Esquerda Unida Ponteareas reclama unha Escola Infantil pública que garanta os dereitos de toda a veciñanza

Recentemente coñeceuse a apertura de expediente sancionador por parte da Xunta de Galicia ao Concello de Ponteareas debido a irregularidades na ampliación da Escola Infantil entre os anos 2006 e 2007, cando Ponteareas estaba gobernada polo Partido Popular. Segundo o propio goberno municipal, a Xunta de Galicia obrigou ao peche de dúas aulas e para poder solucionar as irregularidades sería necesario pechar a escola durante un curso, algo impensable para Esquerda Unida Ponteareas tendo en conta a necesidade de contar con este servizo.

Esquerda Unida Ponteareas denuncia que as prácticas que o Partido Popular levo adiante durante moitos anos en Ponteareas seguen a ter consecuencias dramáticas para a poboación e esixe responsabilidades ao PP local por realizar obras ilegais.

A sentenza destes días non fai máis que agravar a realidade existente, xa que as prazas da Escola Infantil xa eran insuficientes antes deste procedemento sancionador por parte da Xunta de Galicia. De feito a construción dunha nova escola infantil en Ponteareas é unha necesidade que contempla o Concello dende fai anos e mesmo se contempla no Plan de Ordenación Municipal, pendente de aprobar a localización desta nova escola infantil nos terreos que lindan co parque Ferro Ucha. A construción dunha nova escola infantil viría a solucionar os problemas existentes pero isto está parado de momento dada a demora da aprobación no PXOM. Por outro lado a Xunta de Galicia négase a aportar fondos para a nova escola infantil ata que non estea aprobado o PXOM e o Concello de Ponteareas non redacte o proxecto para a súa construción.

Esquerda Unida Ponteareas ofrece ás forzas políticas con representación no pleno municipal que apliquen a lexislación vixente e fomenten dende o Pleno Municipal a declaración de interese autonómico.

Esquerda Unida Ponteareas, dende a súa posición de oposición sen representación no pleno, insta publicamente ao alcalde de Ponteareas a que promova ante a Xunta de Galicia esta declaración de interese autonómico que aportaría saída a unha realidade que condiciona o benestar presente e futuro das persoas con crianzas na etapa educativa 0-3 anos. Está máis que demostrada a necesidade de avanzar o antes posible na construción dunha nova escola infantil en Ponteareas.

EVA SOLLA VALORA OS ORZAMENTOS DA XUNTA DE GALICIA PARA PONTEAREAS

A Coordinadora Nacional de Esquerda Unida, Eva Solla, acompañada do Coordinador Local de EU en Ponteareas, Lino Costas, valorou esta tarde en Ponteareas os orzamentos da Xunta de Galicia con respecto ao Concello de Ponteareas.

Eva Solla fixo un repaso ás demandas que se veñen realizando dende fai tempo para Pontareas, que Esquerda Unida leva reclamando dende fai anos e que seguen sen ter resposta por parte da Xunta.

Entre as necesidades mencionadas pola Coordinadora Nacional, atópase a situación dos centros educativos do concello, en particular CEIP Fermín Bouza Brei, centro para o que a comunidade educativa leva anos reclamando melloras nas instalacións para resolver os distintos problemas de falta de eficiencia enerxética, humidades e accesibilidade e que a día de hoxe seguen sen ser atendidas. O propio Pleno Municipal aprobou en varias ocasións mocións solicitando á Xunta de Galicia melloras nestes centros sen que se obtivera resposta por parte da Xunta de Galicia.

Cabe tamén mencionar a falta de partida para saneamento no Concello. En particular Eva Solla mencionou a situación da parroquia de Ribadetea, na que a veciñanza leva anos mobilizándose para acadar a instalación da rede de saneamento. Neste sentido, no ano 2019 Eva Solla e Marcos Cal visitaron a parroquia de Ribadetea como deputados do Parlamento de Galicia  para coñecer as demandas da veciñanza en materia de saneamento, froito do cal presentaron alegacións aos orzamentos da Xunta de Galicia que non foron atendidas polo PP.

A maiores mencionou tamén, entre outras cuestións, a falta de investimento no Centro de Saúde de Ponteareas, un centro de saúde para o que o pleno de Ponteareas xa reclamara no 2018 melloras tanto no aspecto da accesibilidade coma na dotación de persoal e que seguen sen ter resposta por parte da Xunta de Galicia.

Por outra banda tamén falou da falta de partida para a reforma da N-403 ao seu paso por Ponteareas, polo que a día de hoxe descoñecemos se esta obra se vai a realizar realmente.

ESQUERDA UNIDA SOLICITA AO ALCALDE DE PONTEAREAS QUE SE IMPLIQUE COAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES DE MADERAS IGLESIAS

As cento corenta persoas que traballan na empresa Maderas Iglesias atópanse nunha grave situación polo perigo do peche da súa empresa. Esta situación é resultado da débeda que arrastra dende o estoupido da crise económica do 2008. Ademais, dende vai anos están a ver como o persoal da empresa é cada vez menor, pasando de ser oitocentas traballadoras e traballadores a soamente cento corenta na actualidade. Dende entón o persoal está mobilizándose na defensa dos seus postos de traballo. Dentro destas mobilizacións, reuníronse o pasado 14 de setembro coa alcaldesa do Porriño para pedirlle a intermediación e formar unha fronte común entre todos os concellos nos que residen as traballadoras e traballadores da empresa. Entre estes concellos atópase Ponteareas. A día de hoxe soamente contestaron á proposta feita polo goberno do Porriño, os concellos de Salceda de Caselas e Mondariz. Chámanos atención que o goberno ponteareá non ofreza resposta a esta solicitude, xa na plantilla de Maderas Iglesias atópanse 23 persoas que residen na nosa vila.  

Esquerda Unida Ponteareas entende que o goberno de Ponteareas debería estar á altura e facer o posible para defender os postos de traballo da nosa veciñanza.

Por todo isto, dende Esquerda Unida Ponteareas instamos a Xosé Represas e ao goberno local a unirse á fronte común co concello do Porriño para reclamar á Xunta a máxima implicación na resolución do conflito e garantir que as traballadores e os traballadores poidan manter o seu medio de vida. Isto faise máis relevante porque estamos a falar dunha empresa que neste momento conta con suficiente carga de traballo para poder seguir adiante e o único que a fai perigar son as débedas coa banca.

ESQUERDA UNIDA LAMENTA A PRÓRROGA DO CONTRATO DE VIAQUA

O ALCALDE MINTE CANDO DI QUE NON TEÑEN DECIDIDO O FUTURO DA XESTIÓN DA AUGA

No pasado pleno do 1 de outubro o goberno de Ponteareas composto por BNG e PSOE, acordou prorrogar o contrato da actual empresa concesionaria do ciclo da auga Viaqua. Segundo o alcalde, isto faise porque a día de hoxe o Concello aínda non dispón da documentación que foi retirada polo xulgado no marco do caso Patos , o que impide facer os trámites necesarios para resolver o fin do contrato e decidir o “futuro da xestión”. 

O certo é que “o futuro da xestión” xa o teñen decidido BNG e PSOE, xa que o pasado agosto contrataron por 18.000 euros a unha empresa para redactar os pregos do novo contrato. É dicir, que xa teñen decidido seguir privatizando o servizo por moito que tenten dar a entender outra cousa. De aí ven a negativa do alcalde a responder aos requirimentos da oposición cando lle lembraban que no ano 2018 se acordou iniciar o proceso de remunicipalización da xestión da auga.

Esquerda Unida considera necesario lembrar que dende que se aprobou a proposta levada a pleno por esta organización no ano 2018,  para que se puidera comezar a tempo o cambio da xestión privatizada á xestión directa, o goberno de Ponteareas non fixo absolutamente nada ao respecto, indubidablemente coa clara intención de non cumprir o acordo plenario. Para EU, a xestión do BNG e do PSOE en pouco ou nada se diferencia da do PP cando se trata de asuntos de calado.

Esquerda Unida ten claro que dende o goberno municipal pretenden seguir enganando á veciñanza sobre as súas verdadeiras intencións ata que xa estean os feitos consumados. BNG e PSOE apostan pola privatización como bos servidores da banca e das grandes empresas que son.  Soamente coa presión veciñal se poderá cambiar o rumbo que xa ten tomado este goberno municipal. De todas nos depende que unha multinacional se siga a lucrar co que é dos veciñas e veciños ou que a xestión do ciclo da auga sexa levada directamente polo concello. Por Esquerda Unida non vai a quedar.

COMUNICADO DE ESQUERDA UNIDA DE PONTEAREAS CON RESPECTO Á REDE DE CALOR

 • Denunciamos o alarmismo creado a partires da construción da caldeira de biomasa. Non é certo que supoña un risco a maiores para a saúde da veciñanza. Agora mesmo xa se están a emitir gases no casco urbano pola queima de combustibles fósiles dedicados á calefacción. O que se pretende coa rede de calor é precisamente reducir a produción de gases. Lembremos que na propia residencia de maiores existe actualmente unha caldeira de gasóleo. O mesmo sucede no Centro Social, na Casa do Concello e na Escola Infantil Municipal. Todas estas caldeiras serán eliminadas nesta primeira fase da rede de calor. Consideramos lamentable a actitude dalgún partido político, que coa única intención de sacar proveito electoral, crea unha alarma inxustificada entre a poboación.
 • Denunciamos a falta de transparencia do concello e a falta de participación da veciñanza. Estamos seguros de que esta situación non se daría se dende o concello se explicara á veciñanza o que se pretendía facer na zona tal e como se fixo con outras obras. Ademais debería darse a oportunidade á cidadanía de que puidera presentar as súas consideracións. Queda bastante claro que goberno municipal soamente utiliza a participación e información pública na medida en que lle serve para facer propaganda. Se non fose así, non estaría metido nun caixón dende 2017 o Regulamento de Participación Veciñal que presentou Esquerda Unida no Concello. Polo tanto podemos dicir que neste momento o goberno municipal está a pagar o prezo da súa propia política escurantista.
 • Propoñemos suspender a construción da obra para informar á veciñanza e contemplar a posibilidade de cambiar o proxecto sempre e cando non se perda a subvención. O concello, en atención á mobilización popular debería atender ás inquedanzas dos veciños e non continuar coa obra mentres non se aclare a cuestión. En todo caso queremos deixar claro que pomos por diante que se constrúa a rede de calor.
 • Esquerda Unida votou favorablemente a este proxecto no 2019. É certo que o tempo para analizar a obra non foi o suficiente. Como era habitual dende a alcaldía se facían chegar os proxectos con moi pouco tempo de antelación para poder estudalos. Isto levounos a que no seu momento non fomos conscientes da redución do espazo na residencia de maiores que esta obra trae adherida. Este sería o principal inconveniente da rede de calor. Por iso consideramos que o concello debería formularse a posibilidade de cambiala de lugar, mais non por un suposto prexuízo da calidade ambiental do aire no casco urbano.
 • Os servizos eliminados deben ser repostos.  Tendo en conta que foi eliminado o parque biosaudable da residencia dos maiores, este debe ser reposto.
 • Os recursos para alimentar a caldeira debe ser mediante acordo coas comunidades de montes  da comarca. Deberíase contemplar tamén acordos con empresas privadas que xeren residuos susceptibles de queimar na caldeira. Defendemos a utilización de restos forestais para a utilización como biomasa, pero non a utilización masiva da mesma xa que isto levaría consigo a degradación dos montes.
 • Deberán realizarse medicións continuas de emisión de gases e ruídos. Aínda que estamos convencidas de  que a caldeira de biomasa non suporá de ningunha maneira un aumento dos gases nin dos ruídos no entorno, consideramos necesario realizar medicións periódicas de gases e ruídos para manter á veciñanza informada.
 • Crear un protocolo de transporte para o abastecemento da caldeira e a retirada de residuos. Buscando deste xeito minimizar as posibles molestias á veciñanza.
 • A xestión da caldeira deberá ser pública. En ningún caso a rede de calor debe ser unha escusa para poñer os recursos públicos ao servizo do lucro privado. Se o concello necesita novo persoal para xestionar a rede, que o contrate. Sabemos que a intención do alcalde con respecto ao primeiro proxecto de rede de calor era darlle a xestión a unha empresa privada. Isto é inadmisible para EU.

ESQUERDA UNIDA DE PONTEAREAS RECLAMA QUE SE GARANTA A ACCESIBILIDADE UNIVERSAL NA PRAIA DA FREIXA

A agrupación local de EU ven de enviar un escrito a todos os partidos da corporación municipal para que fagan cumprir a lei 10/2014, de accesibilidade de Galicia, nas obras promovidas polo concello.

No Pleno Municipal do 20 de marzo de 2018 aprobouse o “proxecto de execución de acondicionamento de construción, recuperación e posta en valor da Praia Fluvial de A Freixa”, este proxecto non garante o acceso universal a un parque público, contravindo a lexislación sobre accesibilidade. Neste pleno o concelleiro de EU abstívose na votación deste proxecto, debido a que a documentación non foi enviada con tempo suficiente para poder analizala adecuadamente.

A lei 10/2014 de accesibilidade de Galicia, que constitúe un texto integrador para desenvolver a diversidade de disposicións sobre accesibilidade, ten como obxectivos acadar unha sociedade inclusiva e accesible que garanta a autonomía das persoas, evite a discriminación e favoreza a igualdade de oportunidades para toda a cidadanía, especialmente para as persoas que teñen discapacidades. Esta lei establece as bases para a supresión de barreiras na edificación, nos espazos urbanos, no transporte e na comunicación, e para a promoción da accesibilidade e a mellora da calidade de vida e a autonomía das persoas con discapacidade e mobilidade reducida.

Tras a demanda dun veciño, consistente en adecuar o entorno da praia da Freixa co obxecto de garantir a accesibilidade universal neste espazo público, estudamos o proxecto aprobado, observando con sorpresa que o proxecto non cumpre a normativa obrigatoria relativa á accesibilidade. Entre outros aspectos, non se habilitan itinerarios accesibles, aseos adaptados nin prazas de aparcamento accesibles.

Ante esta situación de vulneración dos dereitos das persoas con discapacidade e tras as consultas pertinentes a asociación ADAPTA, EU Ponteareas enviou un escrito aos partidos con representación na corporación municipal para solicitar que o Pleno Municipal de Ponteareas aprobe as seguintes medidas:

 1. Revisión do “proxecto de execución de acondicionamento de construción, recuperación e posta en valor da Praia Fluvial de A Freixa”, para a súa adaptación á normativa vixente en materia de accesibilidade.
 2. Que este proxecto contemple a habilitación dun itinerario accesible que enlace ambas as marxes do río no entorno da praia da Freixa.
 3. Que se publicite o proxecto modificado, así como todas as obras promovidas polo ente local, para que as asociacións e persoas interesadas poidan supervisar e aportar melloras a estes proxectos. A tal efecto demandamos que se desenvolva o regulamento de participación promovido por EU na pasada lexislatura.
 4. Que se realice un estudo para habilitar un itinerario accesible desde o casco urbano de Ponteareas ata a praia da Freixa, considerando a posibilidade de utilizar este itinerario para dar servizo a parroquia de Bugarín. 

ESQUERDA UNIDA DESMINTE QUE CONVOCARA Á VECIÑANZA AFECTADA POLA PLANTA DE BIOMASA

Logo da nova publicada nun medio de prensa onde se atribúe a EU a convocatoria dunha asemblea da veciñanza das Rúas Vidales Tomé, Santa Ana e Oriente, Esquerda Unida de Ponteareas afirma que en ningún caso foi a promotora deste evento.  A participación nas mobilizacións veciñais é o normal e debe ser unha constante en EU, pero o  feito de que algún membro desta organización participara en dita asemblea coma unha persoa máis, non quere dicir que esta organización sexa a promotora.

Por outra banda, dende EU tamén queremos indicar que ao contrario do que se mal informa na nova, o proxecto que se está a executar non é o mesmo que o aprobado no ano 2017, se non que é outro aprobado polo Pleno en maio de 2019, de menor envergadura e ao que tamén se votou a favor por parte de esta organización. Parece oportuno o rigor informativo.

Esquerda Unida lembra, por outra parte, que esta obra non supón un incremento das emisións de CO2, ao substituír o consumo de combustibles fósiles, que xa se estaba a facer,  polo consumo de biomasa.

Independentemente destas consideracións e atendendo ás inquietudes veciñais, EU insta ao Concello a que escoite á veciñanza e considere a localización da planta noutro lugar onde non supoña unha redución do espazo dos terreos da residencia de maiores.

En Ponteareas, 4 de setembro de 2020.

Documental. Trileros da auga?

No 2010 a ONU declarou a auga como dereito humano. A pesar disto, as multinacionais viron na auga urbana un novo negocio rentable e seguro.

É compatible un dereito humano cun negocio privado?

Quenes e como logaron privatizar a auga?

O periodista Ricardo Gamaza (premio WWF de Comunicación, Premio Andalucía de Medio Ambiente, entre outros) percorre a provincia de Cádiz para coñecer o que se esconde detrás das privatizacións da auga, descubrindo que a provincia gaditana é un mapa a escala do que está sucendendo en toda España. En Ponteareas temos en marcha unha campaña de remunicipalización para rematar co negocio da auga (recorda que podes apoiar a campaña de sinaturas AQUÍ -> http://chng.it/z9FZwFJ4

Este documental revela as tramas da privatización da auga con portas xiratorias, paraísos fiscais, enxeñería empresarial e financieira. Un documento imprescindible que desmonta as mentiras das empresas privadas e os políticos que o apoiaron.

DOCUMENTAL

https://www.youtube.com/watch?v=0o5YASwsLBU&list=FLWSUtqKV-koL5kTcESy6nJA

Descárgao en alta calidad en http://www.trilerosdelagua.com

POLA XESTIÓN PÚBLICA DA AUGA XA!

POLÍTICAS DE ESQUERDA XA!

TODO O PODER PARA O PÚBLICO!

BNG e PSOE de Ponteareas optan pola xestión privada dun servizo público esencial

O Goberno Municipal de Ponteareas non oculta a súa predilección pola xestión privada dos servizos públicos. Como se evidencia no decreto de Alcaldía número 2020-2030 do 28 de xullo, mediante a que se adxudica a “asistencia técnica para preparar documentación técnica necesaria para licitar o servizo de abastecemento de auga potable, saneamento e depuración de augas”. Esta resolución alude expresamente á licitación do servizo, mostrando que a intención do Goberno é volver a contratar a xestión da auga cunha empresa privada.

É posible adxudicar o servizo a unha empresa pública, medida que Esquerda Unida Ponteareas apoia. Sen embargo, posto que unha licitación significa “Ofrecer para adxudicar mediante concurso”, preparando a licitación o Goberno mostra a súa intención de contratar o servizo cunha empresa privada, dándolle a posibilidade de participar no concurso público.

Por outra parte, se a pretensión do BNG e PSOE fose remunicipalizar este servizo, a memoria debería contar cos seguintes apartados: xustificación de que a forma de xestión escollida é máis sostible i eficiente e xustificación de que a iniciativa non xera risco. Pola contra, a composición do traballo contratado mostra claramente que o Goberno Municipal non ten intención de remunicipalizar a xestión da auga, xa que en ningunha parte deste traballo se menciona a posibilidade de crear unha empresa pública. Este contrato comprende a realización dos seguintes traballos: a) Anteproxecto de explotación composto por: Memoria, Estudo de viabilidade da concesión, Memoria xustificativa de prezos e Proposta de estrutura de custes da actividade; b) Xustificación da sostibilidade financeira do contrato, no seu caso; c) Cadro de características do contrato; d) Borrador de Prego Administrativo; e) Prego técnico; f) Regulamento do Servizo.

Desde Esquerda Unida defendemos que a auga é un ben público esencial, que non debe estar suxeito a intereses comerciais. Para poder remunicipalizar a xestión dos servizos da auga o Concello debe xustificar documentalmente que a xestión pública é máis sostible, eficiente e segura. Por este motivo, en decembro de 2018, presentamos no Pleno de Ponteareas unha iniciativa encamiñada a recuperar a xestión pública da auga.  Naquel momento, a iniciativa aprobouse por unanimidade, todos os grupos da Corporación Municipal apoiaron a moción. Non obstante, durante máis de 18 meses o BNG e o PSOE non tomaron ningunha decisión encamiñada a acadar esta medida positiva para o municipio.

O Goberno Municipal, supostamente de esquerdas, apoia o saqueo dos bens públicos e dos petos da clase traballadora por parte dunha empresa transnacionais privada. Tanto o BNG como o PSOE de Ponteareas, pondo o poder político ao servizo dos grandes capitais, demostran que non son máis que simples xestores da explotación do capital sobre a clase traballadora e o medio ambiente; por esa liña sempre se atoparán con Esquerda Unida en fronte.

Auga 3

ESQUERDA UNIDA SOLICITA AO CONCELLO UN CAMBIO NO BALIZAMENTO DA ZONA DE BAÑO NA FREIXA

Unha vez máis, coa chegada da tempada estival, o Concello procederá a balizar na praia da Freixa a zona de baño para evitar perigos ás persoas que  gocen deste lugar. Como xa comunicamos en xuño do ano pasado, dende Esquerda Unida entendemos que o sistema de “corcheras” non é o máis adecuado ao provocar que se acumulen restos na zona de baño, algo que resulta como mínimo molesto para as persoas bañistas e que eventualmente podería ser contraproducente dende o punto de vista da hixiene.

Tendo en conta esta situación, Esquerda Unida rexistrou unha solicitude no Concello para que de cara á época estival, en lugar de utilizar as “corcheras” que se veñen colocando para delimitar a zona de baño na Praia da Freixa, se utilice outro método, como poden ser as boias, que permita o paso dos residuos evitando así a acumulación dos mesmos.

All-focus

Noticias relacionadas co ámbito de Esquerda Unida de Ponteareas

A %d blogueros les gusta esto: