ESQUERDA UNIDA SOLICITA AO ALCALDE DE PONTEAREAS QUE SE IMPLIQUE COAS TRABALLADORAS E TRABALLADORES DE MADERAS IGLESIAS

As cento corenta persoas que traballan na empresa Maderas Iglesias atópanse nunha grave situación polo perigo do peche da súa empresa. Esta situación é resultado da débeda que arrastra dende o estoupido da crise económica do 2008. Ademais, dende vai anos están a ver como o persoal da empresa é cada vez menor, pasando de ser oitocentas traballadoras e traballadores a soamente cento corenta na actualidade. Dende entón o persoal está mobilizándose na defensa dos seus postos de traballo. Dentro destas mobilizacións, reuníronse o pasado 14 de setembro coa alcaldesa do Porriño para pedirlle a intermediación e formar unha fronte común entre todos os concellos nos que residen as traballadoras e traballadores da empresa. Entre estes concellos atópase Ponteareas. A día de hoxe soamente contestaron á proposta feita polo goberno do Porriño, os concellos de Salceda de Caselas e Mondariz. Chámanos atención que o goberno ponteareá non ofreza resposta a esta solicitude, xa na plantilla de Maderas Iglesias atópanse 23 persoas que residen na nosa vila.  

Esquerda Unida Ponteareas entende que o goberno de Ponteareas debería estar á altura e facer o posible para defender os postos de traballo da nosa veciñanza.

Por todo isto, dende Esquerda Unida Ponteareas instamos a Xosé Represas e ao goberno local a unirse á fronte común co concello do Porriño para reclamar á Xunta a máxima implicación na resolución do conflito e garantir que as traballadores e os traballadores poidan manter o seu medio de vida. Isto faise máis relevante porque estamos a falar dunha empresa que neste momento conta con suficiente carga de traballo para poder seguir adiante e o único que a fai perigar son as débedas coa banca.

ESQUERDA UNIDA LAMENTA A PRÓRROGA DO CONTRATO DE VIAQUA

O ALCALDE MINTE CANDO DI QUE NON TEÑEN DECIDIDO O FUTURO DA XESTIÓN DA AUGA

No pasado pleno do 1 de outubro o goberno de Ponteareas composto por BNG e PSOE, acordou prorrogar o contrato da actual empresa concesionaria do ciclo da auga Viaqua. Segundo o alcalde, isto faise porque a día de hoxe o Concello aínda non dispón da documentación que foi retirada polo xulgado no marco do caso Patos , o que impide facer os trámites necesarios para resolver o fin do contrato e decidir o “futuro da xestión”. 

O certo é que “o futuro da xestión” xa o teñen decidido BNG e PSOE, xa que o pasado agosto contrataron por 18.000 euros a unha empresa para redactar os pregos do novo contrato. É dicir, que xa teñen decidido seguir privatizando o servizo por moito que tenten dar a entender outra cousa. De aí ven a negativa do alcalde a responder aos requirimentos da oposición cando lle lembraban que no ano 2018 se acordou iniciar o proceso de remunicipalización da xestión da auga.

Esquerda Unida considera necesario lembrar que dende que se aprobou a proposta levada a pleno por esta organización no ano 2018,  para que se puidera comezar a tempo o cambio da xestión privatizada á xestión directa, o goberno de Ponteareas non fixo absolutamente nada ao respecto, indubidablemente coa clara intención de non cumprir o acordo plenario. Para EU, a xestión do BNG e do PSOE en pouco ou nada se diferencia da do PP cando se trata de asuntos de calado.

Esquerda Unida ten claro que dende o goberno municipal pretenden seguir enganando á veciñanza sobre as súas verdadeiras intencións ata que xa estean os feitos consumados. BNG e PSOE apostan pola privatización como bos servidores da banca e das grandes empresas que son.  Soamente coa presión veciñal se poderá cambiar o rumbo que xa ten tomado este goberno municipal. De todas nos depende que unha multinacional se siga a lucrar co que é dos veciñas e veciños ou que a xestión do ciclo da auga sexa levada directamente polo concello. Por Esquerda Unida non vai a quedar.

