CARTEL_mini

Evento en Facebook

Advertisements

ESQUERDA UNIDA MANTIVO UNHA XUNTANZA COA CONCELLEIRA DE IGUALDADE PARA FACERLLE CHEGAR AS SÚAS PROPOSTAS NESTE EIDO

428992_362403813780904_1291319334_nENTRE OUTRAS COUSAS FALOUSE DO PLAN DE IGUALDADE E DO ORZAMENTO CO QUE SE CONTA ATA FINAL DE ANO – – –

O pasado martes, EU de Ponteareas reuniuse coa concelleira de Igualdade coa finalidade de achegar e debater propostas sobre proxectos, campañas, formación, etc., que poderíanse incluír no Plan de Igualdade ou levar a cabo xa este ano co orzamento disposto para este fin.

Xa en febreiro de 2016, aprobouse no Pleno Municipal, unha moción de ESQUERDA UNIDA solicitando un reforzo desta concellería e o orzamento necesario para levar a cabo as políticas de igualdade que tanto precisa a vila de Ponteareas.

Deste xeito, EU achegou nesta xuntanza un documento con propostas xenéricas pero tamén outras moi concretas que abranguen todo tipo de ámbitos, como ensino, asociacionismo, emprego, deportes ou os propios departamentos municipais.

ESQUERDA UNIDA considera que aínda que o progreso neste eido existe, o traballo debe ser continuo para que o noso municipio sexa un espazo exento de discriminación e desigualdades. De todos os xeitos, EU celebra que a Concelleira de Igualdade aposte pola pluralidade nestas cuestións e agarda que esta xuntanza sexa a primeira de moitas e que isto se traduza en avances reais.

EU-SON CONDICIONA O VOTO PARA A APROBACIÓN DOS ORZAMENTOS DE 2017

O pasado martes 3 de outubro o concelleiro de EU-son, Lino Costas, mantivo unha xuntanza co rexedor do Concello de Ponteareas para tratar o tema dos orzamentos deste ano. O representante de ESQUERDA UNIDA manifestou a decisión desta organización de condicionar o seu voto favorable á proposta de orzamentos para o ano 2017, ao mantemento no Cadro de Persoal do posto de auxiliar de mecánica e ao acordo con respecto ao cambio de categoría das traballadoras da Gardería Municipal.

O Cadro de Persoal -documento onde se establecen os postos de traballo do Concello- é un documento que se aproba conxuntamente cos orzamentos. Deste xeito, EU manifesta que, para comezar calquera tipo de negociación relativa aos orzamentos, a Xunta de Goberno debe comprometerse a manter o posto de auxiliar de mecánico e consecuentemente reabrir o taller mecánico municipal. Dende ESQUERDA UNIDA lembran que a decisión do peche do taller mecánico e o traslado do traballador do mesmo, foi tomada pola Xunta de Goberno de forma irregular, xa que a competencia para tomar estas decisións non lle corresponde á Xunta de Goberno, se non ao Pleno.

Por outra banda, a outra condición que puxo EU para negociar os orzamentos foi a de dar solución ao conflito coas traballadoras da Gardería Infantil, que agora mesmo teñen unha categoría no Cadro de Persoal, inferior ás tarefas que realizan. A categoría que consta é a de “auxiliar de puericultura”, cando o certo é que no ano 1996 deuse un prazo de cinco anos aos traballadores e traballadoras dos centros de atención á infancia para adecuarse á titulación de “técnico especialista en xardín de infancia”, titulación que acadou todo o persoal da gardería e que a día de hoxe se esixe ás novas incorporacións. Estas traballadoras levan anos reclamando este cambio de categoría fronte a indiferenza dos gobernos actual e anterior.

ESQUERDA UNIDA ESIXE A REVOGACIÓN DO PECHE DO TALLER MECÁNICO MUNICIPAL

SAM_4735_2

O PROCESO LEVADO A CABO POLA XUNTA DE GOBERNO FOI TOTALMENTE IRREGULAR – – –

O concelleiro de EU-son en Ponteareas, Lino Costas, rexistrou hoxe unha moción destinada ao Pleno Municipal para esixir á Xunta de Goberno a revogación da decisión do peche do taller mecánico e traslado do funcionario adscrito ao mesmo tomada na sesión do 27 de xullo de 2017.

Dito peche fíxose efectivo o día 11 de setembro do mesmo ano, día no que o traballador foi destinado a un novo posto. Todo o proceso de peche do taller e de cambio de destino do funcionario adscrito ao mesmo foi totalmente irregular.

Esta decisión supón o peche dun servizo municipal e a privatización do mesmo, cuestión ésta que non é competencia da Xunta de Goberno, se non do Pleno, tal e como queda exposto no Artigo 22.f da Lei de Bases de Réxime Local, que establece que corresponde ao Pleno “a aprobación das formas de xestión dos servizos e dos expedientes de municipalización”.

Por outra banda, o cambio de destino do funcionario auxiliar de mecánico adscrito ao parque móbil supón unha modificación do Cadro de Persoal aprobado xunto co Orzamento de 2016, o que requiriría dos mesmos trámites que para a modificación do mesmo. Así mesmo, a Lei de Bases de Réxime Local establece que corresponde ao Pleno a aprobación e modificación dos orzamentos. Na mesma lei exponse que corresponde ao Pleno a aprobación do Cadro de Persoal. Polo tanto, queda bastante claro que a decisión de traslado dun funcionario fora do departamento ao que está adscrito non é unha competencia da Xunta de Goberno Local, se non do Pleno, polo que a decisión tomada de trasladar ao funcionario adscrito ao taller municipal é totalmente irregular.

Ademais o peche do taller fíxose efectivo o 11 de setembro antes do acordo definitivo para facelo. Así, esta decisión tomouse pola Xunta de Goberno o 27 de xullo, dando un prazo de dez días ao funcionario para presentar alegacións, cousa que fixo. Unha vez pasado este prazo, a Xunta de Goberno tería un mes para contestar á alegación presentada e para proceder ao acordo definitivo do peche. Acordo que a día de hoxe non se produciu o que ven a aumentar as irregularidades desta decisión.

Polo demais, e dado que o acordo do 27 de xullo con respecto ao taller mecánico afecta a un servizo municipal e a un traballador, necesitaría -antes de ser tomado- dun informe de intervención e de outro de persoal, informes que non constan no expediente.

ESQUERDA UNIDA TRASLADA AO CONCELLO AS RECLAMACIÓNS DA VECIÑANZA

IMG-20170729-WA0001Lino Costas, concelleiro de EU-son na vila de Ponteareas, ven de trasladar á Concellería de Urbanismo diferentes reclamacións e solicitudes veciñais.

Entre estas reclamacións atópanse as de zonas en mal estado, arranxos de iluminación, poda de árbores e vexetación ou melloras en zonas deportivas.

Así, no centro urbano, os lugares máis nomeados -segundo estas solicitudes- son a Praza Maior, Praza da Anduriña, Feira Vella, Fonte da Fama, Rúa Vidales Tomé e Complexo Álvaro Pino.

Tamén constan zonas de Cristiñade e Bugarín.

ESQUERDA UNIDA agarda que a Concellería de Urbanismo poña mans á obra -e nunca mellor dito- coa maior brevidade posible, para dar resposta ás veciñas e veciños dos diferentes barrios e zonas.

ESQUERDA UNIDA DENUNCIA NO PLENO MUNICIPAL A PARCIALIDADE E FALTA DE TRANSPARENCIA DA PÁXINA WEB DO CONCELLO

Captura de pantalla de 2017-09-20 21:30:03 A AGRUPACIÓN ESIXE QUE SE CUMPRA A ORDENANZA DE TRANSPARENCIA – – –

O concelleiro de EU-son en Ponteareas, Lino Costas, denunciou no pleno de onte o uso partidista que se fai da páxina web do concello de Ponteareas, así como da ocultación de determinados documentos mediante o acceso que precisan.

A páxina web do concello é unha ferramenta imprescindible para o acceso á cidadanía de Ponteareas á información sobre as cuestións referidas a actividade promovida polas diferentes estruturas municipais. As decisións plenarias, as ordenanzas en vigor, diferentes actividades culturais, sociais, deportivas, etc.

Na actualidade, a web non facilita este acceso. A información non está ordenada e sinalizada de forma que a veciñanza poida, intuitivamente, encontrala e consultala.

Por outra banda está a utilización que se da á páxina do concello. A política de comunicación que este goberno aplica na páxina web e nas diferentes redes sociais son un claro exemplo de uso interesado de recursos públicos en beneficio exclusivo dos intereses dos partidos no goberno. Así, a maioría das novas publicadas desde a páxina web e os diferentes perfís nas redes sociais do concello expresan a actividade política das diferentes concellerías no goberno, atendendo máis ao feito propagandístico que ao informativo. É certo que a páxina ten que dar conta das actividades que realiza o concello, pero seméllase máis a unha páxina do grupo gobernante que a unha web municipal. Existe -por parte da Xunta de Goberno- un exceso de afán de publicidade en xeral, desprezando a ética máis básica e rozando a ranciedade; chegando o alcalde e a concelleira de ensino a fotografarse con menores dentro dun aula para enviar logo a foto á prensa -o que indignou a moitos pais e nais- ou a engadir na programación de festas do concello un concerto organizado polo Festival das Brétemas.

ESQUERDA UNIDA considera que a política comunicativa oficial debe ser reflexo obxectivo das accións do goberno, tanto da alcaldía e da xunta de goberno como do conxunto da corporación e os diferentes departamentos de funcionariado do consistorio. Por tanto, para asegurar esa independencia informativa compre instaurar mecanismos de control sobre a transparencia e a obxectividade dos medios de expresión cos que conta a administración municipal. De feito, en novembro de 2015 aprobouse en pleno unha ordenanza de transparencia que de respectarse aseguraría o cumprimento desta independencia informativa. Unha ordenanza proposta pola Xunta de Goberno, asinada polo alcalde e que leva dous anos sen cumprirse.

ESQUERDA UNIDA DENUNCIA QUE AS AXUDAS MUNICIPAIS DE APOIO AO ESTUDO NON BENEFICIAN AO ALUMNADO AO QUE ESTÁN DESTINADAS

A AGRUPACIÓN XA SOLICITOU A MELLORA DAS BASES PARA ESTA AXUDA O PASADO ANO – – –

A Xunta de Goberno de Ponteareas volveu publicar as bases reguladoras do procedemento de concesión de axudas municipais de apoio ao estudo destinadas ao alumnado matriculado en educación infantil, fp básica, ciclos formativos e bacharelato, por segundo ano consecutivo.

Ao igual que o ano anterior, estas axudas carecen dunhas bases axeitadas que beneficien precisamente a quen están destinadas: ás familias que máis as precisan debido a súa situación económica.

Na concesión de axudas entrarían todas aquelas familias que teñan unha renda per cápita de ata 9.000 €, é dicir, cuns ingresos mensuais de ata 3.000 €.

Por outra banda, a base DÉCIMO PRIMEIRA de Xustificación e Pagamento Das Axudas, establece que: “A forma de pagamento será mediante transferencia bancaria na conta que determine a persoa solicitante. Aboarase o importe concedido tras a comprobación da factura compulsada, presentada por parte da persoa beneficiaria no departamento de Ensino”.

Este tipo de procedemento implica que a persoa beneficiaria teña que facer o gasto con anterioridade a recibir a subvención, gasto que nos casos de persoas con serias dificultades económicas, pode ser moi difícil ou imposible de realizar. Máis aínda tendo en conta que a persoa beneficiaria non sabe con certeza en que momento recibirá a subvención. De feito, houbo familias que non puideron acceder á subvención de axudas municipais de apoio ao estudo para o curso 2016/2017 por non poder facer fronte ao gasto que supón a adquisición de libros e material escolar.

Con todo, as que saen beneficiadas son aquelas de rendas máis altas -ata tres mil euros mensuais- que si poden facer o gasto con antelación.

No pasado ano, ESQUERDA UNIDA de Ponteareas xa rexistrou unha solicitude para mellorar as bases, de xeito que a persoa beneficiaria non teña que facer o desembolso dos libros e do material escolar de forma previa a recibir a subvención. Isto podería solucionarse facilmente se unha vez comprobada a pertinencia da subvención, a persoa beneficiaria recibe un cheque por parte do Concello que posteriormente podería trocar por libros e material escolar en librerías locais previamente concertadas co mesmo. Tamén solicitou a realización dunha nova convocatoria de subvención nos termos anteriormente descritos. Non obtivo resposta.

ESQUERDA UNIDA considera que con esta mala xestión, a Xunta de Goberno céntrase unicamente no pulo mediático e non na verdadeira preocupación polo dereito á educación en igualdade de condicións do conxunto da cidadanía.

%d bloggers like this: