Arquivo da etiqueta: Urbanismo

ESQUERDA UNIDA SOLICITA AO CONCELLO QUE SE INSTALEN AS MARQUESIÑAS NOS BANCOS DA PRAZA BUGALLAL CONTEMPLADAS NO PROXECTO

Plano das xardineiras coas marquesiñas nos bancos.

O pasado 10 de xuño o goberno municipal de Ponteareas comunicaba á veciñanza a través dunha nota de prensa a apertura ao uso público da totalidade da Praza de Bugallal e o remate das obras. Pola contra, Esquerda Unida considera que non se pode dar por rematada a obra ata que estean instalados todos os elementos incluídos nos planos do proxecto que foi aprobado polo Pleno Municipal.

Esquerda Unida lembra que unha vez aprobado polo xurado o proxecto gañador do concurso establecido polo Goberno Municipal, convidouse aos grupos municipais a coñecer o proxecto e aportar as súas valoracións. Nese contexto, na reunión mantida en marzo de 2019 entre os arquitectos e os grupos municipais, o representante de Esquerda Unida, Lino Costas, manifestou as dúbidas desta organización en canto á funcionalidade do proxecto. As dúbidas manifestadas por esta organización ían referidas á escasa funcionalidade da Praza unha ver realizadas as obras ao non contemplar ningunha zona cuberta que permitira a estancia na mesma en situacións climáticas adversas coma choiva ou sol extremo. Foi por isto que finalmente o equipo redactor incluíu nos planos do proxecto a instalación de marquesiñas nas xardineiras numeradas nos planos como 9, 10 e 16. Algo que aínda que non melloraba significativamente o proxecto, si que si era un pequeno apaño.

Cuestión aparte é o feito de que unha obra que tiña un prazo de execución de seis meses tardara máis de dous anos e que nin sequera estea rematada tal e coma estaba contemplada nos planos. Asunto este sobre o que o goberno municipal ata o momento respondeu de xeito pouco convincente e sobre o que agardamos agora aclare tal e coma se comprometeu.

Debido a estas cuestións, considerando que o prioritario nos espazos públicos é que os mesmos permitan un adecuado uso e desfrute por parte da veciñanza, Esquerda Unida solicitou por rexistro de entrada no Concello que se faga cumprir co establecido nos planos do proxecto e se instalen as marquesiñas contempladas no mesmo.

Advertisement

ESQUERDA UNIDA NON ACUDIRÁ Á CONCENTRACIÓN DO DÍA 16 CO LEMA “RECUPERAR PONTEAREAS”

A formación de esquerda critica ó goberno BNG-PSOE pola xestión das obras e pola falta de participación cidadá na toma de decisións, pero é firme na súa aposta pola recuperación de espazos públicos fronte o vehículo privado.

Esquerda Unida non comparte os motivos polos que se convoca a concentración “Recuperar Ponteareas”, centrados na crítica do proceso de peonalización e da racionalización do tráfico no casco urbano da Vila. O proxecto de EU para Ponteareas contempla a peonalización e a recuperación de espazo público que actualmente se atopa en grande medida monopolizado polo transporte privado. Reducir o tráfico intraurbano a residentes, carga e descarga e persoas de mobilidade reducida supón un aumento inmediato de espazo público para gozo da poboación, aumentar a seguridade e reducir a contaminación. Así mesmo, defendemos que é unha medida que beneficie tamén, no medio/longo prazo, ó pequeno comercio local.

Así mesmo, cómpre criticar a xestión que o goberno municipal fai do conxunto de obras e transformacións urbanas que se están levando a cabo nos últimos dous anos. Non é admisible a tardanza na que se realizan obras planificadas para ser executadas en moito menos tempo. Elevan a molestia da veciñanza, paralizan o normal transcurso do pobo e caen en sobrecustos innecesarios.

Por último e máis grave, a non aplicación do compromiso adquirido polo BNG-PSOE na anterior lexislatura con Esquerda Unida sobre o Regulamento de Participación Cidadá fai que a veciñanza non poda ter voz e determinar como se debe realizar as necesarias transformacións do casco urbano, ó igual que sucede no resto de ámbitos da política local. Compróbase como a falta de representación de EU no pleno municipal posibilita que o goberno desestime cumprir os seus compromisos de democratización e de aposta polo público.

É por tanto entendible a incomprensión de parte da veciñanza, que se expresa en mobilizacións como a do 16 de decembro. Coa actual xestión do goberno municipal ponse en perigo o afianzamento do proceso de transformación da vila, que se ben non son todo o profundo que EU propón, si que supoñen un avance importante na modernización e adecuación do casco urbano de Ponteareas nun espazo máis habitable para toda a poboación.

ESQUERDA UNIDA CONGRATÚLASE DA MODIFICACIÓN DO TRAZADO DA CIRCUNVALACIÓN DE PONTEAREAS

AO MESMO TEMPO, LEMBRA QUE OS ESFORZOS DA ADMINISTRACIÓN DEBEN IR NA LIÑA DE REDUCIR AS NECESIDADES DE DESPRAZAMENTOS E O FOMENTO DO TRANPORTE PÚBLICO.

Esquerda Unida de Ponteareas considera unha boa nova o feito de que no anteproxecto para definir a mellor solución para unha conexión entre a estrada N-120 e a autovía A-52, á altura do núcleo de Ponteareas, desbotárase a proposta inicial dunha vía paralela ao río Uma. Deste xeito, a circunvalación contemplada no PXOM pendente de aprobación e que Esquerda Unida rexeitou en todo momento pola súa grave afección ao entorno do rio Uma e por pasar a 50m da Ponte do Cabalón, xa non será unha opción. O dito anteproxecto contempla tres alternativas de enlace, denominadas Corredor 1, 2 e 3. Os corredores 1 e 2 parten dende a A-52, ao oeste da estrada provincial que cruza Guláns. O corredor 1 conéctase coa N-120 á altura de A Rocha e O picoto e o corredor 2 conéctase coa N-120 á altura da Lomba. Por outra parte, o Corredor 3 parte dende o enlace actual da A-52, en Moreira, cruza o río Uma en perpendicular de xeito que se reduce a afección sobre o espazo da Rede Natura 2000, transcorre ao oeste do lugar de O Cabalón e se conecta coa N-120 á altura do IES do Barral. Polo tanto, podemos dicir que con este anteproxecto o entorno do río Uma vese menos ameazado que coas propostas anteriores.

Aínda así, con respecto ao Corredor 3, sorpréndenos que neste estudio non se tivese en conta a alternativa prevista polo PXOM de desdobramento da PO-403 polo este do lugar de Abelleira. Deste xeito desviaríase o tráfico da estrada en Angoares, co que se podería adaptar este tramo para o uso peonil, incorporar un carril bici e así fomentar a mobilidade sostible entre Angoares e Ponteareas. Esta nova entrada a Ponteareas conectaríase con dúas novas avenidas que, partindo desde o sur do colexio Bouza Brey, conectarían coa N-120 xunto a gasolineira e co polígono da Lomba. Como explicamos no seu momento, esta alternativa crearía un acceso directo dende a A-52 ao núcleo de Ponteareas, desconxestionaría un tramo de concentración de accidentes na PO-403, tería un efecto de cosido da trama do núcleo e suporía ao mesmo tempo unha transformación do entorno de menor intensidade. Todas estas cuestións foron trasladadas por EU ao Ministerio de Transición Ecolóxica na fase de consultas do proxecto.

En todo caso, consideramos unha mellora esta nova proposta e lembramos tamén o compromiso do estado de urbanización da N-120 ao seu paso polas parroquias de Areas, Arnoso e Xinzo. Sobre esta cuestión consideramos que ademais das rotondas propostas, débense construír sendas peonís en ambos lados da estrada unidas con pasos de peóns con semáforos accionados con pulsador e un carril bici para fomentar os desprazamentos co núcleo por este medio.

Con todo, dende Esquerda Unida lembramos que a nosa opción pasa por reducir o uso do transporte individual, fomentando o transporte colectivo e o emprego no propio concello e o uso da bicicleta nos desprazamentos de corta distancia.

ESQUERDA UNIDA ACLARA QUE AS INDEMNIZACIÓNS URBANÍSTICAS NON TEÑEN RELACIÓN CO FEITO DE NON APROBARSE O PXOM EN MAIO

Ante as terxiversadas informacións dadas pola Xunta de Goberno de Ponteareas, Esquerda Unida aclara que as indemnizacións que ten que pagar o Concello a distintos propietarios debido ás cláusulas de convenios urbanísticos non teñen relación co feito de que se aprobara ou non no pleno do mes de maio o PXOM de Ponteareas.

En relación á cantidade debida á mercantil propietaria dos terreos onde se sitúa o parque Ferro-Ucha, que ascende a 62.967,74€ segundo o informe de intervención, esta debería pagarse independentemente da aprobación do PXOM no pleno de maio. O feito é que esta cantidade corresponde á indemnización á que se comprometeu o Concello se o PXOM non se aprobaba no ano 2016. De feito, a mercantil leva reclamando desde o 2017 ao Concello de Ponteareas a cantidade de 2000€ mensuais por incumprimento do convenio asinado entre o Concello e a propietaria dos terreos. Este convenio contemplaba que a cambio da cesión de parte da parcela se recalificara outra para o seu aproveitamento lucrativo. Ademais, este convenio foi aprobado no seu momento, no ano 2012, por todos os grupos que estaban daquela na corporación municipal: PP, PSOE, ACiP e BNG.

Por outra banda, o Concello de Ponteareas, a través da páxina web, anuncia agora que o concello ten que pagar 180.000€ aos propietarios dos terreos onde está situado o ximnasio do IES Pedra da Auga, tamén como consecuencia dun convenio urbanístico asinado no 2005 sendo alcalde González Solla. Esquerda Unida descoñece neste momento o alcance deste suposto convenio, xa que o Concello non compartiu con este grupo ningunha información ao respecto. Polo tanto entende que a actual Xunta de Goberno está a ocultar información que logo manipula na súa conveniencia.

Esquerda Unida lembra que estes pagos son consecuencia das políticas practicadas por PP, PSOE, ACIP e BNG e que de ningún xeito se pode condicionar a política municipal a intereses privados. Non se pode facer política a base de deber favores aos propietarios de terreos.

ESQUERDA UNIDA LAMENTA A UTILIZACIÓN ENGANOSA DO PXOM POR PARTE DA XUNTA DE GOBERNO

lin15

Esquerda Unida de Ponteareas asegura que o PXOM non podería de ningún xeito ser aprobado neste mandato por non estar aínda entregado o documento con todas as modificacións, nin contar co necesario estudo económico, nin cos informes da oficina técnica, intervención nin secretaría, algo que saben perfectamente os partidos da Xunta de Goberno.

Así mesmo dende a organización de esquerda, denuncian que se están a levar a cabo presións aos técnicos municipais para que realicen informes sen tempo suficiente para estudar as modificacións do documento.

Todo isto leva a que a polémica destes días sobre a aprobación ou non do PXOM non é máis que unha manobra exclusivamente electoral, froito do nerviosismo do tripartito ante a inminencia das eleccións municipais do 26 de maio. Esquerda Unida lamenta a utilización retorcida por parte destes partidos, de cuestións que son demasiado serias para tratalas de xeito tan irresponsable.

Tal e como explicou o concelleiro de Esquerda Unida, Lino Costas, no acto celebrado o pasado venres: “Este Plan Xeral que saíu outra vez estes días á palestra, naceu cun erro de orixe: cando se elaborou, e isto dito polo propio responsable de redacción do plan, o que se pediu por parte de todos os partidos que estaban daquela na corporación municipal: PP, PSOE, BNG e ACiP, foi que se contemplara a máxima edificación posible. Por iso traballouse cunhas expectativas de crecemento totalmente irreais. Venderon fume á veciñanza ata tal punto de que despois a Xunta, que non se pode dicir que quen a goberna sexa un modelo de sensibilidade ambiental, obrigoulles a recortar as previsións de edificabilidade. Na liña do que defendíamos dende EU, si, pero mantendo o carácter de un plan enfocado unicamente á nova construción nun concello con máis de 2000 vivendas baleiras e con poboación en decrecemento”.

Esquerda Unida lembra que dende un primeiro momento posicionouse en contra deste PXOM -fronte ao resto da corporación- por ser ambiental e economicamente insostible. Un plan xeral enfocado na nova construción, e feito para favorecer aos grandes propietarios de terreos e empresarios que realizan obras ilegais.

ESQUERDA UNIDA DEFENDE UN PXOM ENFOCADO NA CALIDADE DE VIDA E NON NO CRECEMENTO

A xunta de goberno de Ponteareas pretende aprobar un plan -herdeiro do proxecto de Castro- centrado no crecemento demográfico por riba de consideracións ambientais.

O PXOM que presentan enmárcase na política de vivenda impulsada por Aznar: esta consideraba que aumentando a oferta de solo edificable o prezo da vivenda se reduciría, e a realidade estoupounos na cara: especulación e desafiuzamentos foron o resultado.

Pretenden aprobar un PXOM, elaborado polo PP e, coa conivencia de BNG, ACiP e PSOE, solicitado ao equipo redactor co máximo crecemento posible. A consecuencia disto, a Xunta de Galicia tivo que intervir para mitigar un afán de expansionismo desenfreado.

Este PXOM, pese a redución da previsión de crecemento obrigada pola xunta, contempla a construción de 4518 novas vivendas que, sumadas ás 2288 vivendas baleiras (datos do INE do ano 2011), supoñen un crecemento potencial de máis de 17000 persoas ata o ano 2034.

Este PXOM protexe os intereses dos propietarios de solo entorno ao núcleo urbano, obviando consideracións medio ambientais que sinalan a necesidade de preservar o solo natural e agrícola. Nos últimos cinco anos a poboación de Ponteareas minguou en 555 persoas, o Instituto Nacional de Estadística (INE) prevé que a provincia de Pontevedra terá 34267 persoas menos no ano 2034. Con estes datos, o goberno de Ponteareas considera que a poboación do concello aumentará en máis do 74% nos próximos quince anos.

Esquerda Unida é consciente da necesidade dun plan xeral, pero mantén a súa postura e non apoiará un plan expansivo e lesivo para o medio ambiente. EU, como organización ecoloxista, defende a rehabilitación ante a nova construción. No contexto ambiental e económico actual, só cabe propor plans enfocados na rexeneración do tecido existente, os plans expansionistas son un pesadelo do pasado.

A lei 1/2019, de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia, baséase en que “a rehabilitación e a reutilización dos espazos residenciais abandonados ou degradados, xogan un papel fundamental nas políticas de vivenda como solución eficiente, sustentable e de futuro á hora de dar resposta ás necesidades de vivenda da poboación, de conservar o patrimonio construído e de minorar os impactos no medio.”

Actualmente o casco urbano de Ponteareas presenta un centro histórico abandonado e degradado, a carencia de solo urbano da ordenación provisional vixente debe aproveitarse para focalizar os esforzos na reconstrución do centro histórico. O mellor modo de conservar o patrimonio é mediante o seu uso, dotando ao centro de equipamentos e vivendas eficientes enerxeticamente, nun espazo público de calidade. Esquerda Unida defenderá ante a Xunta que se declare unha área de rexeneración urbana de interese autonómico (Rexurbe) en Ponteareas.

Outras eivas do urbanismo da localidade son a falta de solo industrial e os accesos ao núcleo a través de estradas con elevado tránsito peonil. Mentres non se axuste o PXOM á realidade demográfica e económica de Ponteareas, estes problemas deben solucionarse mediante tres plans especiais: plan de dinamización das áreas de rexeneración urbana, plan especial para o polígono da Lomba e plan especial para o acceso rodado ao núcleo urbano. Estes plans son instrumentos necesarios a maiores da aprobación do plan xeral, polo que impulsándoos estaremos adiantando as solucións aos problemas reais da vila.

O PORQUÉ DA OPOSICIÓN DE ESQUERDA UNIDA Á CIRCUNVALACIÓN DEFENDIDA POLO RESTO DA CORPORACIÓN

O SEU TRAZADO PARTE DESDE O ACCESO Á A52 EN MOREIRA ATA A N120 A ALTURA DO IES DO BARRAL

circunvalación DELES EVA 2

Opoñémonos á mesma por tres razóns principais :

 1. É unha infraestrutura que non liquida os problemas actuais de tráfico.

  A circunvalación non desviará de maneira significante o tráfico da N120. Desde Cans ao Barral, pola N120 hai 9’5 km, contra os 12’2 km pola autovía, contando coa circunvalación. Quitando nas horas puntas nas que o tráfico se dividiría entre os dous accesos, continuarase accedendo maioritariamente pola nacional.

  Polo tanto, para liquidar os terribles problemas de seguridade viaria na N120, a circunvalación non supón ningunha solución. Para mellorar a seguridade nesta vía é preciso dotala de pasos de peóns e beirarrúas, ademais de baixar o límite de velocidade.

  Se con esta redución de velocidade -que só aumenta en un minuto a duración do traxecto- se conseguira que o tráfico que atravesa Ponteareas cara as parroquias do Este e cara a Mondariz pasase pola circunvalación, esta redución non sería significativa. Para darse conta só hai que comparar a intensidade do trafico na N120 a ambos lados do núcleo.

  Por outra banda, quen acceda desde Moreira, continuará utilizando a estrada de Angoares para chegar directamente ao centro. E o que é peor, o tráfico pesado cara as zonas industriais continuará pasando pola rúa Castelao. Se se obrígase a utilizar a circunvalación a este tipo de tráfico estaríamos trasladando o problema a N120 ao seu paso polo núcleo.

 2. Supón unha agresión medio ambiental dun alto impacto sobre o río Uma.

  Xa vimos que os usos da circunvalación proposta son escasos. Pero o que o proxecto proposto conta cunha certeza: o medio natural do municipio será afectado.

  Terá un impacto definitivo sobre o Río Uma e a súa Ribeira. Oitocentos metros da circunvalación ocupan a contorna do río Uma, que o atravesa en dous puntos, un espazo catalogado como de interese comunitario da Rede Natura 2000. A circunvalación destruirá un rico ecosistema da contorna de Ponteareas. Ademais, transcorre a escasos metros da ponte medieval do Cabalón en Angoares.

 3. Trátase dun malgasto económico.

  Trátase dunha infraestrutura extremadamente cara se valoramos o seu potencial uso e o impacto no medio ambiente que pode xerar. Sen contar cos sobrecustos que afectan a este tipo de infraestruturas, xa están a solicitar 21 millóns de euros.

  A crise no estado español tivo uns precedentes de malgasto de cartos da banca privada en promoción inmobiliaria, que foi acompañado dun desembolso público en infraestruturas inútiles. Debemos aprender da experiencia dos anos previos á crise e non caer nos mesmos erros. O estado regalou 60.000 millóns de euros aos bancos, e regala obras ás empresas construtoras, mentres recorta en sanidade, educación ou transporte público.

A alternativa de Esquerda Unida é máis efectiva á hora de mellorar a mobilidade e a seguridade viaria no casco urbano e nas parroquias de Xinzo, Areas, Arnoso e Angoares.

circunvalación NOSA EVA 2

Respecto á N120, para mellorar a súa seguridade e as condicións de vida da veciñanza, hai que darlle un tratamento de travesía urbana. Dotando a ambos lados da estrada de beirarrúas amplas, con arborado, bancos e boa iluminación; ademais de pasos de peón cada 300m como máximo, rotondas nos cruzamentos principais para reducir o risco de choque entre vehículos, ademais de forzar a necesaria redución da velocidade. Cabe destacar que limitando todo o tramo Areas-Arnoso-Xinzo a 50 km/h só se aumenta 1 minuto o tempo para recorrelo. Ademais, un carril bici fomentará o uso da bicicleta para todo tipo de desprazamentos, xa que o terreo é propicio.

Por outra banda, propomos solucionar o acceso desde Moreira desdobrando a PO403 ao seu paso por Angoares. Esta opción permite:

 • Eliminar o tráfico na estrada principal de Angoares, o que permitirá deseñar este tramo para o seu uso comunitario.

 • Unir a A52 coa N120 (o novo enlace coa autovía chegará ata o CEIP Bouza Brey, onde se conectará coa PO403, e desde aí unha nova vía pasará pola rotonda das Pombas, cruzará a estrada de Guillade detrás do IES Pedra da Auga e se conectará á N120 xunto a actual gasolineira) .

 • Obter unha circunvalación máis próxima ao núcleo, polo que se preserva o espazo natural, de alto valor ecolóxico e paisaxístico.

 • Resolver o remate e cosido polo SE da trama urbana.

 • Executar a primeira fase do enlace para o polígono industrial da Lomba, enlace que eliminará o tránsito de vehículos pesados que pasan actualmente pola rúa Castelao e, ademáis, mellorará o acceso para as parroquias de Ribadetea e Padróns.

Deste xeito, obtemos unha circunvalación completa en torno ao casco urbano, o que resolverá o tráfico perimetral permitindo eliminalo do centro. Actualmente, case cada desprazamento en vehículo depende de introducirse no centro para coller outra dirección.

Esta alternativa permitirá diminuír e ordenar o tráfico do centro e devolver o espazo urbano para o uso comunitario. O actual deseño das rúas de Ponteareas fai que unha grande cantidade da superficie pública estea reservada para o vehículo privado, ben como vía de circulación, ben como espazo de estacionamento. A nosa proposta pretende disuadir o tráfico dentro do casco urbano, proxectando aparcadoiros nas marxes desa circunvalación en torno ao centro. Limitando así o tráfico dentro da vila a residentes, carga e descarga, persoas de mobilidade reducida, transporte escolar, etc. Queremos para Ponteareas o que outras vilas no resto do país xa teñen: un espazo onde poder convivir máis e mellor entre veciños e veciñas.

Con todo, o fundamental na cuestión da mobilidade é reducir o tráfico. Para diminuír o número de persoas obrigadas a coller o seu transporte privado, temos que mellorar profundamente o transporte público.

Coa apertura de novas vías non se reduce o tráfico, foméntase. Esta comprobado que cantas máis facilidades se poñan para o transporte en vehículo particular, máis se utilizará. E canto máis se utilice, as vías van quedando de novo desactualizadas ante o novo fluxo de tráfico. É por iso que as actuais aproximacións das políticas públicas son reducir o número de coches e non aumentar a capacidade das vías.

Para reducir o tráfico é imprescindible fomentar o transporte público, que conecte as parroquias có núcleo urbano e o concello coa área metropolitana.

Propomos intensificar as accións para que Ponteareas estea incluída na área metropolitana de Vigo, en concreto na súa rede de transporte. Gozando así das subvencións ao transporte de autobuses que conecten focos de acceso prioritario.

Esiximos un estudo da implantación dun sistema ferroviario de proximidade. Galicia é unha das poucas comunidades que non conta cunha rede ferroviaria de proximidade metropolitana. Esta é unha inversión en infraestruturas moi potente. Pero son proxectos dun custe inferior ao que vai supor os centos de km de AVE que se construíron e se están a construír. Pensemos en cantas veces nos desprazamos a Madrid -o prezo medio dun Sevilla-Madrid son 60€, dun Barcelona-Madrid son 90€- ou cantas veces nos desprazamos a Vigo. Seguramente, a inversión que máis melloraría a nosa calidade de vida sexa a aposta polo tren de proximidade.

Para solucionar a conexión entre as parroquias e o centro urbano cabe implementar as seguintes medidas:

 • Implementar un sistema de transporte baixo demanda nas parroquias. Sistema xa aplicando noutros territorios de España. É útil para desprazamentos que saibamos que imos realizar con antelación e de xeito periódico. Mediante chamada telefónica, as usuarias indican o traxecto e momento en que precisará deste servizo de transporte para así deseñar os percorridos e os horarios definitivos que se efectuarán co parque de taxis municipal.

 • Implementar un sistema de aplicación móbil de compartición de Taxi. Como mellora do sistema previamente proposto e que o faga máis versátil para atender a desprazamentos menos planificados.

 • Construción dunha rede de carrís-bici. A bicicleta pode ser unha alternativa real ao coche nunha grande cantidade de parroquias. Para iso precísanse das infraestruturas necesarias para garantir a seguridade na estrada, así como lugares de estacionamentos seguros na vila.

Esquerda Unida propon que, como mínimo nunha primeira fase, se constrúa esta infraestrutura na N120 desde Vilasobros ata Xinzo, na PO403 (estrada de Salvaterra) desde Moreira ata o centro urbano, e na PO254 (estrada de Mondariz) desde Pías ata o centro urbano.

Co fomento do transporte público e do uso da bicicleta, ademais de aumentar a seguridade viaria protexemos o medio ambiente e reducimos a dependencia ao transporte privado. A mobilidade sustentada no vehículo particular dificulta a igualdade de oportunidades, condicionada ao nivel económico e ao lugar de residencia: carecer de coche no rural dificulta o acceso aos servizos e ao emprego, o transporte público é fundamental para o desenvolvemento do rural.

Queremos priorizar as inversións no transporte público. Este beneficiará á maioría da poboación, mellorando a nosa calidade de vida, permitindo unha política de mobilidade máis saudable e que reducirá o noso impacto no medio ambiente.

A ESQUERDA UNIDA NÉGASELLE A ASISTENCIA A UNHA XUNTANZA PARA TRATAR OS ORZAMENTOS XERAIS DO ESTADO

O ALCALDE CONVIDOU A MARCHARSE AO CONCELLEIRO DE EU, LINO COSTAS, BAIXO PETICIÓN DALGÚNS DOS PRESENTES NA REUNIÓN —

ESQUERDA UNIDA PRESENTARÁ UNHA ALEGACIÓN AOS ORZAMENTOS DO ESTADO CON RESPECTO Á N120 —

O pasado venres 18 de xaneiro, celebrouse unha xuntanza no salón de plenos do concello entre os grupos da Corporación Municipal de Ponteareas e a Plataforma de afectados da N120 para tratar o asunto dos Orzamentos do Estado para 2019. Nesta reunión o alcalde de Ponteareas manifestoulle ao concelleiro de EU, Lino Costas, que segundo a devandita plataforma, non tiña sentido que participara na xuntanza ao non compartir o posicionamento dos outros grupos da Corporación Municipal, PP, PSOE, ACiP, BNG e ARDT con respecto á variante de Ponteareas, convidándoo a marcharse da xuntanza á que fora convocado o día anterior e negándolle deste xeito a tratar a cuestión da mellora da seguridade viaria da N120 ao seu paso por Ponteareas.

Esquerda Unida sabe, que o verdadeiro motivo para negarlle a esta organización participar nesa reunión é que nin o alcalde de Ponteareas nin os resto dos grupos da corporación municipal queren escoitar as razóns de EU para opoñerse á chamada variante de Ponteareas. Non queren que esta agrupación lles desmonte a súa farsa: o engano continuado á veciñanza por motivos electoralistas.

Esquerda Unida lembra que se ten un representante na Corporación Municipal de Ponteareas débese a que este foi votado pola veciñanza, polo que negarse a escoitar as súas razóns é unha actitude totalmente antidemocrática.

Con respecto á eliminación da previsión de gasto destinado á chamada variante de Ponteareas, EU xa manifestou o seu rexeitamento por non considerala unha mellora real da mobilidade do Concello e por afectar de xeito moi grave ao entorno do río Uma.

Esquerda Unida non se opón á mellora do acceso a Ponteareas, pero considera que esta non debe facerse a través dunha circunvalación ineficiente e de enorme impacto ambiental, se non a través doutras alternativas, como por exemplo o desdobramento da PO403 ao seu paso por Angoares. En todo caso, EU considera que a mellora do acceso á vila de Ponteareas debería facerse comezando por un estudo técnico que valore todas as alternativas.

Esquerda Unida afirma que os distintos gobernos do Estado levan vinte anos xogando coa veciñanza ao propoñer a posibilidade desta variante que saben inxustificable, xogo ao que se suman o resto dos grupos da corporación municipal de Ponteareas.

Por outra banda, EU manifesta a súa disconformidade coa rebaixa de seis millóns a cen mil euros do custe total da partida contemplada no proxecto de orzamentos do Estado para 2019 adicada á mellora da seguridade viaria na N 120 ao seu paso por Ponteareas.

Por iso, Esquerda Unida presentará unha alegación a estes orzamentos para que se manteña a partida contemplada nos anteriores de 2018. Manter cen mil euros como custe total desta obra, que incluiría construción de beirarrúas, rotondas, carril bici e pasos de peóns, cando anteriormente se contemplaban seis millóns, sería tanto como recoñecer que non se ten pensado facer.

A agrupación local considera inexplicable que non se lle dea a máxima prioridade a esta actuación da que depende a seguridade das persoas que utilizan a diario ese tramo da N 120. Esta decisión do actual goberno do Estado parece menos explicable aínda cando existía un compromiso anterior da Dirección General de Carreteras, manifestado en distintas reunións mantidas coa corporación e con representantes da veciñanza de Ponteareas, de executar estas actuacións no prazo máis breve posible.

ESQUERDA UNIDA NON APOIARÁ A MOCIÓN SOBRE A VARIANTE DE PONTEAREAS

O vindeiro martes oito de xaneiro celebraráse un pleno extraordinario onde se debaterá unha moción conxunta do BNG, PSOE, A Riada do Tea, PP e ACiP na que se reclama ao Ministerio de Fomento a redacción dun novo convenio entre este, a Xunta de Galicia e o Concello de Ponteareas.

Para Esquerda Unida nunca foi unha prioridade a construción desta variante. Todo o contrario. Para esta organización, a execución de novas vías de transporte sempre deben xustificarse sobradamente, algo que non se da neste caso. Se ben é certo que se xeran pequenas retencións en horas puntuais no acceso da N120 ao núcleo de Ponteareas, non estamos ante unha cuestión da máxima urxencia. Ademais, está por demostrar que a construción desta circunvalación dea solución aos problemas de tráfico da N120. É bastante dubidoso que esta circunvalación que conectaría a saída da A52 na parroquia de Angoares coa N120 na zona do Barral, en Arcos, se utilice o suficiente como para desconxestionar a N120 nin, sobre todo, xustificar a agresión que suporá ao Rio Uma, un río -lembremos- incluído na Zona de Especial Protección do río Tea.

Polo demais, EU considera que se o estado ten que gastar 20 millóns de euros, tal e como estaba consignado nos Orzamentos de 2018 e como se reclama na moción, estes estarían bastante mellor investidos promovendo unha mellora do trasporte público, algo que no Concello de Ponteareas é moi deficiente e que obriga a utilizar o transporte privado para acceder a calquera tipo de servizo. Lembremos, de paso, que a Xunta de Galicia deixou a Ponteareas fora da Área Metropolitana de Vigo e consecuentemente da Área de Transporte Metropolitano, algo que si sería positivo para a mobilidade no noso concello.

Polo tanto, Esquerda Unida, aínda que si apoiará o punto terceiro da moción no que se solicita a Fomento a redacción do proxecto de mellora da seguridade na N 120 ao seu paso por Ponteareas, non apoiará os puntos relativos á reclamación da redacción dun novo convenio.

EU entende que estamos ante unha mostra do nerviosismo destes partidos debido á proximidade das eleccións municipais de maio. Esquerda Unida de Ponteareas non será partícipe de demagoxias electoralistas de ningún tipo, tal e como expoñen agora mesmo o resto dos partidos da corporación.

ESQUERDA UNIDA ESIXE A REVOGACIÓN DO PECHE DO TALLER MECÁNICO MUNICIPAL

SAM_4735_2

O PROCESO LEVADO A CABO POLA XUNTA DE GOBERNO FOI TOTALMENTE IRREGULAR – – –

O concelleiro de EU-son en Ponteareas, Lino Costas, rexistrou hoxe unha moción destinada ao Pleno Municipal para esixir á Xunta de Goberno a revogación da decisión do peche do taller mecánico e traslado do funcionario adscrito ao mesmo tomada na sesión do 27 de xullo de 2017.

Dito peche fíxose efectivo o día 11 de setembro do mesmo ano, día no que o traballador foi destinado a un novo posto. Todo o proceso de peche do taller e de cambio de destino do funcionario adscrito ao mesmo foi totalmente irregular.

Esta decisión supón o peche dun servizo municipal e a privatización do mesmo, cuestión ésta que non é competencia da Xunta de Goberno, se non do Pleno, tal e como queda exposto no Artigo 22.f da Lei de Bases de Réxime Local, que establece que corresponde ao Pleno “a aprobación das formas de xestión dos servizos e dos expedientes de municipalización”.

Por outra banda, o cambio de destino do funcionario auxiliar de mecánico adscrito ao parque móbil supón unha modificación do Cadro de Persoal aprobado xunto co Orzamento de 2016, o que requiriría dos mesmos trámites que para a modificación do mesmo. Así mesmo, a Lei de Bases de Réxime Local establece que corresponde ao Pleno a aprobación e modificación dos orzamentos. Na mesma lei exponse que corresponde ao Pleno a aprobación do Cadro de Persoal. Polo tanto, queda bastante claro que a decisión de traslado dun funcionario fora do departamento ao que está adscrito non é unha competencia da Xunta de Goberno Local, se non do Pleno, polo que a decisión tomada de trasladar ao funcionario adscrito ao taller municipal é totalmente irregular.

Ademais o peche do taller fíxose efectivo o 11 de setembro antes do acordo definitivo para facelo. Así, esta decisión tomouse pola Xunta de Goberno o 27 de xullo, dando un prazo de dez días ao funcionario para presentar alegacións, cousa que fixo. Unha vez pasado este prazo, a Xunta de Goberno tería un mes para contestar á alegación presentada e para proceder ao acordo definitivo do peche. Acordo que a día de hoxe non se produciu o que ven a aumentar as irregularidades desta decisión.

Polo demais, e dado que o acordo do 27 de xullo con respecto ao taller mecánico afecta a un servizo municipal e a un traballador, necesitaría -antes de ser tomado- dun informe de intervención e de outro de persoal, informes que non constan no expediente.