Arquivo da etiqueta: AGE

VIDEOFORUM ABERTO

CRISE HUMANITARIA ÁS PORTAS DE EUROPA
Preguntas e respostas

Proxección do documental “Las muertes de Ceuta”

CHAMADA Á SOLIDARIEDADE COAS PERSOAS REFUXIADAS

cartel_videoforum

A diario vemos imaxes e lemos noticias nas que se relata a situación na que se atopan os milleiros de persoas obrigadas a fuxir de países en guerra e situacións de miseria para solicitar refuxio e asilo político noutros países. Lonxe de colaborar, as fronteiras convértense en cárceres de tortura con alambradas, concertinas, vixiancia armada, abusos e mafias, ao que algúns gobernos engaden directrices xenófobas.

Esquerda Unida, como organización internacionalista onde a solidariedade, a cooperación para o desenvolvemento e a paz son eixos fundamentais da nosa presenza nas rúas e nas institucións, non pode permanecer allea a esta realidade, que temos que combatir na procura dunha sociedade máis xusta, solidaria, e garante dos dereitos humanos.

Así, co gallo do segundo aniversario da matanza de Ceuta na que morreron 16 persoas, dende a Secretaría de Políticas Sociais de EU queremos dar visibilidade e denunciar os abusos e a vulneración dos dereitos fundamentais das persoas a través da proxección dun documental no que se denuncian estes asasinatos e, posteriormente abrir coloquio coa intervención de Xabier Ron, deputado de AGE no Parlamento de Galicia e membro de ESQUERDA UNIDA, e Leticia Castro, voceira do Foro Galego de Inmigración.

Advertisement

O GRUPO PARLAMENTAR DE AGE PRESENTOU UNHA SERIE DE INICIATIVAS SOBRE O VERTIDO AO TEA PROVOCADO POR AUGAS DE MONDARIZ

EU CONSIDERA QUE A XUNTA DE GALICIA COMPARTE RESPONSABILIDADE, XUNTO CON AUGAS DE MONDARIZ, NO ACONTECIDO

EVA SOLLA E ANTÓN SÁNCHEZ PREGUNTAN Á XUNTA DE GALICIA SE O VERTIDO PUIDO AFECTAR Á AUGA DA TRAÍDA MUNICIPAL DE PONTEAREAS

Eva Solla, deputada de AGE no Parlamento de Galicia
Eva Solla, deputada de AGE no Parlamento de Galicia

O Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda rexistrou, a iniciativa de Esquerda Unida de Ponteareas, unha Proposición Non de Lei e unha batería de preguntas parlamentarias en relación ao vertido no Tea do pasado 1 de agosto, procedente de Augas de Mondariz.

Na PNL rexistrada, AGE insta ao Goberno da Xunta de Galicia a esclarecer as circunstancias nas que se produciu o vertido, pescudar se anteriormente se produciron vertidos non autorizados ao rio Tea, coñecer o alcance do dano ecolóxico, establecer as medidas necesarias para que non se volvan a dar este tipo de situacións e a comprobar que Augas de Mondariz materialice ditas medidas.

Así mesmo, AGE tamén preguntou ao goberno galego, se o vertido de sosa afectou á calidade da auga da traída municipal de Ponteareas, xa que esta é bombeada rio abaixo de onde se produciu o vertido. Rexistráronse tamén outras preguntas, como, se Augas de Mondariz conta coa correspondente autorización de vertido, se abriu expediente sancionador a esta empresa, se xa estableceu as modificacións necesarias na planta, se xa se levaron a cabo as medidas necesarias para a recuperación do hábitat do Tea e se repercutiu na empresa Augas de Mondariz os custes de tales medidas.

Dende Esquerda Unida de Ponteareas, consideramos que as agresións que está a sufrir o rio Tea en forma de todo tipo de vertidos, son froito do desinterese das administracións publicas, tanto a Xunta de Galicia como a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, á hora de protexer o entorno do río, máis interesadas en gastar diñeiro público en facer sendas para darse autobombo, que en erradicar dunha vez os vertidos.

ESQUERDA UNIDA DE PONTEAREAS PRESENTOU UNHA MOCIÓN POLA APERTURA DOS COMEDORES ESCOLARES NO VERÁN

O curso escolar, nos seus niveis obrigatorios, remata o dia 20 de xuño e moitas familias galegas non saben como garantir unha axeitada alimentación para os seus fillos e fillas nos dous meses non lectivos, diante da grave situación socioeconómica pola que están a atravesar.

Ante esta situación, o Grupo Parlamentario de AGE, presentou no pleno do Parlamento de Galicia do pasado 11 de xuño unha PNL de cara a apertura dos comedores escolares no verán, que despóis do seu debate, foi aprobada como segue: «O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a levar a cabo as medidas necesarias para evitar que ningún neno ou nena careza de alimentación ou sustento necesario por estaren as súas familias en situación de vulnerabilidade, poñéndose en marcha convenios”.

Por outra banda, o Pleno de Ponteareas acordou na sesión ordinaria do 19 de novembro de 2013, unha moción presentada polo Consello Escolar Municipal para que o Concello asuma “o servizo de comedor para atender a todo o alumnado que pola situación económica familiar esté en grave risco de exclusión social”.

Por isto, Esquerda Unida de Ponteareas presentou unha moción ao Pleno Municipal para que o Concello garanta que ningunha nena ou neno pase por necesidades alimenticias durante o verán.

Na moción presentada, Esquerda Unida insta ao Pleno Municipal a adoptar os seguintes acordos:

  1. O Pleno do Concello de Ponteareas insta ao Goberno da Xunta de Galicia a poñer en marcha os mecanismos necesarios para ofrecer o servizo de comedor durante as vacacións nos centros educativos precisos no Concello de Ponteareas e dar así cumprimento ó acordo plenario unanime acadado no Parlamento de Galicia.

  2. O Concello manterá a axuda alimentaria aprobada polo Pleno Municipal en novembro de 2013, para o alumnado en risco de exclusión social, tamén no período vacacional.

  3. Os Servizos Sociais do Concello estudarán caso por caso as situacións e proveer, no caso de ser necesario, desta axuda a domicilio.

  4. O Concello publicitará esta axuda de xeito que todos os que a poidan necesitar teñan coñecimento dela.

OS RESULTADOS DAS ELECCIÓNS EUROPEAS MARCAN O PRINCIPIO DO FIN DO BIPARTIDISMO

logos-age

O PROCESO CONSTITUÍNTE, MÁIS PRETO QUE NUNCA

A ESQUERDA RUPTURISTA E O PIE ALCANZARON UNHA IMPORTANTE PORCENTAXE DOS VOTOS

Destaca en Ponteareas a alta porcentaxe de abstención (56,36%), os votos en branco (2,81%) e os nulos (4,41%). Os resultados de AGEe no concello, son claramente mellorables.

A perda entre o PP e o PSOE de máis de cinco millóns de votos no conxunto do estado con respecto ás anteriores eleccións europeas, que en Galicia son máis de 40.000, marcan unha clara tendencia de caída do bipartidismo, o que significa que a cidadanía comeza a darse conta da ampla coincidencia entre os dous partidos, sempre obedientes aos poderes económicos.

Esta caída do bipartidismo ten o seu reflexo tamén no Concello de Ponteareas, baixando o PP do 48,83% en 2009 ao 31,12% nestas eleccións, e o PSOE do 33,64% ao 20,42% e sumando entre os dous partidos unha perda de 2554 votos.

Os resultados de AGEe no Concello de Ponteareas, que chegou a un 10,10% dos votos, aínda que non son malos, deben facer reflexionar a esta organización sobre o modo de traballo e a súa capacidade de chegar á xente.

A alta porcentaxe de abstención (56,36%) en Ponteareas mostra o enorme desinterese da nosa veciñanza por estes comicios, mentres os votos en branco (2,81%) e nulos (4,41%), que en ningún caso poden ser considerados casuais, indican a alta porcentaxe de persoas descontentas co actual sistema. Todo isto debe ser un acicate máis para esta organización, para ser quen de chegar á xente e explicarlle o noso proxecto político. Esquerda Unida traballa e traballará a prol da clase traballadora e as clases populares en tódolos ámbitos. O fin do bipartidismo, o fin da hexemonía dos defensores dos chamados “mercados”, que non son outros que os bancos, as grandes financeiras e as empresas transnacionais, depende da capacidade das organizacións anticapitalistas de conexión coa clase traballadora.

Dende Esquerda Unida queremos mostrar o noso agradecemento a tódolos veciños que votaron por AGEe e comprometémonos, dende xa, a seguir traballando pola defensa dos dereitos dos de abaixo.

MITIN EN PONTEAREAS

EUROPEAS 2014

É A HORA DE BOTAR Á TROIKA
É A HORA DE TER TRABALLO DIGNO
É A HORA DE NON PAGAR A DÉBEDA ILEXÍTIMA
É A HORA DE POR A ECONOMÍA AO SERVIZO DAS PERSOAS
É A HORA DE DEFENDER OS SERVIZOS PÚBLICOS PARA TODAS
É A HORA DE QUE OS BANQUEIROS E GRANDES EMPRESARIOS PAGUEN A CRISE
É A HORA DUNHA EUROPA DEMOCRÁTICA
É A HORA DA IGUALDADE DE DEREITOS ENTRE HOMES E MULLERES
É A HORA DE PARAR OS DESAFIUZAMENTOS DA XENTE DO COMÚN
É A HORA DE QUE OS MOZOS NON MARCHEN FÓRA PARA PODER COMER
É A HORA DE TOMBAR O BIPARTIDISMO
É A HORA DE QUE NINGUÉN QUEDE SEN COMIDA E PRODUTOS BÁSICOS
É A HORA DE PARAR O EXTERMINIO DA NATUREZA
É A HORA DE TODAS NÓS
É A HORA DO POBO

VOTA ALTERNATIVA GALEGA DE ESQUERDA EN EUROPA

“O verdadeiro heroísmo está en transformar os desexos en realidades e as ideas en feitos”.
Alfonso R. Castelao

“Moita xente pequena en lugares pequenos, facendo cousas pequenas, poden cambiar o mundo”.
Eduardo Galeano

“Nestas eleccións europeas por primeira vez votaremos polas nosas vidas”.
Alexis Tsipras, candidato á presidencia da comisión europea pola Esquerda Europea

OS DEPUTADOS DE AGE RAMÓN VÁZQUEZ E XABIER RON VISITARON CENTROS DE ENSINO DE PONTEAREAS

Os deputados de Alternativa Galega de Esquerda consideran unha insensatez a infrautilización do comedor escolar no CEIP Ramiro Sabell, dada a alta demanda e necesidade deste servizo.

No CEIP Bouza Brey puideron constatar o abandono das instalacións e a pertinencia das vellas reivindicacións da ANPA e o resto da Comunidade Educativa.

Xabier Ron e Ramón Vázquez con membros do Equipo Diretivo e da ANPA no CEIP Ramiro Sabell
Xabier Ron e Ramón Vázquez con membros do Equipo Diretivo e da ANPA no CEIP Ramiro Sabell

Este venres dous parlamentarios de AGE, Xabier Ron e Ramón Vázquez visitaron os centros de infantil e primaria Ramiro Sabell e Bouza Brey, para interesarse polas problemáticas máis acuciantes de ambos centros, reuníndonse con directores e directivas das ANPAS.
Comprometéronse a dar traslado ao Parlamento de Galicia de propostas encamiñadas a solucionar cabalmente as problemáticas presentadas.

O CONSELLO POLÍTICO NACIONAL DE ESQUERDA UNIDA APROBOU ESTE SÁBADO OS DOCUMENTOS PARA A XI ASEMBLEA NACIONAL

Ábrese a partir de agora un proceso de debate dos documentos nas asembleas de base que culminará coa celebración da XI Asemblea Nacional de Esquerda Unida.
 
En coherencia coa liña política de Esquerda Unida de apertura ao conxunto da sociedade, á XI Asemblea acudirán como invitados representantes de máis de trinta organizacións sociais.
Os documentos aprobados polo Consello Político Nacional serán debatidos nas asembleas comarcais e locais de xeito que toda a afiliación poida participar na elaboración dos documentos que marcarán a vida política da organización.
Ademáis de debatir e enmendar os documentos, nas asembleas de base serán elixidos os 274 delegados que participarán na XI Asemblea Nacional.
Estes delegados terán a tarefa de aprobar, despóis de ser debatidos, os documentos político, organizativo, económico e estatutario. Ademáis, elixirán ao novo Consello Político Nacional, máximo órgano entre asembleas, nun momento da máxima cohesión e unidade interna da organización.
O Consello Político Nacional valorou tamén moi positivamente o traballo dos nosos parlamentarios no grupo de AGE, Ferramenta útil, aínda que non a única para dende a nosa organización axudar á clase traballadora a enfrontar as agresións, cada día máis fortes, do capital.XIasembleanacional

O PP REXEITA A PARTIDA ORZAMENTARIA DE AGE PARA A REFORMA DO CEIP BOUZA BREY

1.102 EMENDAS, 1.066 DOS TRES GRUPOS DA OPOSICIÓN E 36 DO PP

 O PP APROBOU O 0,6% DAS EMENDAS DA OPOSICIÓN E O 80% DAS PROPIAS

CEIP Fermín Bouza BreyOnte, 25 de febreiro, no debate aos orzamentos da Xunta de Galicia, o Partido Popular rexeitou a totalidade das emendas presentadas polo grupo parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda.

Entre esas emendas, figuraba a partida orzamentaria para a reforma integral do CEIP Fermín Bouza Brey. A partida de 750.000€ sacaríase dos case 119 millóns de euros que o PP destina á escola concertada.

A reforma deste centro, solicitada dende vai anos por toda a comunidade educativa de Ponteareas, foi rexeitada sistemáticamente pola Xunta de Galicia mentres favorecía ás escolas concertadas da vila.

Isto a pesares de que os pais e nais, coas súas mobilizacións, arrincaron ao conselleiro de educación o compromiso de comezar a reforma este ano 2013. Compromiso que unha vez máis foi imcumprido, pero non nos cabe ningunha dúbida de que a comunidade educativa de Ponteareas será quen de acabar forzando á Xunta a resolver as deficiencias educativas da vila.

Esquerda Unida tamén quere denunciar que nos orzamentos aprobados en solitario polo PP, non figura nin un euro destinado a Ponteareas, o que deixa á nosa vila sen financiación ademáis, para a prometida nova guardería ou rematar o saneamento e depuración das augas residuais.

AGE PRESENTOU UNHA PNL DIRIXIDA Á REFORMA INTEGRAL DO BOUZA BREY

A instancia da Agrupación Local de Esquerda Unida de Ponteareas, o grupo parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda rexistrou na mesa do Parlamento Galego unha Proposición non de Lei para o seu debate en Comisión dirixida a iniciar a reforma integral do Fermín Bouza Brey.

 Na PNL presentada, o grupo parlamentario de AGE detalla as enormes deficiencias que presenta actualmente o CEIP Bouza Brey, como son o deficiente illamento térmico, o deterioro da cuberta, condensacións e humidades, o mal estado da instalación eléctrica, a obsolescencia dos saneamentos e a falta de adaptación do centro a alumnos con problemas de mobilidade. Ademais, insta á Xunta de Galicia a iniciar as obras de reforma integral do CEIP Bouza Brey, que en todo caso deberían contemplar o cambio de cuberta do edificio principal, a remodelación de elementos en estado de avanzado deterioro como as fiestras, falsos teitos, instalación eléctrica, saneamento, calefacción…, así como a dotación dun patio cuberto e un ascensor.

Aula CEIP FBB

Esta Proposición non de Lei, vense a sumar á alegación orzamentaria presentada na que o grupo parlamentario de AGE propoñía unha partida de 750.000 euros destinada á reforma do colexio.