiliar administrativo ou un axudante de cociña faga de peón de vías e obras. Neste sentido ESQUERDA UNIDA reclama ao Concello de Ponteareas que sexa flexible nos seus formulacións, teña en conta as reclamacións sindicais e retome as negociacións canto antes.

Sería lamentable que agora, cando está a piques de aprobarse a RPT, cos seus necesarios incrementos salariais para a maior parte do persoal funcionario, esta quedara se aprobar por unha teima do equipo de goberno.

EU APOIA A MOBILIZACIÓN CONTRA O PECHE DA UNITARIA DE SAN MATEO DE OLIVEIRA

ESQUERDA UNIDA de Ponteareas apoia a mobilización das familias de San Mateo de Oliveira contra o peche da escola unitaria da parroquia. A agrupación local considera que o peche da unitaria suporá un recorte máis na educación pública e un empeoramento do servizo que suporá un perxuizo directo para a veciñanza de San Mateo.

EU lembra, ademáis, que o peche desta escola enmárcase nun escenario global de deterioro da educación pública. Tanto o goberno da Xunta como do Estado, leva anos a deteriorar a educación pública derivando recursos á educación privada e concertada. É unha decisión política que forma parte, sen dúbida, do carácter privatizador dos distintos partidos que levan ocupado o goberno.

Os datos son relevantes: segundo os propios informes do Ministerio de Educación, entre os anos 2001 e 2011, a porcentaxe do gasto en educación adicado á educación privada e concertada aumentouse nun 80% ao mesmo tempo que a porcentaxe do gasto total en educación en relación ao conxunto dos orzamentos do estado se mantivo máis ou menos con lixeiras subidas e baixadas. E nos seguintes anos esta tendencia mantívose. Estamos pois en condicións de afirmar que existe unha estratexia por parte das distintas administracións de promover a educación privada a costa de deteriorar a pública.

ESQUERDA UNIDA considera que apoiar a mobilización da veciñanza de San Mateo non é soamente apoiar a lexítima reclamación das persoas dunha parroquia de manter aberta a escola unitaria, tamén estamos ante unha loita que nos afecta a todas pola defensa dunha educación pública, gratuita e de calidade.

Por todo isto, EU de Ponteareas chama a toda a veciñanza de Ponteareas a sumarse á concentración prevista para o próximo 27 de agosto diante da Xunta de Galicia.

ESQUERDA UNIDA DE PONTEAREAS CONTRA AS PRIVATIZACIÓNS

Logo de que o PP de Ponteareas manifestara en prensa que propuxera a creación dunha partida de 60 mil euros para o CIM e para o servizo de drogodependencia -algo do que EU tivo coñecemento por primeira vez a través da propia prensa- e acusara a ESQUERDA UNIDA de apoiar privatizacións no concello, esta organización desminte totalmente estas afirmacións.

Con respecto a estes departamentos, EU afirma que xa no 2017 o concello procedeu a unha reorganización dos mesmos, trasladando á persoa que ocupaba a praza no CIM á Escola Infantil e a persoa responsable do departamento de drogodependencia ao CIM e de tal xeito se contempla nos orzamentos de 2018. Esta reorganización, estéase de acordo ou non con ela, non implica en ningún caso unha privatización destes servizos.

Por outra banda, cabe engadir que no propio documento da RPT que está en negociación, contémplase a creación dunha nova praza para o CIM, o que non parece indicar para nada unha intención de privatizar este servizo. De feito, a partida referente a traballos a realizar por outras empresas mantense nos mesmos 6 mil euros contemplados no orzamento de 2016, incluíndose por outra banda 8 mil euros para o programa de igualdade, partida específica para igualdade que foi solicitada no seu momento por ESQUERDA UNIDA.

No referente ao servizo de drogodependencia, resulta ridículo falar de privatización do servizo cando nin sequera existe neste apartado ningunha partida para a realización de traballos por parte de empresas externas.

EU lembra que traballa e traballará contra as privatizacións, tal e como quedou demostrado cando denunciou a privatización da aula CEMIT ao contratar o concello unha empresa externa en lugar de contratar directamente a un traballador, ou cando votou en contra de ceder a Estación de Autobuses á Xunta debido, entre outras cousas, á coñecida intención da Xunta de privatizala, algo co que o PP manifestouse de acordo. Na mesma liña vai a proposta de ESQUERDA UNIDA de crear unha cociña municipal para deixar de depender das empresas de cátering.

Polo tanto, EU considera que non estamos máis que ante un intento de manipulación por parte do PP. Intento de manipulación que, polo demais denota certo cinismo ao ser este partido o principal promotor das privatizacións en todo o estado.

%d bloggers like this: