Arquivo da etiqueta: Muller

ESQUERDA UNIDA LEVARÁ AO PLENO O APOIO Á FOLGA FEMINISTA

No vindeiro pleno do 20 de febreiro, ESQUERDA UNIDA defenderá unha moción de apoio á Folga Feminista que terá lugar o 8 de marzo, Día Internacional da Muller Traballadora, convocada polo movemento feminista coa colaboración de organizacións e colectivos políticos, sociais e sindicais.

Esta é unha convocatoria de denuncia fronte ás desigualdades, ás discriminacións e ás violencias estruturais que sofren máis da metade da poboación mundial, as mulleres, pero tamén de reivindicación dun novo modelo social, xusto, democrático e igualitario.

A progresiva privatización e o

s recortes dos servizos públicos esenciais, de xeito especial os de atención as persoas dependentes, os de igualdade, contra a violencia machista, sanidade e educación, precarizan aínda máis a vida da muller. Os plans de igualdade no ámbito laboral continúan sendo insuficientes, e as mulleres teñen as maiores taxas de desemprego, a maior desprotección socioeconómica, os contratos con peores condicións: maior temporalidade e xornadas a tempo parcial, os salarios máis baixos, cunha brecha salarial dun 25% menos que os homes por realizar as mesmas funcións.

Este chamamento quere ademáis, poñer en valor o traballo doméstico, de coidados, non remunerado, tamén chamado traballo reprodutivo, que non soamente é desprezado polo sistema económico, se non utilizado para ocultar carencias orzamentarias, así como facer invisible a falla de corresponsabilidade.

Por estas e moitas máis razóns ESQUERDA UNIDA instará ao Concello de Ponteareas a que apoie a Folga Feminista convocada para o 8 de marzo. Unha folga que irá enmarcada con grandes mobilizacións ao longo de todo o país, onde as mulleres tomarán as rúas para demostrar que non só hai que parar o mundo, senón que tamén hai que transformalo cambiando os seus modelos patriarcales por modelos de igualdade, xustiza, paridade, liberdade, diversidade e democracia.

Unha folga feminista contra un sistema capitalista e patriarcal que permite que as desigualdades estruturais que padecen as mulleres estean alcanzado tales niveis de gravidade e de tal dimensión, que fai ineludible tomar as rúas, as institucións e os centros de traballo para demostrar que sen as mulleres o mundo párase.

2018_folga 8M

Advertisement

ESQUERDA UNIDA MANTIVO UNHA XUNTANZA COA CONCELLEIRA DE IGUALDADE PARA FACERLLE CHEGAR AS SÚAS PROPOSTAS NESTE EIDO

428992_362403813780904_1291319334_nENTRE OUTRAS COUSAS FALOUSE DO PLAN DE IGUALDADE E DO ORZAMENTO CO QUE SE CONTA ATA FINAL DE ANO – – –

O pasado martes, EU de Ponteareas reuniuse coa concelleira de Igualdade coa finalidade de achegar e debater propostas sobre proxectos, campañas, formación, etc., que poderíanse incluír no Plan de Igualdade ou levar a cabo xa este ano co orzamento disposto para este fin.

Xa en febreiro de 2016, aprobouse no Pleno Municipal, unha moción de ESQUERDA UNIDA solicitando un reforzo desta concellería e o orzamento necesario para levar a cabo as políticas de igualdade que tanto precisa a vila de Ponteareas.

Deste xeito, EU achegou nesta xuntanza un documento con propostas xenéricas pero tamén outras moi concretas que abranguen todo tipo de ámbitos, como ensino, asociacionismo, emprego, deportes ou os propios departamentos municipais.

ESQUERDA UNIDA considera que aínda que o progreso neste eido existe, o traballo debe ser continuo para que o noso municipio sexa un espazo exento de discriminación e desigualdades. De todos os xeitos, EU celebra que a Concelleira de Igualdade aposte pola pluralidade nestas cuestións e agarda que esta xuntanza sexa a primeira de moitas e que isto se traduza en avances reais.

ESQUERDA UNIDA DE PONTEAREAS RENOVA A SÚA COORDINADORA LOCAL

IMG-20170715-WA0000_3

A Agrupación Local de EU Ponteareas renovou a súa Coordinadora tras a Asemblea Local celebrada o pasado sábado 15 de xullo. Esta asemblea foi aberta a toda a afiliación e simpatizantes.

Despois de debater e aprobar os documentos pertinentes: normas, político, organizativo, etc., presentouse unha candidatura de consenso, a cal foi aprobada por unanimidade da afiliación presente.

Esta nova Coordinadora amplía e renova á anterior ao pasar de cinco persoas a oito, cumpre coa paridade -catro mulleres e catro homes- e conta tamén con mocidade activa.

Seguidamente, a nova dirección reuniuse para elixir á persoa coordinadora. Volveuse a confiar en Lino Costas, que repite como Coordinador Local e é o actual concelleiro de EU-son no goberno de Ponteareas.

Na súa intervención, o coordinador destacou que a elección da nova Coordinadora será o revulsivo que reforzará a esta organización tanto no que respecta ao traballo institucional coma na rúa.

ESQUERDA UNIDA QUERE UN CONCELLO LIBRE DE TRÁFICO DE MULLERES

O CONCELLEIRO LINO COSTAS DEFENDERÁ A ABOLICIÓN DA PROSTITUCIÓN

428992_362403813780904_1291319334_nLino Costas, concelleiro de EU-son en Ponteareas, rexistrou esta semana unha moción para o seu debate en Pleno Municipal que, de aprobarse, permitirá ao Concello tomar unha serie de medidas e accións destinadas á erradicación da trata de persoas, na súa maioría mulleres e nenas.

ESQUERDA UNIDA mantén que a prostitución é unha forma de explotación que debe ser abolida e non unha profesión que hai que regulamentar xa que é unha forma de violencia de xénero extrema: o que as mulleres prostituídas e homes teñen que soportar equivale ao que noutros contextos correspondería á definición aceptada de abuso sexual e violación reiterada. O feito de que se pague unha cantidade económica pode transformar ese abuso nun «emprego», ao que se lle quere dar o nome de “traballo sexual”.

Nunha sociedade que regula a prostitución estamos socializando a nenos e nenas en valores claramente diferenciados: aos nenos, en que eles como homes, van poder mercar, pagar por usar, o corpo, a atención, o tempo… das mulleres. E ás nenas, en que elas como mulleres, poden estar ao servizo dos homes. Quizais non elas persoalmente ou directamente, pero si as mulleres, moitas mulleres. Se se regula a prostitución, educar na igualdade nas nosas cidades vai ser imposible.

Por iso ESQUERDA UNIDA comparte e defende claramente a ambiciosa postura do movemento abolicionista que busca ir á raíz dun problema que afecta os dereitos humanos. Dereitos que en tanto que esenciais están fóra de discusión: os de toda persoa a non ser abusada nin utilizada sexualmente, nin de forma gratuíta nin a cambio de ningunha compensación económica. Por iso é polo que o foco debamos dirixilo ás persoas que demandan, a clientela, os prostituidores. Porque sen demanda, a oferta desaparece.

De aprobarse a moción de ESQUERDA UNIDA, o Concello de Ponteareas será adherido á rede de municipios libres de trata de mulleres destinadas á prostitución, ademáis de facer campañas de sensibilización e esixir a penalización dos clientes e proxenetas entre outras intervencións relacionadas.

ESQUERDA UNIDA RECOLLE AS REIVINDICACIÓNS DOS COLECTIVOS SOCIAIS

LEVAN MÁIS DUN ANO AGARDANDO UNHA SOLUCIÓN

OS COLECTIVOS DISCRIMINADOS SON DOS MÁIS ACTIVOS DO CONCELLO

EU-son de Ponteareas rexistrou no Concello unha proposta de acordo ante o Pleno Municipal, recollendo o escrito rexistrado polos colectivos sociais de Ponteareas: ADENCO, Festival das Brétemas, Círculo Feminista, Ponte Solidario e a PAH. Nesta proposta solicítase á Xunta de Goberno local, que solucione o problema da falta de espazos para uso dos colectivos sociais do Concello.

Así, na proposta rexistrada, exponse o trato discriminatorio da Xunta de Goberno, que pon locais municipais a disposición dalgúns colectivos escollidos, mentres outros con sobrada e coñecida actividade no concello, quedan fora.

O único ofrecemento aos colectivos por parte da Xunta de Goberno consistiu na cesión temporal dun local na estación de autobuses pero sen ningún tipo de garantía temporal de ocupación, de xeito que os colectivos terían que desaloxalo en calquera momento a requirimento do concello ou da Xunta de Galicia. Este ofrecemento ademáis, en forma de contrato, referíase a un local distinto e máis pequeno que o falado en xuntanzas previas, e segundo denuncian os colectivos, con equivocacións, erros ortográficos e erratas que poñen de manifesto a falta de preocupación ao respecto da Xunta de Goberno.

ESQUERDA UNIDA denuncia que a día de hoxe, a única acción concreta por parte da Xunta de Goberno con respecto ao uso de espazos a disposición de colectivos locais do Concello, foi para agravar o problema. Así, en setembro de 2015 propuxeron ao Pleno Municipal esixir á Xunta de Galicia que asumira a xestión da estación de autobuses e o acordo de que o Concello non asumira ningún gasto con respecto á mesma a partir de 2016, proposta que foi aceptada por todos os grupos da Corporación Municipal agás EU-son. Con este acordo, o goberno municipal desentendeuse da estación de autobuses, renunciando así á posibilidade de xestionar os seus locais, feito polo cal non poden dar ningunha garantía de ocupación sobre os mesmos.

Por estes motivos, ESQUERDA UNIDA considera moi oportuna a proposta rexistrada por estes colectivos, polo que procedeu a recollela para que sexa debatida no vindeiro Pleno Municipal. A Xunta de Goberno de Ponteareas ten a obriga de solucionar o problema que eles mesmos contribuíron a crear.

ESQUERDA UNIDA DENUNCIA A FALTA NOS ORZAMENTOS DE PARTIDAS APROBADAS EN PLENO

ABSTÍVOSE NA VOTACIÓN DOS ORZAMENTOS MUNICIPAIS

coin-590721_1280

ESQUERDA UNIDA de Ponteareas non apoiou, co voto do concelleiro Lino Costas, os orzamentos municipais presentados no pleno deste martes. Isto débese á decisión da Asemblea Municipal de EU, que considera inadmisible a ausencia de partidas económicas aprobadas xa en plenos anteriores.

Estes orzamentos que presentou a xunta de goberno (BNG, PSOE, ARDT) non contemplan por exemplo a partida económica para as actuacións municipais e colaboracións coas organizacións que traballen na acollida a persoas refuxiadas, aprobada en setembro do pasado ano; ou a partida económica para accións diretas e estructurais contra a violencia de xénero, aprobada en decembro tamén do pasado ano; e a partida do estudo para avaliar as posibilidades de implantar sistemas de depuración natural de augas nas poboacións rurais de Ponteareas, aprobada en xaneiro.Todas elas de mocións presentadas por EU-son e todas elas aprobadas por unanimidade das presentes.

ESQUERDA UNIDA tamén botou en falta nestes orzamentos unha partida para o comedor escolar do Bouza Brey, garantido polo concello para setembro tras o acordo plenario de marzo, tamén por unanimidade das presentes.

Sobre algúns dos acordos incumpridos, EU de Ponteareas xa preguntou por escrito ao concello en novembro de 2015 e a día de hoxe non hai resposta, aínda que a lei contempla que se debe responder en cinco días.

O Pleno Municipal é o máximo órgano de representación da cidadanía de Ponteareas e correspóndelle ao alcalde e membros da xunta de goberno cumprir e facer cumprir os acordos acadados no mesmo. ESQUERDA UNIDA considera dunha irresponsabilidade política moi grave a indiferenza que mostran os tres partidos pertencentes á xunta de goberno para levar a cabo este traballo e garantir así un goberno democrático onde todas as veciñas e veciños da localidade estean representadas.

Por outra banda, os orzamentos presentados melloran os do ano anterior e contemplan subidas importantes -aída que insuficientes- en partidas como a de emerxencia social, polo que o voto do concelleiro Lino Costas non será o que impida a súa aprobación, dacordo coa decisión da Asemblea Municipal de EU.

NA LOITA INCANSABLE CONTRA AS VIOLENCIAS MACHISTAS

CTNL2swXAAAw43-.jpg:large

O derradeiro mes de novembro estivo marcado por unha intensa mobilización do movemento feminista na loita contra as violencias machistas.

O día 7 de novembro mobilizouse toda a sociedade, colectivos e organizacións, que consideran que as violencias machistas deben ser unha cuestión de estado, nunha masiva manifestación en Madrid. ESQUERDA UNIDA Ponteareas, como organización feminista e de clase, foi parte da mesma.

O feminicidio que sofren as mulleres en todo o mundo –48 asasinadas no Estado español e 7 en Galicia segundo datos oficiais (sendo dos anos máis sangrantes do país)– acaba por ser a forma máis visibilizada de violencia contra as mulleres. Non obstante, existen múltiples formas de violencias coas que as mulleres teñen que lidar cada día e que as abocan á precariedade, pobreza, exclusión, acosos, dependencia, enfermidades e maltrato físico e psicolóxico.

É deber do Estado potenciar as ferramentas necesarias para facer cumprir os dereitos das mulleres, sen os cales non podemos falar dunha vida digna para máis da metade da poboación.

As medidas de acción positiva son o medio máis inmediato de reducir a brecha entre as posibilidades de mulleres e homes, pero non haberá abolición do heteropatriarcado se non é tratado desde a súa raíz. Por esta razón, ESQUERDA UNIDA considera irrenunciable o traballo desde todos os ámbitos da educación, a elaboración de programas de sensibilización dirixidas a toda a sociedade e a construción do socialismo como único sistema capaz de crear as bases materias para unha sociedade de mulleres e homes libres e iguais.

O PLENO MUNICIPAL DE PONTEAREAS APOIA ÁS MARCHAS DA DIGNIDADE

A MOCIÓN, PRESENTADA POR EU-SON, ACADOU O RESPALDO UNÁNIME DA CORPORACIÓN MUNICIPAL

Na moción, o concelleiro de EU-son, Lino Costas, pediu o apoio da Corporación Municipal á mobilización das Marchas da Dignidade como exemplo de unidade social contra o recorte dos dereitos da clase traballadora e a privatización dos servizos públicos.

As Marchas da Dignidade, non é unha organización de carácter electoral, é a resposta das clases traballadoras e populares en contra da actual deriva das políticas do noso estado que antepoñen os intereses dos mercados, é dicir, da banca e do capital, aos dereitos das persoas.

ESQUERDA UNIDA, considera que estamos a vivir un momento histórico onde a tendencia continua está a ser a dilapidación dos dereitos das traballadoras e traballadores e que sen unha forte mobilización social será imposible reverter este camiño. Goberne quen goberne.

Na moción faise tamén unha referencia concreta á situación das mulleres, vítimas da feminización da pobreza, ao padecer dunha maior taxa de desemprego e duns menores salarios con respecto aos homes, o que leva en moitos casos a súa dependencia económica. Esta é precisamente, unha das fontes do arraigo do sistema patriarcal e de situacións de violencia machista.

Deste xeito, o Pleno de Ponteareas, recoñeceu o traballo das Marchas da Dignidade e en concreto, a mobilización que levará ás Marchas á Praza do Obradoiro o próximo sábado 24 de Outubro e fai un chamamento ás veciñas e veciños de Ponteareas a participar nesta mobilización.