• Arquivo

  • Categorías

  • Secións

    #QuerellaBárcenas 1º de Maio Aconfesionalidade Administración AGE Alberto Garzón Aleas EU Asemblea Municipal Asemblea Nacional Asemblea Veciñal Auga Autonómicas 2012 Concentracións Consello Escolar Municipal Consello Político Nacional Corporación Municipal Cultura Deporte E.T.A.P. Economía Emerxencia Social Emprego Ensino Público Europeas 2014 Eva Solla Folga Xeral IBI III República Información Informe Político José Cuevas Juan Fajardo Limpeza Lino Costas Lixo LOMCE Maiores Manifestacións Marchas da Dignidade Medio Ambiente Mocidade Muller Municipais 2015 Orgullo Orzamentos Pablo F. Urbieta Palestina Participación Cidadá Patricia Pardo Pensións Políticas Sociais Programa Aberto PXOM Ramón Vázquez Rebelión Democrática Recortes Reforma Laboral Román Alonso Sanidade Servizos Públicos Servizos Sociais Sindicato Labrego Sáhara Traballo Transparencia Transporte Troika Unión Europea Urbanismo Vivenda Willy Meyer Xabier Ron Xustiza Yolanda Carballido Yolanda Díaz
  • Panel de control

  • Estatísticas

    • 11.757 Visitas
  • Advertisements

ESQUERDA UNIDA SOLICITA UN PLENO EXTRAORDINARIO PARA APROBAR A RPT

Logo de que na mañá do pasado venres 21 se chegara a un acordo entre representantes sindicais do Concello de Ponteareas, ESQUERDA UNIDA solicita a celebración dun pleno extraordinario para levar a aprobación canto antes tanto o Convenio de Laborais como o Acordo de Funcionarios e a Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello. Unha vez logrado este acordo soamente quedaría pendente a redacción final do documento da RPT e a sinatura do mesmo por parte da representación sindical para poder levar o documento a Pleno, algo que debe facerse coa maior brevidade.

EU é consciente de que o acordo acadado despois dunha tensa negociación entre a representación sindical e a do concello, que estivo a punto de romperse pola actitude autoritaria deste último, pode non satisfacer a todas as traballadoras e traballadores. Aínda así, trátase dun primeiro paso importante na mellora das súas condicións laborais e para minimizar as discriminacións salariais instauradas no concello polos gobernos municipais anteriores.

Rematados este acordos, o Concello debería levalos coa máxima brevidade para a súa aprobación polo Pleno Municipal incluíndo na mesma sesión a resolución das emendas ao orzamento municipal de 2018, algo para o que agora si que poderían contar co apoio de ESQUERDA UNIDA. Esta organización condicionou dende o primeiro intre a aprobación dos orzamentos á aprobación da RPT, algo do que era perfectamente coñecedor o alcalde de Ponteareas. Pola contra, decidiu convocar un Pleno Extraordinario para a resolución das alegacións e a aprobación definitiva dos Orzamentos de 2018, un día antes da reunión da Mesa Xeral de Negociación onde se trataría este documento, feito que motivou que EU votara en contra do tratamento dos asuntos e non puidera celebrarse.

Para ESQUERDA UNIDA, o feito de que o Concello tentara aprobar os orzamentos antes da negociación da RPT, soamente pode ser interpretado como un intento de verse coas mans libres e así poder ser máis intransixentes, se cabe, na negociación.

Aínda así, EU ratifica que a pesares de todas as trampas por parte do Concello, unha vez aprobada a RPT, e dadas as relativas melloras para o concello contempladas nos novos orzamentos de 2018, poderá contar co apoio de ESQUERDA UNIDA para a aprobación definitiva dos mesmos.

Advertisements

ESQUERDA UNIDA ESIXE SERIEDADE Á HORA DE APROBAR OS ORZAMENTOS

ESQUERDA UNIDA de Ponteareas votou no pleno extraordinario deste xoves en contra da urxencia de tratar a resolución das alegacións presentadas ao orzamento de 2018 aprobado inicialmente.

Esta organización sempre vinculou o apoio definitivo dos orzamentos ao remate da RPT do Concello, algo que está aínda en proceso. A Mesa Xeral de Negociación está convocada para este venres, por tanto EU non ten a certeza de que a RPT sexa realizada.

De convocarse o pleno para tratar as alegacións dos orzamentos en tempo e forma, este podería celebrase o luns ou o martes da seguinte semana. É dicir, un ou dous dias hábiles despois de finalizado o proceso da RPT. Este feito por si mesmo deixa en evidencia que o tratamento do asunto pola vía de urxencia non estaba motivado en absoluto.

ESQUERDA UNIDA considera que de todas estas cuestións era perfectamente coñecedor o alcalde de Ponteareas, que preferiu arriscarse a que non fora aprobada a súa proposta para tratar pola vía de urxencia as alegacións dos orzamentos a negociar con EU a data de celebración do Pleno.

A diferencia entre celebrar o pleno pola vía ordinaria ou facelo por vía de urxencia estaría unicamente en que pola vía ordinaria este se celebraría con posterioridade á celebración da Mesa Xeral de Negociación, momento no que ESQUERDA UNIDA xa tería coñecemento do resultado da mesma. O que é máis, a Xunta de Goberno podería obter o apoio de EU á urxencia do asunto, se convocara o Pleno para tratar as alegacións aos Orzamentos de 2018 o propio venres pola tarde despois da xuntanza da Mesa Xeral de Negociación.

ESQUERDA UNIDA leva tres anos demostrando a súa disposición a chegar a acordos con flexibilidade para non entorpecer o labor da Xunta de Goberno. Pero o que non vai a tolerar esta organización son actitudes prepotentes por parte do alcalde.

Por outra banda, EU lembra que se as presas da Xunta de Goberno para aprobar definitivamente os orzamentos tivesen bases sólidas, podería convocar na mesma tarde do xoves -unha vez rexeitada a súa proposta- unha convocatoria de Comisión Informativa en tempo e prazo para celebrar canto antes o Pleno e debater as alegacións dor orzamentos.

O PECHE DA UNITARIA DE SAN MATEO É UNHA DECISIÓN POLÍTICA

classroom-672196_1920Logo da xuntanza mantida entre representantes de pais e nais de San Mateo e do concello -co Secretario Xeral Técnico de Ensino e a Subdirectora de Centros- ESQUERDA UNIDA ve clara a intención do goberno da Xunta de Galicia de pechar progresivamente as escolas unitarias.

Os argumentos legais manifestados polos representantes do goberno galego para evitar neste momento a matricula na unitaria de San Mateo ao alumnado cuxas familias teñen interese en facela non son máis que o punto a onde verdadeiramente querían chegar dende a Xunta. Indican agora, logo de que en anteriores reunións aseguraran o contrario, que unha vez publicada a orde de modificación dos centros escolares onde se suprime a unidade de San Mateo, sería incorrer en prevaricación se neste momento se aceptaran matriculacións na mesma.

Pero o certo é que por unha banda, non se promove desde as instancias educativas a matriculación do alumnado en escolas unitarias. Tal e como indicaron os representantes das familias, se a Xunta tivera interese en manter abertas as unitarias, promovería como primeira opción para o alumnado a súa matriculación na escola unitaria máis próxima, cousa que non está a facer.

Por outra banda é un feito, e así o asegurou tamén o secretario técnico, que a súa política é que unha vez pechada unha escola unitaria, non se volva a abrir.

Polo tanto, con estas dous sinxelas cuestións conseguen que cada vez que hai un baixón puntual de alumnado, a unitaria se peche para sempre.

Aplican a man dura ao ensino público mentres seguen a aumentar recursos á educación concertada.

ESQUERDA UNIDA considera que se a Xunta tivera interese en manter aberta a unitaria non tería máis que emitir unha modificación parcial, tal e como se fai noutras ocasións e para diversas cuestións, da orde do 16 de xullo na que entre outras se suprime a unidade de San Mateo.

Sen dúbida, estamos ante unha decisión política do goberno do PP ante a que, soamente coa loita das nais e pais de San Mateo xunto co apoio do resto da comunidade educativa, veciñanza e Corporación municipal, se pode facer fronte.

EU DE PONTEAREAS RECLAMA RESPONSABILIDADE AO GOBERNO MUNICIPAL NA NEGOCIACIÓN COS SINDICATOS

Logo de que na pasada reunión da Mesa Xeral de Negociación do Concello de Ponteareas se aprobaran por unanimidade os documentos do Convenio Colectivo e o Acordo Regulador, ESQUERDA UNIDA rexistrou unha solicitude para asinar canto antes estes documentos e levalos ao pleno de setembro.

O acordo acadado entre a Xunta de Goberno e a representación sindical do Concello supón unha boa nova para o conxunto das traballadoras e traballadores do mesmo. Agora ben, para que estes documentos sexan efectivos deben ser asinados polas partes e aprobados no Pleno. Cabe lembrar que o Convenio Colectivo xa foi sometido a votación a principios de ano e aprobado igualmente por unanimidade, quedando pendentes tanto o Acordo Regulador de Funcionarios como a Relación de Postos de Traballo (RPT).

Nestes intres e unha vez aprobados os documentos, queda pendente a aprobación da RPT, documento onde se determina o organigrama do Concello e a valoración dos postos de traballo (que organiza a súa vez o nivel de Complemento Específico que lle corresponde a cada posto de traballo).

A negociación da RPT atópase aínda pendente de rematar. O motivo de que non se chegue a acordo con respecto a este último documento é a intención do goberno municipal de agrupar distintos postos de traballo nunha mesma denominación. Así, pretenden por exemplo agrupar a auxiliares de biblioteca e administrativos nunha mesma denominación chamada “Oficial Administrativo”, e a postos de moi distinta natureza como axudantes de cociña, de limpeza, conserxes ou peóns de vías e obras nunha mesma denominación chamada “Oficios Varios”. A intención desta unificación por parte do Concello é poder dispoñer libremente deste persoal para asignalo a distintas tarefas, algo que dende os sindicatos cuestionan.

Para EU, o feito é que se ben podería aceptarse algún tipo de unificación de postos, non se pode pretender que, por exemplo, unha auxiliar de biblioteca faga tarefas de auxiliar administrativo ou un axudante de cociña faga de peón de vías e obras. Neste sentido ESQUERDA UNIDA reclama ao Concello de Ponteareas que sexa flexible nos seus formulacións, teña en conta as reclamacións sindicais e retome as negociacións canto antes.

Sería lamentable que agora, cando está a piques de aprobarse a RPT, cos seus necesarios incrementos salariais para a maior parte do persoal funcionario, esta quedara se aprobar por unha teima do equipo de goberno.

EU APOIA A MOBILIZACIÓN CONTRA O PECHE DA UNITARIA DE SAN MATEO DE OLIVEIRA

ESQUERDA UNIDA de Ponteareas apoia a mobilización das familias de San Mateo de Oliveira contra o peche da escola unitaria da parroquia. A agrupación local considera que o peche da unitaria suporá un recorte máis na educación pública e un empeoramento do servizo que suporá un perxuizo directo para a veciñanza de San Mateo.

EU lembra, ademáis, que o peche desta escola enmárcase nun escenario global de deterioro da educación pública. Tanto o goberno da Xunta como do Estado, leva anos a deteriorar a educación pública derivando recursos á educación privada e concertada. É unha decisión política que forma parte, sen dúbida, do carácter privatizador dos distintos partidos que levan ocupado o goberno.

Os datos son relevantes: segundo os propios informes do Ministerio de Educación, entre os anos 2001 e 2011, a porcentaxe do gasto en educación adicado á educación privada e concertada aumentouse nun 80% ao mesmo tempo que a porcentaxe do gasto total en educación en relación ao conxunto dos orzamentos do estado se mantivo máis ou menos con lixeiras subidas e baixadas. E nos seguintes anos esta tendencia mantívose. Estamos pois en condicións de afirmar que existe unha estratexia por parte das distintas administracións de promover a educación privada a costa de deteriorar a pública.

ESQUERDA UNIDA considera que apoiar a mobilización da veciñanza de San Mateo non é soamente apoiar a lexítima reclamación das persoas dunha parroquia de manter aberta a escola unitaria, tamén estamos ante unha loita que nos afecta a todas pola defensa dunha educación pública, gratuita e de calidade.

Por todo isto, EU de Ponteareas chama a toda a veciñanza de Ponteareas a sumarse á concentración prevista para o próximo 27 de agosto diante da Xunta de Galicia.

ESQUERDA UNIDA DE PONTEAREAS CONTRA AS PRIVATIZACIÓNS

Logo de que o PP de Ponteareas manifestara en prensa que propuxera a creación dunha partida de 60 mil euros para o CIM e para o servizo de drogodependencia -algo do que EU tivo coñecemento por primeira vez a través da propia prensa- e acusara a ESQUERDA UNIDA de apoiar privatizacións no concello, esta organización desminte totalmente estas afirmacións.

Con respecto a estes departamentos, EU afirma que xa no 2017 o concello procedeu a unha reorganización dos mesmos, trasladando á persoa que ocupaba a praza no CIM á Escola Infantil e a persoa responsable do departamento de drogodependencia ao CIM e de tal xeito se contempla nos orzamentos de 2018. Esta reorganización, estéase de acordo ou non con ela, non implica en ningún caso unha privatización destes servizos.

Por outra banda, cabe engadir que no propio documento da RPT que está en negociación, contémplase a creación dunha nova praza para o CIM, o que non parece indicar para nada unha intención de privatizar este servizo. De feito, a partida referente a traballos a realizar por outras empresas mantense nos mesmos 6 mil euros contemplados no orzamento de 2016, incluíndose por outra banda 8 mil euros para o programa de igualdade, partida específica para igualdade que foi solicitada no seu momento por ESQUERDA UNIDA.

No referente ao servizo de drogodependencia, resulta ridículo falar de privatización do servizo cando nin sequera existe neste apartado ningunha partida para a realización de traballos por parte de empresas externas.

EU lembra que traballa e traballará contra as privatizacións, tal e como quedou demostrado cando denunciou a privatización da aula CEMIT ao contratar o concello unha empresa externa en lugar de contratar directamente a un traballador, ou cando votou en contra de ceder a Estación de Autobuses á Xunta debido, entre outras cousas, á coñecida intención da Xunta de privatizala, algo co que o PP manifestouse de acordo. Na mesma liña vai a proposta de ESQUERDA UNIDA de crear unha cociña municipal para deixar de depender das empresas de cátering.

Polo tanto, EU considera que non estamos máis que ante un intento de manipulación por parte do PP. Intento de manipulación que, polo demais denota certo cinismo ao ser este partido o principal promotor das privatizacións en todo o estado.

ESQUERDA UNIDA CONDICIONA O SEU VOTO A FAVOR DOS ORZAMENTOS MUNICIPAIS

ESQUERDA UNIDA de Ponteareas considera positiva a decisión da Xunta de Goberno sobre aprazar os Orzamentos de 2018 a un vindeiro pleno para modificar o documento na liña que solicitou EU e para avanzar na negociación da Relación de Postos de Traballo (RPT) e do Acordo de Funcionarios.

EU instou á Xunta de Goberno a que os orzamentos contemplaran a amortización de prazas de taxi e que contaran cunha partida suficiente para por en marcha unha cociña municipal. Ademais, esixe que antes da aprobación dos presupostos se acorde a RPT.

Na última proposta de presupostos xa se incluíu o compromiso para a amortización de prazas de taxi por valor de 36.308€, tal e como solicitou esta organización e como demanda o colectivo de taxistas. Ademais disto, na xuntanza mantida este luns, a Xunta de Goberno comprometeuse a incluír no orzamento unha partida específica para un estudo de viabilidade da futura cociña municipal, feito que aínda que non chega ao solicitado por EU, esta organización está disposta a aceptar se se inclúe claramente nos orzamentos.

Para ESQUERDA UNIDA é urxente a creación dunha cociña municipal, tal e como existe noutros concellos, que atenda as necesidades dos comedores escolares e das familias en exclusión social. Esta medida aportaría beneficios para Ponteareas: a eliminación do lucro privado das empresas de cátering, a mellora das condicións laborais e dos produtos distribuídos e a potenciación da produción agraria local. Esta medida é fundamental para camiñar cara á municipalización deste servizo. Trátase dunha proposta de gran carga política que aínda que custou que fora incluída nos orzamentos como solicitaba EU, finalmente será incluída.

Por outra banda, aínda que nos orzamentos se contempla a reserva de crédito para a negociación da RPT do concello, ESQUERDA UNIDA considera que se debería avanzar máis nas negociacións antes de chegar á aprobación orzamentaria. EU considera que se pode constatar a falta de vontade política por parte da Xunta de Goberno para avanzar nesta cuestión cando o feito é que convocaron a reunión da mesa de funcionarios para tratar estas cuestións este mesmo luns, un día antes do pleno ordinario ao que pretendían levar os orzamentos de 2018 e por primeira vez dende febreiro de 2016. E todo isto ante a insistencia de ESQUERDA UNIDA para rematar coa negociación da RPT e o Acordo de Funcionarios antes da aprobación dos Orzamentos. Finalmente, a Xunta de Goberno comprometeuse a convocar unha nova reunión da Mesa de Funcionarios e da Mesa Xeral antes de voltar a levar os orzamentos a pleno, momento no que EU poderá valorar o estado das negociacións para decidir o sentido do seu voto.

Polo tanto, ESQUERDA UNIDA ten vontade para aprobar os novos orzamentos para 2018, que considera positivos nalgúns aspectos, polo que será unha vez solucionadas estas cuestións, manifestadas na xuntanza mantida entre todos os grupos este luns, cando EU poderá apoiar os orzamentos, como se decidiu na Asemblea Municipal aberta da organización.

%d bloggers like this: