Arquivo da etiqueta: Servizos Públicos

ESQUERDA UNIDA SUSPENDE A SÚA PARTICIPACIÓN NO CONSELLO SECTORIAL SOCIAL

Debido ás reiteradas mostras de desprezo do concelleiro de emerxencia social, Manuel Troncoso, cara o Consello Sectorial Social (CSS), EU decidiu abandonar este órgano de participación. Esta decisión manterase ata que este espazo sirva ao obxectivo para o que se creou.

O Consello Sectorial Social xurdiu despois do traballo de impulso de diferentes asociacións ponteareás que centran o seu labor en organizar as persoas contra os problemas económicos e sociais que impactaron con forza na vila. O obxectivo da creación deste espazo foi por en común as perspectivas e ferramentas dos diferentes axentes que traballan polo combate da pobreza no noso municipio para resolver o maior número de situacións de emerxencia social, así como traballar por unha mellora no conxunto dos servizos sociais municipais.

Con todo, a implicación do goberno no Consello Sectorial Social demostra a maior das indiferenzas na resolución de situacións de emerxencia social a través do esforzo, coñecemento e decisión colectiva. Este Consello, por norma, debe manter reunións ordinarias cada dous meses. Pola contra, entre a xuntanza celebrada o pasado venres 22 e a anterior pasaron case 14 meses. No transcurso da reunión sucedéronse varios episodios que reflicten a incompetencia do titular da concellería: como a presentación dun documento sen o coñecemento das traballadoras de Servizos Sociais, a incapacidade para realizar nin unha soa das xestións aprobadas no anterior CSS, ou a argumentación por parte do concelleiro de que non convocaba máis reunións porque non vía de que se podía falar se as xuntanzas foran bimestrais, ademais de tentar responsabilizar aos movementos sociais de non convocar por eles mesmos estas reunións. Porén, o responsable político é el, a pesar de que pareza descoñecelo.

ESQUERDA UNIDA pode sacar varias conclusións desta xuntanza: a falta total de vontade política para incluír aos diferentes axentes sociais nas decisións políticas -neste caso en materia de asistencia social-, a prioridade que sobre temas de servizos sociais non corresponde coa situación de emerxencia que vivimos en Ponteareas para unha grande parte da veciñanza, un absoluto tratamento cosmético e electoralista das cuestións políticas ao convocar este Consello curiosamente a tres meses das eleccións municipais -cunha orde do día enfocada a exposición das escasas accións do goberno para a eliminación das condicións de vida precarias- sen a intención de confrontalas e traballalas co resto de axentes para mellorar a vida das persoas de Ponteareas e por último, o absoluto desprezo polas decisións tomadas polo Consello Sectorial en anteriores xuntanzas, xa que ningunha das cuestións aprobadas na anterior reunión foron executadas ou polo menos presentadas ao Pleno Municipal, como consta na normativa.

Por todo isto, EU non lexitimará un órgano utilizado polo goberno de forma contraria aos seus principios fundacionais, lamentando profundamente que o Consello Sectorial non estea a funcionar para o ben de todas as ponteareás. Por outra banda, EU mantén a análise do desacertado de que Manuel Troncoso continúe a desempeñar os labores de responsable de Emerxencia Socialdebido a súa falta de capacidade para as políticas públicas enfocadas na mellora das condicións de vida da veciñanza, así como a falta de vontade política do resto do Goberno por permitir este nivel de deixamento de funcións nun ámbito vital no conxunto de políticas dun executivo que se autodenomina progresista ou de esquerdas.

Advertisement

ESQUERDA UNIDA TRABALLA CONTRA A PRIVATIZACIÓN DOS SERVIZOS DA AUGA

ESQUERDA UNIDA de Ponteareas rexistrou unha proposta no Concello para iniciar o proceso de remunicipalización dos servizos de abastecemento de auga potable e de saneamento e depuración.

Estes servizos son xestionados pola empresa Viaqua, anteriormente Aquagest, dende o ano 1989. Nun principio a empresa concesionaria xestionaba unicamente o servizo de abastecemento de auga potable, pero no ano 1998 ampliouse o contrato ao saneamento e depuración de augas residuais, prorrogándoo ademais ata o ano 2020 e posteriormente, no ano 2013, ampliouse á xestión da Estación de Tratamento de Auga Potable (ETAP). Cabe lembrar que esta última ampliación do contrato que o estendeu á xestión da ETAP, motivou que se rexistrara o Concello de Ponteareas no marco da investigación da Operación Patos. Naquel rexistro, axentes de aduanas incautaron a documentación relativa ao expediente de contratación do Concello de Ponteareas con Viaqua, documentación que a día de hoxe non foi devolta polo xulgado.

Tendo en conta que o contrato coa empresa concesionaria remata no ano 2020 e dada a tramitación esixida legalmente para poder recuperar o servizo, EU considera que o proceso de remunicipalización debe iniciarse xa mesmo para poder recuperar para o Concello a xestión do servizo. Para isto, a Lei Reguladora de Bases de Réxime Local, esixe que se determine a “forma máis sostible e eficiente” de xestionar o servizo, o que obriga á creación dunha comisión que elabore unha memoria a ese respecto.

Para ESQUERDA UNIDA, a auga é un ben público básico que nunca debeu saír da xestión pública e que non debe estar condicionado polos intereses do mercado. EU considera que a remunicipalización deste servizo fará unha maior racionalización do mesmo, cambiando as actuais tarifas que establecen un consumo mínimo excesivo; mellorará a xestión do mesmo e garantirá unhas condicións laborais dignas para os traballadores e traballadoras do mesmo.

ESQUERDA UNIDA CONSTATA OS INCUMPRIMENTOS NA XESTIÓN DO CD ÁLVARO PINO

ESQUERDA UNIDA rexistrou unha proposta no Concello de Ponteareas na que insta ao Alcalde a realizar un informe técnico sobre a xestión do Complexo Deportivo Álvaro Pino.

O 1 de agosto de 2011 foi formalizado o contrato de concesión e cesión da explotación do servizo público do complexo deportivo municipal Álvaro Pino do Concello de Ponteareas coa empresa Insdega XXI S.L. Un contrato de 15 anos de duración coa posibilidade de prorrogalo 10 anos máis.

Este contrato está suxeito aos pregos de cláusulas administrativas e técnicas que contemplan, entre outras cousas, a obriga do concello a facerse cargo do 25% dos custes da enerxía eléctrica, o que supón un gasto para o concello duns 20.000€ anuais, e asumir os recibos de auga e lixo.

Por outra banda, establece a obriga da empresa concesionaria de facerse cargo do mantemento e limpeza das instalacións, das reformas menores e unha inversión mínima no primeiro ano do contrato de 185.000€.

A maiores na oferta da empresa, segundo a que esta obtivo a puntuación necesaria para facerse coa concesión, contemplábanse unha serie de inversións por valor de 451.065,62€, IVE incluído, de acordo a un calendario establecido pola propia empresa. Estas inversións consistían en : construción de spa ou zona wellness, adecuación da piscina pequena, electrólise salina, piscina exterior, nova sala de actividades, división da actual sala, nova aula en pavillón, equipos salter para a 3ª idade, sistema de renovación de aire, adecuación de dúas salas como vestiarios e sala de servizos complementarios, equipamento de enfermería, reformas no pavillón, reformas na piscina, aplicación da auditoría enerxética e pista de pádel.

ESQUERDA UNIDA considera que a empresa concesionaria pode non estar cumprindo con todas as obrigas contempladas nos pregos. A agrupación puido constatar por exemplo, a falta de mantemento da pista do pavillón anexo á piscina, e entenden ademais que non todas as obras contempladas como “outra inversión” foron realizadas de acordo ao calendario proposto pola propia empresa. Ou directamente non foron feitas.

ESQUERDA UNIDA entende que é unha obriga do concello velar polo cumprimento do contrato por parte da empresa concesionaria e aplicar -de darse o caso- as pertinentes sancións, feitos polos que propuxeron ao Alcalde de Ponteareas facer un informe sobre o cumprimento do contrato e dar conta do mesmo aos Grupos da Corporación Municipal.

ESQUERDA UNIDA REXEITA O PECHE DO TALLER MECÁNICO MUNICIPAL

CONSIDERA QUE ESTA MEDIDA CONTRIBÚE AO DESMANTELAMENTO E PRIVATIZACIÓN DOS SERVIZOS MUNICIPAIS

SAM_4735_2

A Xunta de Goberno Local de Ponteareas, formada por BNG, PSOE e ARDT, aprobou por unanimidade o pasado 24 de xullo o peche do taller mecánico municipal do parque móbil do concello. ESQUERDA UNIDA considera que esta medida é impropia dun goberno que se di de esquerdas e ademais está en concordancia coas políticas privatizadoras do PP que o propio tripartito di rexeitar.

Con esta decisión tomada unilateralmente, a Xunta de Goberno mostra a súa verdadeira liña política con respecto aos servizos municipais. En máis dunha ocasión o goberno municipal escudouse nas medidas de privatización do goberno central do PP -como son as limitacións á contratación- para recorrer á externalización de servizos. Máis agora, cando acordan pechar un servizo municipal, deixan claro que na realidade concordan coa política privatizadora do PP.

Para tomar esta decisión, dende a Xunta de Goberno aluden ás condicións precarias do taller e á falta de cualificación da persoa encargada do mesmo. ESQUERDA UNIDA opina que dicir que isto está xustificado polas condicións precarias do taller, cando precisamente é o goberno o que debería velar para que as instalacións municipais estiveran en perfecto estado de utilización e dotadas do equipamento necesario, é un total despropósito. Ademais, EU considera ruín descargar a responsabilidade do peche do taller mecánico nun traballador municipal aludindo á súa falta de cualificación. Máis aínda cando no pasado pleno municipal do mes de xullo, o equipo de goberno comprometeuse, a proposta de EU-son, a elaborar un plan de formación e promoción do persoal municipal.

Por outra banda, ESQUERDA UNIDA ve totalmente antidemocrático que a Xunta de Goberno tome a decisión do peche dun servizo municipal cando esta debería ser do pleno e estudará a legalidade da mesma. En todo caso, EU considera que a actual Xunta de Goberno, conformada polos partidos BNG, PSOE e ARDT, non poden decidir unilateralmente como se o concello fora da súa propiedade, actitude esta que lembra a gobernos do pasado.

ESQUERDA UNIDA SOLICITARÁ UNHA AUDITORÍA A CLECE

A AGRUPACIÓN DE PONTEAREAS CRE QUE A EMPRESA ADXUDICATARIA DE SERVIZO NO FOGAR INCUMPLE O CONVENIO COLECTIVO VIXENTE

O concelleiro de EU-son, Lino Costas, solicitará no vindeiro Pleno Municipal, que a Xunta de Goberno audite a xestión da empresa adxudicataria do Servizo de Axuda no Fogar para a atención da dependencia (CLECE), tanto no que respecta á prestación do servizo coma, en particular, no relativo ao cumprimento da normativa laboral.

ESQUERDA UNIDA considera que as obrigas da empresa co seu persoal, no relativo a diferentes artigos do Covenio Colectivo Vixente, poderían non estar a se respectar. Ante os indicios de que o contrato podería estarse executando fora do estrito cumprimento da normativa laboral e de seguridade e saúde no traballo, EU considera inescusable a obriga do concello de fiscalizar o servizo no que respecta ao cumprimento de dita normativa.

Neste senso, existe unha cláusula nos Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares e de Prescricións Técnicas que rexen o contrato entre a empresa adxudicataria e o Concello que contempla entre as potestades do Concello fiscalizar a xestión do contratista a cuxo efecto poderá inspeccionar o servizo e a documentación relacionada co mesmo e ditar as ordes para manter ou restablecer a debida prestación” e “interpoñer ao contratista as correccións pertinentes por razóns das infraccións que cometera de acordo co previsto no Prego e das disposicións xerais e regulamentarias que sexan de aplicación”.

Queda clara, polo tanto, a potestade e obriga do Concello de fiscalizar a xestión da empresa tamén no que respecta ás súas relacións co persoal da mesma.

ESQUERDA UNIDA LAMENTA A ACTITUDE DO CONCELLO CON RESPECTO AOS BOMBEIROS

ESQUERDA UNIDA considera lamentable que o Concello de Ponteareas se negue a pagar as horas extras realizadas polos bombeiros municipais. Esta organización coincide no manifestado por parte de CCOO no sentido de instar ao Concello a pagar na maior brevidade o importe das sentenzas e a que renuncie a calquera tipo de recurso con respecto ás mesmas. Ademais, dado o resultado favorable aos traballadores das sentenzas xa ditadas, o Concello debería proceder a pagar as horas extras do ano pasado e do actual, sen que para isto sexa necesario que os traballadores denuncien o incumprimento.

Por outra banda, EU manifesta que o dos bombeiros non é o único departamento onde as traballadoras e traballadores realizan horas extraordinarias que logo non poden ser compensadas con horas libres tal e coma está establecido no convenio e no acordo de funcionarios, coma por exemplo o de secretaría. En vista disto, ESQUERDA UNIDA considera que o deber do Concello é pagar as horas extras en tódolos departamentos onde isto suceda.

Estas situacións de falta de persoal en distintos departamentos, débense principalmente ás restricións legais do PP, limitando a taxa de reposición de prazas vacantes por xubilacións ao 50% e outras limitacións á contratación. Isto fai que a día de hoxe distintos departamentos do concello se atopen saturados de traballo e que sexa necesario un maior esforzo por parte dos traballadores e traballadoras para sacalo adiante. Polo tanto o mínimo que debería facer o Concello é compensar economicamente este esforzo sen que sexa necesario que o persoal do concello teña que ir ao xulgado para reivindicar os seus dereitos.

ESQUERDA UNIDA CHAMA Á PARTICIPACIÓN NAS MARCHAS DA DIGNIDADE

A DEFENSA DAS PENSIÓNS E DOS SERVIZOS PÚBLICOS SERÁN AS REIVINDICACIÓNS CENTRAIS DESTA XORNADA

cartaz-definitivo-coruna-con-modificacion-percorrido

Esquerda Unida de Ponteareas fai un chamamento á participación na mobilización convocada polas Marchas da Dignidade o vindeiro sábado 25 de febreiro na cidade de A Coruña e que, nesta ocasión, terá como reivindicación central a defensa das Pensións e dos Servizos Públicos.

As Marchas da Dignidade é unha plataforma de loita unitaria da cal forman parte máis de sesenta organizacións e colectivos veciñais, sindicais, culturais, sociais e políticos de toda Galicia e que ten por obxectivo fundamental a defensa dos dereitos da clase traballadora fronte as agresións ás que nos someten: desemprego, precariedade, desafiuzamentos, desmantelamento do servizos públicos etc.

Esta nova xornada de mobilización que terá lugar en todo o Estado, centrará a reivindicación na defensa das pensións públicas, que EU considera gravemente ameazadas. Fronte ao discurso que di que as pensións son insustentables, ESQUERDA UNIDA ten claro que isto prodúcese pola alta taxa de desemprego e precariedade que sofren as traballadoras e traballadores e que diminúe considerablemente a cotización á seguridade social. Ademais, as condicións de vida das e dos pensionistas véñense deteriorando nos últimos anos e en moitos casos atopámonos con persoas que teñen que vivir con ingresos por debaixo do limiar da pobreza. Esta non é unha situación que afecte tan só ás persoas pensionistas, se non que en todo o Estado hai un 34% de fogares que dependen en exclusiva dos ingresos dunha pensión. O recortes aplicados sobre as pensións e os servizos públicos obedecen a unha estratexia para favorecer ás pensións privadas e fomentar o lucro do sector bancario.

Por todo isto, ESQUERDA UNIDA considera de vital importancia saír a rúa para defender os nosos dereitos fundamentais. Fai, polo tanto, un chamamento á participación activa na mobilización das Marchas da Dignidade que permita unificar ás loitas da clase traballadora e poder mudar a realidade do noso país.

PONTEAREAS CONTRA A LEI MORDAZA

O PLENO APROBA A MOCIÓN DE EU-SON CONTRA A LEI DE SEGURIDADE CIDADÁ

O Pleno Municipal de Ponteareas aprobou, na sesión celebrada o pasado 18 de outubro, unha moción rexistrada por EU-son en contra da Lei de Seguridade Cidadá, tamén chamada Lei Mordaza. Na proposta rexistrada por EU-son contémplase a esixencia do Pleno Municipal ao goberno do estado da retirada inmediata da Lei Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección da Seguridade Cidadá e dar traslado deste acordo tanto ao goberno do estado coma a todos os grupos parlamentarios. Esta moción aprobouse coa abstención de ACiP e o voto en contra do PP,

O concelleiro de ESQUERDA UNIDA, Lino Costas, expuxo a intencionalidade desta lei -aprobada en solitario polo goberno do Estado en mans do PP- que non é outra que a de impedir a mobilización cidadá contra as medidas antiobreiras do goberno. Deste xeito, pretenden meter medo á cidadanía para que non exerza o seu dereito de manifestación con sancións que van dende os 100€ para o grado mínimo e chega aos 600.000€ nos casos máis graves. Segundo esta lei, nos procedementos sancionadores as declaracións dos axentes da autoridade serán consideradas coma probas, sen necesidade de aportar probas obxectivas, sendo a persoa acusada a que debería demostrar a súa inocencia, o que vai claramente en contra do principio de presunción de inocencia establecido no Art. 11 da Declaración Universal dos Dereitos Humanos de 10 de decembro de 1948.

Por se isto fora pouco, na lei contémplase sancionar ás persoas organizadoras das manifestacións que por calquera causa se considerasen sancionables, considerando persoa organizadora non soamente á persoa ou organización que convocara á mesma, senón a calquera persoa que se manifestara a favor ou simplemente porte bandeiras ou outros signos de apoio. Unha lei feita para coartar a liberdade de expresión da clase traballadora.

Ante esta proposta de rexeitamento da Lei Mordaza presentada por EU-son, o grupo municipal de ACiP optou por non pronunciarse ao respecto, máis o grupo do PP dixo estar totalmente de acordo coas medidas contempladas nesta lei represora e reiterou que se o PP a aprobou en solitario foi porque tiñan capacidade para facelo. Deste xeito, o PP mostra así a súa verdadeira liña política, branda cos capitais e dura coa clase traballadora.

ESQUERDA UNIDA agarda que a nova maioría parlamentaria derogue a Lei Mordaza, de non ser así, ningunha lei lle impedirá manifestarse democraticamente e chamar á mobilización contra as políticas antiobreiras do actual goberno ou dos que veñan.

O GOBERNO E O RESTO DE GRUPOS POLÍTICOS, AGÁS ESQUERDA UNIDA, APROBAN A PRIVATIZACIÓN DE FACTO DA ESTACIÓN DE AUTOBUSES

O PLENO APROBOU A INICIATIVA DO GOBERNO DE TRASLADAR A COMPETENCIA DA ESTACIÓN DE AUTOBUSES Á XUNTA

ESTA DECISIÓN SUPORÁ A PRIVATIZACIÓN DO SERVIZO, COMO É A INTENCIÓN MANIFESTA DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

O derradeiro pleno aprobouse cos votos a favor de BNG, PSOE, PP, ACiP e a abstención de ARDT, a solicitude á Xunta de Galicia para que esta asuma as competencias que lle son propias do servizo da estación de autobuses de Ponteareas.

Se ben consideramos desde ESQUERDA UNIDA que efectivamente é responsabilidade da administración autonómica, este traspaso suporía a privatización do servizo como xa tratou, abrindo por dúas veces concurso para adxudicación da explotación a empresas privadas, quedando desertos.

ESQUERDA UNIDA nunca apoiará decisións que supoñan directa ou indirectamente a privatización de servizos públicos, que supoñen unha diminución na calidade do servizo e un custo engadido para as veciñas de Ponteareas, para beneficio duns poucos empresarios e deterioro das condicións laborais do persoal empregado.

ESQUERDA UNIDA TRABALLARÁ POLA REMUNICIPALIZACIÓN DA ETAP DE PONTEAREAS

O CONCELLO DEBE REVOCAR O CONTRATO CON AQUAGEST SE ESTE É ILEGAL

De ser demostradas as graves irregularidades que a UDEF imputa ao ex-alcalde de Ponteareas, Salvador González, á hora de adxudicar a xestión da estación de tratamento de auga potable (ETAP) de Ponteareas, ESQUERDA UNIDA instará á actual Xunta de Goberno a revocar o contrato coa empresa Aquagest e iniciar o proceso de remunicipalización da xestión de dita ETAP.

O contrato de xestión da potabilizadora de Ponteareas, se non saíu a licitación pública non cumpre a legalidade, polo que debe ser considerado nulo de acordo coa lexislación, tal e como di o artigo 61.2 da Lei do Réxime Xurídico das Administracións e do Procedemento Administrativo Común.

Polo tanto, ESQUERDA UNIDA de Ponteareas, instará á Xunta de Goberno a iniciar os trámites de anulación do contrato e a remunicipalización do servizo.

ESQUERDA UNIDA non aceptará ningún tipo de escusa neste sentido nin apoiará que se faga un novo proceso de licitación de contrato, se non que reclamará a remunicipalización do servizo.