COMUNICADO DE ESQUERDA UNIDA DE PONTEAREAS CON RESPECTO Á REDE DE CALOR

 • Denunciamos o alarmismo creado a partires da construción da caldeira de biomasa. Non é certo que supoña un risco a maiores para a saúde da veciñanza. Agora mesmo xa se están a emitir gases no casco urbano pola queima de combustibles fósiles dedicados á calefacción. O que se pretende coa rede de calor é precisamente reducir a produción de gases. Lembremos que na propia residencia de maiores existe actualmente unha caldeira de gasóleo. O mesmo sucede no Centro Social, na Casa do Concello e na Escola Infantil Municipal. Todas estas caldeiras serán eliminadas nesta primeira fase da rede de calor. Consideramos lamentable a actitude dalgún partido político, que coa única intención de sacar proveito electoral, crea unha alarma inxustificada entre a poboación.
 • Denunciamos a falta de transparencia do concello e a falta de participación da veciñanza. Estamos seguros de que esta situación non se daría se dende o concello se explicara á veciñanza o que se pretendía facer na zona tal e como se fixo con outras obras. Ademais debería darse a oportunidade á cidadanía de que puidera presentar as súas consideracións. Queda bastante claro que goberno municipal soamente utiliza a participación e información pública na medida en que lle serve para facer propaganda. Se non fose así, non estaría metido nun caixón dende 2017 o Regulamento de Participación Veciñal que presentou Esquerda Unida no Concello. Polo tanto podemos dicir que neste momento o goberno municipal está a pagar o prezo da súa propia política escurantista.
 • Propoñemos suspender a construción da obra para informar á veciñanza e contemplar a posibilidade de cambiar o proxecto sempre e cando non se perda a subvención. O concello, en atención á mobilización popular debería atender ás inquedanzas dos veciños e non continuar coa obra mentres non se aclare a cuestión. En todo caso queremos deixar claro que pomos por diante que se constrúa a rede de calor.
 • Esquerda Unida votou favorablemente a este proxecto no 2019. É certo que o tempo para analizar a obra non foi o suficiente. Como era habitual dende a alcaldía se facían chegar os proxectos con moi pouco tempo de antelación para poder estudalos. Isto levounos a que no seu momento non fomos conscientes da redución do espazo na residencia de maiores que esta obra trae adherida. Este sería o principal inconveniente da rede de calor. Por iso consideramos que o concello debería formularse a posibilidade de cambiala de lugar, mais non por un suposto prexuízo da calidade ambiental do aire no casco urbano.
 • Os servizos eliminados deben ser repostos.  Tendo en conta que foi eliminado o parque biosaudable da residencia dos maiores, este debe ser reposto.
 • Os recursos para alimentar a caldeira debe ser mediante acordo coas comunidades de montes  da comarca. Deberíase contemplar tamén acordos con empresas privadas que xeren residuos susceptibles de queimar na caldeira. Defendemos a utilización de restos forestais para a utilización como biomasa, pero non a utilización masiva da mesma xa que isto levaría consigo a degradación dos montes.
 • Deberán realizarse medicións continuas de emisión de gases e ruídos. Aínda que estamos convencidas de  que a caldeira de biomasa non suporá de ningunha maneira un aumento dos gases nin dos ruídos no entorno, consideramos necesario realizar medicións periódicas de gases e ruídos para manter á veciñanza informada.
 • Crear un protocolo de transporte para o abastecemento da caldeira e a retirada de residuos. Buscando deste xeito minimizar as posibles molestias á veciñanza.
 • A xestión da caldeira deberá ser pública. En ningún caso a rede de calor debe ser unha escusa para poñer os recursos públicos ao servizo do lucro privado. Se o concello necesita novo persoal para xestionar a rede, que o contrate. Sabemos que a intención do alcalde con respecto ao primeiro proxecto de rede de calor era darlle a xestión a unha empresa privada. Isto é inadmisible para EU.

ESQUERDA UNIDA DE PONTEAREAS RECLAMA QUE SE GARANTA A ACCESIBILIDADE UNIVERSAL NA PRAIA DA FREIXA

A agrupación local de EU ven de enviar un escrito a todos os partidos da corporación municipal para que fagan cumprir a lei 10/2014, de accesibilidade de Galicia, nas obras promovidas polo concello.

No Pleno Municipal do 20 de marzo de 2018 aprobouse o “proxecto de execución de acondicionamento de construción, recuperación e posta en valor da Praia Fluvial de A Freixa”, este proxecto non garante o acceso universal a un parque público, contravindo a lexislación sobre accesibilidade. Neste pleno o concelleiro de EU abstívose na votación deste proxecto, debido a que a documentación non foi enviada con tempo suficiente para poder analizala adecuadamente.

A lei 10/2014 de accesibilidade de Galicia, que constitúe un texto integrador para desenvolver a diversidade de disposicións sobre accesibilidade, ten como obxectivos acadar unha sociedade inclusiva e accesible que garanta a autonomía das persoas, evite a discriminación e favoreza a igualdade de oportunidades para toda a cidadanía, especialmente para as persoas que teñen discapacidades. Esta lei establece as bases para a supresión de barreiras na edificación, nos espazos urbanos, no transporte e na comunicación, e para a promoción da accesibilidade e a mellora da calidade de vida e a autonomía das persoas con discapacidade e mobilidade reducida.

Tras a demanda dun veciño, consistente en adecuar o entorno da praia da Freixa co obxecto de garantir a accesibilidade universal neste espazo público, estudamos o proxecto aprobado, observando con sorpresa que o proxecto non cumpre a normativa obrigatoria relativa á accesibilidade. Entre outros aspectos, non se habilitan itinerarios accesibles, aseos adaptados nin prazas de aparcamento accesibles.

Ante esta situación de vulneración dos dereitos das persoas con discapacidade e tras as consultas pertinentes a asociación ADAPTA, EU Ponteareas enviou un escrito aos partidos con representación na corporación municipal para solicitar que o Pleno Municipal de Ponteareas aprobe as seguintes medidas:

 1. Revisión do “proxecto de execución de acondicionamento de construción, recuperación e posta en valor da Praia Fluvial de A Freixa”, para a súa adaptación á normativa vixente en materia de accesibilidade.
 2. Que este proxecto contemple a habilitación dun itinerario accesible que enlace ambas as marxes do río no entorno da praia da Freixa.
 3. Que se publicite o proxecto modificado, así como todas as obras promovidas polo ente local, para que as asociacións e persoas interesadas poidan supervisar e aportar melloras a estes proxectos. A tal efecto demandamos que se desenvolva o regulamento de participación promovido por EU na pasada lexislatura.
 4. Que se realice un estudo para habilitar un itinerario accesible desde o casco urbano de Ponteareas ata a praia da Freixa, considerando a posibilidade de utilizar este itinerario para dar servizo a parroquia de Bugarín. 

ESQUERDA UNIDA DESMINTE QUE CONVOCARA Á VECIÑANZA AFECTADA POLA PLANTA DE BIOMASA

Logo da nova publicada nun medio de prensa onde se atribúe a EU a convocatoria dunha asemblea da veciñanza das Rúas Vidales Tomé, Santa Ana e Oriente, Esquerda Unida de Ponteareas afirma que en ningún caso foi a promotora deste evento.  A participación nas mobilizacións veciñais é o normal e debe ser unha constante en EU, pero o  feito de que algún membro desta organización participara en dita asemblea coma unha persoa máis, non quere dicir que esta organización sexa a promotora.

Por outra banda, dende EU tamén queremos indicar que ao contrario do que se mal informa na nova, o proxecto que se está a executar non é o mesmo que o aprobado no ano 2017, se non que é outro aprobado polo Pleno en maio de 2019, de menor envergadura e ao que tamén se votou a favor por parte de esta organización. Parece oportuno o rigor informativo.

Esquerda Unida lembra, por outra parte, que esta obra non supón un incremento das emisións de CO2, ao substituír o consumo de combustibles fósiles, que xa se estaba a facer,  polo consumo de biomasa.

Independentemente destas consideracións e atendendo ás inquietudes veciñais, EU insta ao Concello a que escoite á veciñanza e considere a localización da planta noutro lugar onde non supoña unha redución do espazo dos terreos da residencia de maiores.

En Ponteareas, 4 de setembro de 2020.

Documental. Trileros da auga?

No 2010 a ONU declarou a auga como dereito humano. A pesar disto, as multinacionais viron na auga urbana un novo negocio rentable e seguro.

É compatible un dereito humano cun negocio privado?

Quenes e como logaron privatizar a auga?

O periodista Ricardo Gamaza (premio WWF de Comunicación, Premio Andalucía de Medio Ambiente, entre outros) percorre a provincia de Cádiz para coñecer o que se esconde detrás das privatizacións da auga, descubrindo que a provincia gaditana é un mapa a escala do que está sucendendo en toda España. En Ponteareas temos en marcha unha campaña de remunicipalización para rematar co negocio da auga (recorda que podes apoiar a campaña de sinaturas AQUÍ -> http://chng.it/z9FZwFJ4

Este documental revela as tramas da privatización da auga con portas xiratorias, paraísos fiscais, enxeñería empresarial e financieira. Un documento imprescindible que desmonta as mentiras das empresas privadas e os políticos que o apoiaron.

DOCUMENTAL

https://www.youtube.com/watch?v=0o5YASwsLBU&list=FLWSUtqKV-koL5kTcESy6nJA

Descárgao en alta calidad en http://www.trilerosdelagua.com

POLA XESTIÓN PÚBLICA DA AUGA XA!

POLÍTICAS DE ESQUERDA XA!

TODO O PODER PARA O PÚBLICO!

BNG e PSOE de Ponteareas optan pola xestión privada dun servizo público esencial

O Goberno Municipal de Ponteareas non oculta a súa predilección pola xestión privada dos servizos públicos. Como se evidencia no decreto de Alcaldía número 2020-2030 do 28 de xullo, mediante a que se adxudica a “asistencia técnica para preparar documentación técnica necesaria para licitar o servizo de abastecemento de auga potable, saneamento e depuración de augas”. Esta resolución alude expresamente á licitación do servizo, mostrando que a intención do Goberno é volver a contratar a xestión da auga cunha empresa privada.

É posible adxudicar o servizo a unha empresa pública, medida que Esquerda Unida Ponteareas apoia. Sen embargo, posto que unha licitación significa “Ofrecer para adxudicar mediante concurso”, preparando a licitación o Goberno mostra a súa intención de contratar o servizo cunha empresa privada, dándolle a posibilidade de participar no concurso público.

Por outra parte, se a pretensión do BNG e PSOE fose remunicipalizar este servizo, a memoria debería contar cos seguintes apartados: xustificación de que a forma de xestión escollida é máis sostible i eficiente e xustificación de que a iniciativa non xera risco. Pola contra, a composición do traballo contratado mostra claramente que o Goberno Municipal non ten intención de remunicipalizar a xestión da auga, xa que en ningunha parte deste traballo se menciona a posibilidade de crear unha empresa pública. Este contrato comprende a realización dos seguintes traballos: a) Anteproxecto de explotación composto por: Memoria, Estudo de viabilidade da concesión, Memoria xustificativa de prezos e Proposta de estrutura de custes da actividade; b) Xustificación da sostibilidade financeira do contrato, no seu caso; c) Cadro de características do contrato; d) Borrador de Prego Administrativo; e) Prego técnico; f) Regulamento do Servizo.

Desde Esquerda Unida defendemos que a auga é un ben público esencial, que non debe estar suxeito a intereses comerciais. Para poder remunicipalizar a xestión dos servizos da auga o Concello debe xustificar documentalmente que a xestión pública é máis sostible, eficiente e segura. Por este motivo, en decembro de 2018, presentamos no Pleno de Ponteareas unha iniciativa encamiñada a recuperar a xestión pública da auga.  Naquel momento, a iniciativa aprobouse por unanimidade, todos os grupos da Corporación Municipal apoiaron a moción. Non obstante, durante máis de 18 meses o BNG e o PSOE non tomaron ningunha decisión encamiñada a acadar esta medida positiva para o municipio.

O Goberno Municipal, supostamente de esquerdas, apoia o saqueo dos bens públicos e dos petos da clase traballadora por parte dunha empresa transnacionais privada. Tanto o BNG como o PSOE de Ponteareas, pondo o poder político ao servizo dos grandes capitais, demostran que non son máis que simples xestores da explotación do capital sobre a clase traballadora e o medio ambiente; por esa liña sempre se atoparán con Esquerda Unida en fronte.

Auga 3

ESQUERDA UNIDA SOLICITA AO CONCELLO UN CAMBIO NO BALIZAMENTO DA ZONA DE BAÑO NA FREIXA

Unha vez máis, coa chegada da tempada estival, o Concello procederá a balizar na praia da Freixa a zona de baño para evitar perigos ás persoas que  gocen deste lugar. Como xa comunicamos en xuño do ano pasado, dende Esquerda Unida entendemos que o sistema de “corcheras” non é o máis adecuado ao provocar que se acumulen restos na zona de baño, algo que resulta como mínimo molesto para as persoas bañistas e que eventualmente podería ser contraproducente dende o punto de vista da hixiene.

Tendo en conta esta situación, Esquerda Unida rexistrou unha solicitude no Concello para que de cara á época estival, en lugar de utilizar as “corcheras” que se veñen colocando para delimitar a zona de baño na Praia da Freixa, se utilice outro método, como poden ser as boias, que permita o paso dos residuos evitando así a acumulación dos mesmos.

All-focus

ESQUERDA UNIDA PROPÓN A CREACIÓN DE UNHA OFICINA ÚNICA DE INFORMACIÓN DE TODO O RELACIONADO COA CRISE DO COVID 19

 

Dende o comezo da crise provocada pola pandemia da COVID- 19, dende as distintas administracións, tanto do estado como autonómica e local, estanse a tomar diversas medidas para dar resposta a esta situación. Isto está a xerar unha cantidade inxente de leis, ordes, interpretacións, recomendacións, subvencións e demais normativa. Isto fai que por parte da cidadanía sexa particularmente difícil facer un seguimento actualizado da realidade normativa na que nos atopamos. Sendo os concellos as administracións máis achegadas á veciñanza corresponderíalle a estes resolver as dúbidas que vaian aparecendo e garantir con iso que toda a cidadanía acceda aos dereitos que lle corresponden.

Dende Esquerda Unida Ponteareas propoñemos ao Concello de Ponteareas a creación dunha oficina única de información con respecto a todo o relacionado coa crise da COVID- 19 á que a veciñanza de Ponteareas poda recorrer para aclarar as súas dúbidas. Isto serviría tanto para facilitar a vida da veciñanza como para axudar a que se cumpran as normas  por parte da mesma.

 

question-mark-1872634_1920

ESQUERDA UNIDA PONTEAREAS PROPÓN A COLABORACIÓN ENTRE OS CONCELLOS DAS COMARCAS DO CONDADO E DA PARADANTA

A actual crise provocada pola pandemia do COVID-19 está a poñer a proba a capacidade de resposta dos concellos ante as dificultades económicas e sociais polas que atravesan as súas veciñanzas nestes momentos. Ademais, hai que ter en conta que a realidade dos distintos municipios é moi diversa, tanto en capacidade económica e de recursos como na situación social. A estas alturas da crise, xa todos os concellos son conscientes das súa capacidade real de resposta ante as necesidades e das carencias materiais, de persoal e de medios en xeral que dificultan a súa xestión.

Neste contexto, o Concello de Ponteareas ten unha especial relación coas localidades da súa contorna, tanto a nosa propia Comarca do Condado como coa limítrofe da Paradanta. Deste grupo de municipios, o de Ponteareas é o que ten máis habitantes e capacidade económica e ao mesmo tempo é o que ten unha poboación menos envellecida.

Se algo nos está a ensinar a crise provocada pola pandemia do COVID-19, é a importancia das respostas colectivas ante novos retos. Por iso queremos propoñer ao alcalde de Ponteareas que promova unha reunión cos alcaldes dos concellos do Condado e da Paradanta co obxectivo de poñer en común as súas respectivas realidades para poder explorar as posibilidades de  colaboración e de respostas conxuntas co obxectivo de que ningunha persoa quede desatendida. Unha colaboración neste sentido podería aliviar a carga aos distintos municipios da contorna ao mesmo tempo que serviría de exemplo de traballo solidario, polo que agardamos que o alcalde e o goberno local de Ponteareas teña a ben acoller esta iniciativa.

cropped-portadafb-2.png

Noticias relacionadas co ámbito de Esquerda Unida de Ponteareas

A %d blogueros les gusta esto: