• Arquivo

 • Categorías

 • Secións

  #QuerellaBárcenas 1º de Maio Aconfesionalidade Administración AGE Alberto Garzón Aleas EU Asemblea Municipal Asemblea Nacional Asemblea Veciñal Auga Autonómicas 2012 Concentracións Consello Escolar Municipal Consello Político Nacional Corporación Municipal Cultura Deporte E.T.A.P. Economía Emerxencia Social Emprego Ensino Público Europeas 2014 Eva Solla Folga Xeral IBI III República Información Informe Político Juan Fajardo Limpeza Lino Costas Lixo LOMCE Maiores Manifestacións Marchas da Dignidade Medio Ambiente Mocidade Muller Municipais 2015 Municipais 2019 Orgullo Orzamentos Pablo F. Urbieta Palestina Participación Cidadá Patricia Pardo Pensións Políticas Sociais Programa Aberto PXOM Ramón Vázquez Rebelión Democrática Recortes Reforma Laboral Román Alonso Sanidade Servizos Públicos Servizos Sociais Sindicato Labrego Sáhara Traballo Transparencia Transporte Troika Unión Europea Urbanismo Vivenda Willy Meyer Xabier Ron Xustiza Yolanda Carballido Yolanda Díaz
 • Panel de control

 • Estatísticas

  • 15.138 Visitas
 • Advertisements

ESQUERDA UNIDA ACLARA QUE AS INDEMNIZACIÓNS URBANÍSTICAS NON TEÑEN RELACIÓN CO FEITO DE NON APROBARSE O PXOM EN MAIO

Ante as terxiversadas informacións dadas pola Xunta de Goberno de Ponteareas, Esquerda Unida aclara que as indemnizacións que ten que pagar o Concello a distintos propietarios debido ás cláusulas de convenios urbanísticos non teñen relación co feito de que se aprobara ou non no pleno do mes de maio o PXOM de Ponteareas.

En relación á cantidade debida á mercantil propietaria dos terreos onde se sitúa o parque Ferro-Ucha, que ascende a 62.967,74€ segundo o informe de intervención, esta debería pagarse independentemente da aprobación do PXOM no pleno de maio. O feito é que esta cantidade corresponde á indemnización á que se comprometeu o Concello se o PXOM non se aprobaba no ano 2016. De feito, a mercantil leva reclamando desde o 2017 ao Concello de Ponteareas a cantidade de 2000€ mensuais por incumprimento do convenio asinado entre o Concello e a propietaria dos terreos. Este convenio contemplaba que a cambio da cesión de parte da parcela se recalificara outra para o seu aproveitamento lucrativo. Ademais, este convenio foi aprobado no seu momento, no ano 2012, por todos os grupos que estaban daquela na corporación municipal: PP, PSOE, ACiP e BNG.

Por outra banda, o Concello de Ponteareas, a través da páxina web, anuncia agora que o concello ten que pagar 180.000€ aos propietarios dos terreos onde está situado o ximnasio do IES Pedra da Auga, tamén como consecuencia dun convenio urbanístico asinado no 2005 sendo alcalde González Solla. Esquerda Unida descoñece neste momento o alcance deste suposto convenio, xa que o Concello non compartiu con este grupo ningunha información ao respecto. Polo tanto entende que a actual Xunta de Goberno está a ocultar información que logo manipula na súa conveniencia.

Esquerda Unida lembra que estes pagos son consecuencia das políticas practicadas por PP, PSOE, ACIP e BNG e que de ningún xeito se pode condicionar a política municipal a intereses privados. Non se pode facer política a base de deber favores aos propietarios de terreos.

Advertisements

ESQUERDA UNIDA CONDICIONARÁ CALQUERA NEGOCIACIÓN DESPOIS DO 26M Á XESTIÓN PÚBLICA DA AUGA.

portadas-premunicipales-Galicia-fb

Esquerda Unida de Ponteareas manifesta que tras as eleccións municipais do 26 de maio, porá como condición inescusable en calquera negociación de cara a formar goberno, a de poñer en marcha o proceso de remunicipalización do servizo de abastecemento e saneamento aprobado polo pleno.

Esquerda Unida lembra que en decembro de 2018 presentou no pleno unha proposta para que se iniciara o expediente para a determinación “da forma máis sostible e eficiente de xestionar os servizos de abastecemento, saneamento e depuración de augas residuais”, como paso previo á remunicipalización destes servizos. A proposta de Esquerda Unida foi aprobada polo pleno por unanimidade, pero case seis meses despois o concello aínda non iniciou o proceso, algo que soamente se explica pola vontade privatizadora mostrada pola Xunta de Goberno neste mandato.

Como xa explicaba Esquerda Unida en decembro de 2018, para poder recuperar a xestión directa do servizo de abastecemento e saneamento, a lexislación esixe unha tramitación que pode ser complexa, por iso foi entón, cando quedaba pouco máis de un ano para o remate do contrato coa actual empresa xestora, Viaqua, cando Esquerda Unida presentou a proposta a pleno para poder facer o proceso co tempo suficiente. Dende a organización de esquerda consideran que aínda que se perdeu un tempo precioso dende decembro do ano pasado sen avanzar nesta cuestión, o Concello de Ponteareas aínda está a tempo de levar adiante esta remunicipalización que tan beneficiosa pode ser para a veciñanza de Ponteareas.

Esquerda Unida lembra que ao xestionar os servizos de abastecemento, saneamento e depuración a través dunha empresa privada, hai que garantirlle á concesionaria unha rendibilidade durante toda a vixencia do contrato. Hai que garantirlle uns beneficios.

Polo tanto, este compromiso que adquire o concello cunha empresa privada condiciona a mesma prestación do servizo, o que fai que o concello non poida variar a prestación do mesmo por moito que varíen as condicións sociais ou económicas do servizo público. E de aí ven que en Ponteareas estea establecido un consumo mínimo de 15 metros cúbicos ao mes, un consumo mínimo desproporcionado que a veciñanza de Ponteareas ten que pagar aínda que non o consuma e que ademais vai totalmente en contra de calquera idea de xestión sostible e responsable da auga. Soamente dende a xestión pública se podería mellorar o servizo, racionalizar o consumo e o cobro do servizo e garantir o respecto aos dereitos laborais.

ESQUERDA UNIDA LAMENTA A UTILIZACIÓN ENGANOSA DO PXOM POR PARTE DA XUNTA DE GOBERNO

lin15

Esquerda Unida de Ponteareas asegura que o PXOM non podería de ningún xeito ser aprobado neste mandato por non estar aínda entregado o documento con todas as modificacións, nin contar co necesario estudo económico, nin cos informes da oficina técnica, intervención nin secretaría, algo que saben perfectamente os partidos da Xunta de Goberno.

Así mesmo dende a organización de esquerda, denuncian que se están a levar a cabo presións aos técnicos municipais para que realicen informes sen tempo suficiente para estudar as modificacións do documento.

Todo isto leva a que a polémica destes días sobre a aprobación ou non do PXOM non é máis que unha manobra exclusivamente electoral, froito do nerviosismo do tripartito ante a inminencia das eleccións municipais do 26 de maio. Esquerda Unida lamenta a utilización retorcida por parte destes partidos, de cuestións que son demasiado serias para tratalas de xeito tan irresponsable.

Tal e como explicou o concelleiro de Esquerda Unida, Lino Costas, no acto celebrado o pasado venres: “Este Plan Xeral que saíu outra vez estes días á palestra, naceu cun erro de orixe: cando se elaborou, e isto dito polo propio responsable de redacción do plan, o que se pediu por parte de todos os partidos que estaban daquela na corporación municipal: PP, PSOE, BNG e ACiP, foi que se contemplara a máxima edificación posible. Por iso traballouse cunhas expectativas de crecemento totalmente irreais. Venderon fume á veciñanza ata tal punto de que despois a Xunta, que non se pode dicir que quen a goberna sexa un modelo de sensibilidade ambiental, obrigoulles a recortar as previsións de edificabilidade. Na liña do que defendíamos dende EU, si, pero mantendo o carácter de un plan enfocado unicamente á nova construción nun concello con máis de 2000 vivendas baleiras e con poboación en decrecemento”.

Esquerda Unida lembra que dende un primeiro momento posicionouse en contra deste PXOM -fronte ao resto da corporación- por ser ambiental e economicamente insostible. Un plan xeral enfocado na nova construción, e feito para favorecer aos grandes propietarios de terreos e empresarios que realizan obras ilegais.

ESQUERDA UNIDA DEFENDE UN PXOM ENFOCADO NA CALIDADE DE VIDA E NON NO CRECEMENTO

A xunta de goberno de Ponteareas pretende aprobar un plan -herdeiro do proxecto de Castro- centrado no crecemento demográfico por riba de consideracións ambientais.

O PXOM que presentan enmárcase na política de vivenda impulsada por Aznar: esta consideraba que aumentando a oferta de solo edificable o prezo da vivenda se reduciría, e a realidade estoupounos na cara: especulación e desafiuzamentos foron o resultado.

Pretenden aprobar un PXOM, elaborado polo PP e, coa conivencia de BNG, ACiP e PSOE, solicitado ao equipo redactor co máximo crecemento posible. A consecuencia disto, a Xunta de Galicia tivo que intervir para mitigar un afán de expansionismo desenfreado.

Este PXOM, pese a redución da previsión de crecemento obrigada pola xunta, contempla a construción de 4518 novas vivendas que, sumadas ás 2288 vivendas baleiras (datos do INE do ano 2011), supoñen un crecemento potencial de máis de 17000 persoas ata o ano 2034.

Este PXOM protexe os intereses dos propietarios de solo entorno ao núcleo urbano, obviando consideracións medio ambientais que sinalan a necesidade de preservar o solo natural e agrícola. Nos últimos cinco anos a poboación de Ponteareas minguou en 555 persoas, o Instituto Nacional de Estadística (INE) prevé que a provincia de Pontevedra terá 34267 persoas menos no ano 2034. Con estes datos, o goberno de Ponteareas considera que a poboación do concello aumentará en máis do 74% nos próximos quince anos.

Esquerda Unida é consciente da necesidade dun plan xeral, pero mantén a súa postura e non apoiará un plan expansivo e lesivo para o medio ambiente. EU, como organización ecoloxista, defende a rehabilitación ante a nova construción. No contexto ambiental e económico actual, só cabe propor plans enfocados na rexeneración do tecido existente, os plans expansionistas son un pesadelo do pasado.

A lei 1/2019, de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia, baséase en que “a rehabilitación e a reutilización dos espazos residenciais abandonados ou degradados, xogan un papel fundamental nas políticas de vivenda como solución eficiente, sustentable e de futuro á hora de dar resposta ás necesidades de vivenda da poboación, de conservar o patrimonio construído e de minorar os impactos no medio.”

Actualmente o casco urbano de Ponteareas presenta un centro histórico abandonado e degradado, a carencia de solo urbano da ordenación provisional vixente debe aproveitarse para focalizar os esforzos na reconstrución do centro histórico. O mellor modo de conservar o patrimonio é mediante o seu uso, dotando ao centro de equipamentos e vivendas eficientes enerxeticamente, nun espazo público de calidade. Esquerda Unida defenderá ante a Xunta que se declare unha área de rexeneración urbana de interese autonómico (Rexurbe) en Ponteareas.

Outras eivas do urbanismo da localidade son a falta de solo industrial e os accesos ao núcleo a través de estradas con elevado tránsito peonil. Mentres non se axuste o PXOM á realidade demográfica e económica de Ponteareas, estes problemas deben solucionarse mediante tres plans especiais: plan de dinamización das áreas de rexeneración urbana, plan especial para o polígono da Lomba e plan especial para o acceso rodado ao núcleo urbano. Estes plans son instrumentos necesarios a maiores da aprobación do plan xeral, polo que impulsándoos estaremos adiantando as solucións aos problemas reais da vila.

cartel 17M_RRSS

ESQUERDA UNIDA PRESENTA EN PONTEAREAS UNHA CANDIDATURA INTEGRADORA E COMPROMETIDA

fotogrupo

Desde a esquerda: Juana Miranda, Pablo Fernández, Lara Malvar, Pilar Losada, Chema Fernández, Vanesa Martínez, Patricia Pardo, Jorge Otero, Lino Costas, Borja Rodríguez, Saínza González, Eva Quesada, Melca Ruíz e Manoel Ucha.

Esquerda Unida preséntase en Ponteareas, nestas eleccións municipais de 2019, dentro da coalición Son – En Común, da que forman parte, ademais de EU, Podemos e Anova a nivel nacional.

A candidatura de Esquerda Unida, encabezada por Lino Costas e Patricia Pardo, está formada tanto por persoas militantes da organización como por persoas procedentes dos movementos sociais do concello, recuperando deste xeito a idea orixinal de EU como movemento político social máis que como un partido tradicional. Esta candidatura agradece o tremendo apoio mostrado nas eleccións xerais, onde se posicionaron como terceira forza en todo o municipio, e segunda forza na vila.

Deste xeito, Esquerda Unida presenta unha candidatura formada por persoas procedentes de distintos espazos pero co propósito común de traballar pola mellora das condicións de vida das persoas e o respecto ao entorno. Unha candidatura que pulará pola recuperación dos servizos públicos privatizados como o da xestión da auga, pola democratización da xestión municipal, pola potenciación dos sectores produtivos locais, pola protección das persoas que se atopan en dificultades económicas, pola igualdade real entre mulleres e homes e pola mellora da situación medioambiental. En definitiva, unha candidatura co firme compromiso me mellorar as condicións de vida das mulleres e homes do Concello de Ponteareas.

Tras Lino Costas, Patricia Pardo, Manoel Ucha e Eva Quesada, a lista segue coas activistas sociais, Chema Fernández, Saínza González, Pablo Fernández e Vanesa Martínez. A candidatura complétase con xente pertencente a colectivos sociais, cun gran número de independentes que se achegaron a EU grazas ao traballo honesto e fiel aos principios de solidariedade, defensa da clase traballadora, feminismo e medio ambiente.

MANIFESTO 1M 2019

Esquerda Unida súmase ás convocatorias galegas da mobilización do 1 de Maio co motivo do Día da Clase Traballadora. Desde Esquerda Unida seguimos denunciando o mantemento da precariedade laboral e a cronicidade da pobreza nunha Galicia que segue a retroceder en dereitos laborais grazas ás políticas de emprego de Feijóo, baseadas nun modelo no que imperan os contratos temporais carentes de dereitos ou a demolición do sistema público de pensións, é dicir, un recorte continuo de dereitos que afectan e precarizan á clase traballadora.

Por todo isto, dende Esquerda Unida Ponteareas chamamos á cidadanía a participar nas mobilizacións de:

 • Vigo – Vía Norte con Urzáiz – 11:30
 • Ponteareas – Casa do Concello – 19:00

Manifesto 1 maio de 2019

%d bloggers like this: